Balvu sākumskola noslēdz sadarbības līgumu ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju

Category: Aktualitātes izglītībā
Friday, 25 November 2022
Last Updated: Friday, 06 January 2023 14:34

RTA logoBalvu sākumskola un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA)  ir noslēgusi sadarbības  līgumu,  saskaņā ar kuru apņemas savstarpēji sadarboties dabas zinātņu un tehnoloģiju jomās (angliski tiek sauktas par STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics), turpmāk – STEM.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija apņemas piedalīties konkursu un olimpiāžu rīkošanā STEM jomā, interešu izglītības pulciņu organizēšanā STEM jomā, kā arī 2  reizes mācību gadā nodrošināt  skolēnu mācību procesu STEM jomā RTA laboratorijās.

Savukārt Balvu sākumskola apņemas sadarboties, iesaistoties RTA radīto inovatīvo risinājumu izmēģināšanā, datu iegūšanas un analīzes procesā.

Nodarbības sākumskolēniem vadīs Ritvars Rēvalds, RTA Metālapstrādes un mehatronikas pētniecības centra inženieris, kurš sniegs konsultācijas skolēniem un skolotājiem, izvērtēs skolas materiālo bāzi, piedalīsies konkursu, olimpiāžu organizēšanā, nodrošinās mācību procesu vienu reizi mēnesī klātienē, piedāvās RTA inovatīvo risinājumu izmēģinājumus, sagatavos mācību materiālus un demonstrējumus datorikā un dizainā un tehnoloģijās, organizēs apmācība un kursus, uzņems skolēnus Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, organizēts nodarbības tiešsaistē OpenLabRoberta.