Tirgus izpētes par piegādēm un pakalpojumiem - 2023. gads

Kategorija: Iepirkumi
Trešdiena, 04 Janvāris 2023
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 06 Februāris 2023 16:24
Tirgus izpētes publicēšanas datums, līguma priekšmets, ID Nr., piedāvājumu iesniegšanas termiņš Tirgus izpētes dokumenti

Tirgus izpētes rezultāti

(rezultātu publicēšanas datums, piegādātājs, līgumcena bez PVN)

06.02.2023.

Supervizora pakalpojumi Balvu novada sociālā darba speciālistiem

(ID Nr. BNP TI 2023/14)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 13.02.2023., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija/ tehniskais piedāvājums

2.pielikums Finanšu/ piedāvājums

06.02.2023.

Malkas pārvešanas pakalpojums Vīksnas pagasta pārvaldes vajadzībām

(ID Nr. BNP TI 2023/13)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 13.02.2023., plkst.13.00

Instrukcija

2.pielikums Finanšu/ tehniskais piedāvājums

01.02.2023.

Tautas tērpa atsevišķu daļu izgatavošana un piegāde Balvu Kultūras un atpūtas centra vidējās paaudzes deju kolektīvam “Nebēda”

 (ID Nr. BNP TI 2023/12)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 08.02.2023., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija/ tehniskais piedāvājums

2.pielikums Finanšu piedāvājums

31.01.2023.

Vingrošanas paklāju piegāde Balvu Sporta skolas peldbaseina vajadzībām

(ID Nr. BNP TI 2023/11)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 07.02.2023., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija / tehniskais piedāvājums

2.pielikums Finanšu piedāvājums

06.02.2023.

Aprīkojuma piegāde pasākumam “Starpnovadu sporta spēles PII”

(ID Nr. BNP TI 2023/10)

Piedāvājumu apkopošana veikta 31.01.2023.
Tirgus izpēte veikta pamatojoties uz Balvu novada domes 23.09.2021. noteikumu Nr.3/2021 “Iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtība Balvu novada pašvaldībā” 38.6.punktu.

06.02.2023.

Piegādātājs:

Tirgus izpētes 1. daļa – SIA  “Pigu Latvia”

Reģ.Nr.43603025092

Līgumcena  - EUR 45,64 bez PVN

TIRGUS IZPĒTES 2. DAĻA TIEK IZBEIGTA BEZ REZULTĀTA

(NAV DERĪGS NEVIENS PIEDĀVĀJUMS)

Tirgus izpētes 3. daļa – SIA  “Pigu Latvia”

Reģ.Nr.43603025092

Līgumcena  - EUR 45,47 bez PVN

26.01.2023.

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu rezultātu apraksta un efektivitātes izvērtējuma veikšanas pakalpojums

(ID Nr. BNP TI 2023/9)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 01.02.2023., plkst.13.00

Instrukcija

2.pielikums Finanšu/ tehniskais piedāvājums

25.01.2023.

Pretputekļu apstrādei paredzētā reaģenta piegāde Balvu novada  pašvaldības vajadzībām

(ID Nr. BNP TI 2023/8)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 06.02.2022., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija/ tehniskais piedāvājums

2.pielikums Finanšu piedāvājums

23.01.2023.

Tautas tērpu un deju apavu komplektu izgatavošana un piegāde Balvu Kultūras un atpūtas centra amatiermākslas kolektīviem

 (ID Nr. BNP TI 2023/7)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 30.01.2023., plkst.13.00 

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija/ tehniskais piedāvājums

2.pielikums Finanšu piedāvājums

01.02.2023.

TIRGUS IZPĒTES 1. DAĻA TIEK IZBEIGTA BEZ REZULTĀTA

(NAV SAŅEMTS NEVIENS PIEDĀVĀJUMS)

Piegādātājs:

Tirgus izpētes 2. daļa – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KRISTĀLA KURPĪTE”

Reģ.Nr.52402006111

Līgumcena  - EUR 1388,44 bez PVN

Tirgus izpētes 3. daļa – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KRISTĀLA KURPĪTE”

Reģ.Nr.52402006111

Līgumcena  - EUR 413,20 bez PVN

19.01.2023.

Brīvprātīgās sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanas polises (KASKO) iegāde Balvu novada pašvaldības transportlīdzeklim

(ID Nr. BNP TI 2023/6)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 25.01.2023., plkst.13.00
Tirgus izpēte veikta pamatojoties uz Balvu novada domes 23.09.2021. noteikumu Nr.3/2021 “Iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtība Balvu novada pašvaldībā” 38.3.punktu – sarakste (jebkādā formā) ar vismaz 3 (trim) piegādātājiem.

30.01.2023.

Pakalpojuma sniedzējs: 

 “Compensa Vienna Insurance Group” ADB Latvijas filiāle

Reģ.Nr.40103942087

Apdrošināšanas polises cena:  EUR 280,00

19.01.2023.

Aprīkojuma piegāde pasākumam “Starpnovadu sporta spēles PII”

(ID Nr. BNP TI 2023/5)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 26.01.2023., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija / tehniskais piedāvājums

2.pielikums Finanšu piedāvājums

31.01.2023.

TIRGUS IZPĒTE IZBEIGTA BEZ REZULTĀTA

(PRETENDENTS NAV IESNIEDZIS TIRGUS IZPĒTES PRASĪBĀM ATBILSTOŠU PIEDĀVĀJUMU)

17.01.2023.

Brīvprātīgās sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanas polises (KASKO) iegāde Bērzpils pagasta pārvaldes transportlīdzeklim

(ID Nr. BNP TI 2023/4)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 19.01.2023., plkst.13.00
Tirgus izpēte veikta pamatojoties uz Balvu novada domes 23.09.2021. noteikumu Nr.3/2021 “Iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtība Balvu novada pašvaldībā” 38.3.punktu – sarakste (jebkādā formā) ar vismaz 3 (trim) piegādātājiem.

25.01.2023.

Pakalpojuma sniedzējs:  Apdrošināšanas akciju sabiedrība "BALTA"

Reģ.Nr.40003049409

Apdrošināšanas polises cena:  EUR 292,10

10.01.2023.

Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Balvu novada pašvaldības vajadzībām 2023. gadā

(ID Nr. BNP TI 2023/3)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 17.01.2023., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija

2.pielikums Finanšu / tehniskais piedāvājums

23.01.2023.

Pakalpojuma sniedzējs:

Iepirkuma 1.daļā – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SENDA Dz”

Reģ.Nr.42402007079

Iepirkuma 1.daļas līgumcena – EUR 2294,00 bez PVN

Pakalpojuma sniedzējs:

Iepirkuma 2.daļā – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SENDA Dz”

Reģ.Nr.42402007079

Iepirkuma 2.daļas līgumcena – EUR 3130,40 bez PVN

Pakalpojuma sniedzējs:

Iepirkuma 3.daļā – SIA “DO 4 FUN”,

Reģ.Nr.4020329045

Iepirkuma 3.daļas līgumcena – EUR 4010,00 bez PVN

Pakalpojuma sniedzējs:

Iepirkuma 4.daļā – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SENDA Dz”

Reģ.Nr.42402007079

Iepirkuma 4.daļas līgumcena – EUR 1935,48 bez PVN

10.01.2023.

Projekta “Latvia - Greenways” pieteikuma veidlapas tehnisko precizējumu veikšanas un noteiktu sadaļu aizpildīšanas pakalpojums

(ID Nr. BNP TI 2023/2)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 16.01.2023., plkst.13.00

Instrukcija

2.pielikums Finanšu/ tehniskais piedāvājums

23.01.2023.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ArtSmart”

Reģ.Nr.45403034315

Līgumcena – EUR 1650,00 bez PVN

19.01.2023.

Brīvprātīgās sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanas polises (KASKO) iegāde Balvu novada pašvaldības transportlīdzeklim

(ID Nr. BNP TI 2023/1)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 12.01.2023., plkst.13.00
Tirgus izpēte veikta pamatojoties uz Balvu novada domes 23.09.2021. noteikumu Nr.3/2021 “Iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtība Balvu novada pašvaldībā” 38.3.punktu – sarakste (jebkādā formā) ar vismaz 3 (trim) piegādātājiem.

19.01.2023.

Pakalpojuma sniedzējs:  Apdrošināšanas akciju sabiedrība "BALTA"

Reģ.Nr.40003049409

Apdrošināšanas polises cena:  EUR 373,80