Būvdarbi Upītē turpinās

Category: Balvu novada projekti
Thursday, 01 December 2022
Last Updated: Thursday, 01 December 2022 09:09

Būvdarbi Upītē turpināsBūvdarbu gaitu regulāri uzrauga un novērtē arī vietējie Upītes ciema iedzīvotāji, atzīstot, lai piedzīvotu pozitīvas pārmaiņas, ir jāizdzīvo arī neērtību laiks. Vietējie iedzīvotāji un Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītājs Andris Mežals atzinīgi vērtē uzsākot būvdarbus.

Neskatoties uz inflāciju, nemitīgo cenu pieaugumu, materiālu pieejamību būvfirma SIA “ĢL Konsultants” turpina būvdarbus nemateriālā kultūras mantojuma centrā “Upīte” ēkā. Rudens sezonā būvnieks koncentrējās uz āra darbu veikšanu.  Ir veikta sienu izbūve, šobrīd norit piebūves jumta spāru izbūve, ir ierīkota ārējā elektrība, izbūvēts stāvlaukums, salikts bruģis. Pavasarī turpināsies teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi.

Ir uzstādīts apkures katls un atjaunota apkure Upītes bibliotēkas telpās, turpinās iekšējās elektrības tīklu izbūve un ventilācijas uzstādīšana. Veicot būvdarbus, atklājās, ka ir nepieciešams vēl stiprināt papildus sijas, lai nodrošinātu drošu pārvietošanos izbūvējamā ēkas 2.stāvā. Šiem darbiem Balvu novada pašvaldība ir izsludinājusi papildus iepirkumu, šobrīd norit iepirkuma procedūra, veiksmīga līguma noslēgšanas gadījumā, veicot papildus būvdarbus, objektā būs iespējams plānotos būvdarbus veikt raitāk, jo kamēr nav stiprinātas visas nepieciešamās sijas, tikmēr nākamos projektā plānotos darbus iekštelpām (zāles un skatuves daļai) nav iespējams veikt.

Būvuzraudzību nodrošina SIA “BaltLine Globe” un autoruzraudzības pakalpojumu sniedz SIA “VARIRAD”.

Projekta “Pašvaldības infrastruktūras attīstība, uzlabojot pakalpojumu efektivitāti “Upītes Kultūrtelpā”” īstenošanu atbalsta valsts programma un līdzfinansējumu nodrošina Balvu novada pašvaldība.

Teksts: projekta vadītāja Vineta Zeltkalne
Foto: būvuzraugs Anatolijs Kuzņecovs un Vineta Zeltkalne

Būvdarbi Upītē turpinās

Logo