Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu uz Balvu novada pašvaldības autoceļiem

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 16 Janvāris 2023
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 17 Janvāris 2023 10:08

Transporta ierobežojumi 10 tonnasInformācija par Balvu novada pašvaldības autoceļiem, uz kuriem klimatisko apstākļu dēļ noteikti transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumi no 2023.gada 17.janvāra līdz 2023.gada 20.janvārim.

Pamatojoties uz likuma „Par autoceļiem” 5.panta otro daļu, kur noteikts, ka autoceļu lietošanu uz laiku var aizliegt vai ierobežot nelabvēlīgu ceļa vai klimatisko apstākļu dēļ, kā arī citos gadījumos, kad braukšana pa autoceļiem kļūst bīstama, Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumu Nr. 42 “Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme” 2.1. un  2.2. apakšpunktu, kur noteikts, ka satiksmi uz ceļiem var aizliegt vai ierobežot, lai novērstu ceļu bojājumus, kas radušies vai varētu rasties klimatisko apstākļu dēļ, kā arī, lai novērstu satiksmes negadījuma risku ceļa bojājumu dēļ, 3.2.punktu, kas nosaka, ka lēmumu par satiksmes aizliegumu vai ierobežojumu attiecībā uz pašvaldību autoceļiem un ielām pieņem  attiecīgā pašvaldība, 12.2.punktu, saskaņā ar kuru informāciju par satiksmes aizliegumu vai ierobežojumiem savā tīmekļvietnē publicē pašvaldība, ja aizliegums vai ierobežojumi attiecas uz pašvaldību autoceļiem un ielām, ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par satiksmes aizlieguma vai ierobežojumu saskaņošanu, norādot autoceļa vai ielas nosaukumu, posmu, aizlieguma vai ierobežojumu veidu, termiņu un kontakttālruni, Balvu novada domes 2021.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.1/2021 “Balvu novada pašvaldības nolikums” 21.17.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības izpilddirektors pieņem lēmumus par satiksmes aizliegumiem vai ierobežojumiem pašvaldības administratīvajā teritorijā, un ņemot vērā, ka pastāvošo klimatisko apstākļu (lietus, atkusnis) ietekmē tiek izskalots ceļu segums un kravas automobiļu iedarbībā ceļi tiek bojāti, nepieciešams noteikt masas ierobežojumu transportlīdzekļiem,

1. Noteikt satiksmes ierobežojumus no 2023. gada 17.janvāra  līdz 2023. gada 20. janvārim transporta līdzekļiem  pa Balvu novada pašvaldības autoceļiem (saskaņā ar pielikumu).

2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601).

Balvu novada pašvaldības autoceļu saraksts, uz kuriem klimatisko apstākļu dēļ noteikti transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumi no 2023.gada 17.janvāra līdz 2023.gada 20.janvārim:

Baltinavas pagastā:

Nr.

Ceļa nosaukums

Adrese (km)

Garums (km)

Seguma veids

Ierobežojuma veids

no

līdz

1.

Čudarīne-Obeļova

0,00

5,093

5,93

grants (šķembas)

10 t

2.

Demerova-Lauruti-Punduri

0,00

4,82

4,82

grants (šķembas)

10 t

3.

A4 Baltinava-Abriņas

0,00

2,48

2,48

grants (šķembas)

3,5 t

4.

Kožurki-Motrīne

0,00

2,41

2,41

grants (šķembas)

3,5 t

Krišjāņu pagastā:

Nr.

Ceļa nosaukums

Adrese (km)

Garums (km)

Seguma veids

Ierobežojuma veids

no

līdz

1.

Mežupe-Purviņas

0,00

3,25

3,25

grants (šķembas)

10 t

2.

Mežupe-ZS Madaras

0,00

1,35

1,35

grants (šķembas)

10 t

3.

Runcene-Mežupe

0,00

2,57

2,57

grants (šķembas)

10 t

4.

Krišjāņi-Krampiņas-Runcene-Krišjāņi

0,00

13,414

13,414

grants (šķembas)

10 t

5.

Kaupiņas-Kaupiņu kapi

0,00

0,695

0,695

grants (šķembas)

10 t

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar: 

  • Baltinavas pagasta pārvaldes vadītāju Sarmīti Tabori (tālrunis, e-pasts: 64521227, 28399183, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.);
  • Krišjāņu pagasta pārvaldes vadītāju Ivetu Socku-Puisāni (tālrunis, e-pasts: 29447351, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei