Arī vecumdienās aktīvi kopā!

Kategorija: Tilžas internātpamatskola
Trešdiena, 29 Februāris 2012
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 29 Februāris 2012 13:28

2012.gads Eiropas Savienībā izsludināts par aktīvas novecošanas un paaudžu solidaritātes gadu. Vecie ļaudis nav slogs sabiedrībai, bet gan liela emocionālu zināšanu bāze, kas liek apjaust, ka sabiedrībai ir jāatveseļojas, lai spētu virzīties uz labāku dzīvi. Tas ir redzams kopīgajos sasniegumos, kuri jau šobrīd iepriecina vairākas vecmāmiņu un vectētiņu sirdis baudot Tilžas internātpamatskolas skolēnu rūpi par viņiem.
13.martā Valentīndienas priekšvakarā Tilžas internātpamatskolas 7.klases skolēni un viņu audzinātājas A.Tomoševiča un I.Zelča rīkoja kārtējo labdarības pasākumu pagasta 6 vecmāmiņām: L.Voicišai, A.Vācietei, V.Zelčai, B.Zībergai, L.Masalei, J.Slišānei un 1 vectētiņam – P.Ārmanim. Pasākums sākās ar nelielu priekšnesumu, ko sniedza 7.kl.,6.kl audzēkņi un pirmsskolas grupiņa „Bitītes” skolotājas A.Dulmanes vadībā. Ielūkojoties ciemiņu acīs, varēja pamanīt iezogamies mazu spīdīgu prieka asariņu, jo viņu sirdis smaidīja! Smaidīja no prieka, jo apzinājās, ka viņi ir nepieciešami, ka viņi ir vērtība!

Pēc koncerta visi tika aicināti pie kopīga svētku galda, kas viesus vienoja pie kopīgām sarunām par to, kā bija agrāk un kā ir tagad. Audzēkņi pasniedza siltu tēju, cienāja ar pašceptiem speķa pīrādziņiem un pagatavotām maizītēm. Vēlāk ciemiņi devās iepazīties ar skolu. Ar medicīnas kabinetu, kur skolas medmāsiņa I.Ziediņa izmērīja asinsspiedienu, uz trenažieru zāli, kur ne tikai aplūkoja iespējamo aktivitāšu trenažierus, bet labprāt arī kaut ko pamēģināja. Tad devās pie skolas psiholoģes V.Kukurānes, kura labprāt parunājās un iesēja optimisma sēkliņu katrā sirsniņā. Meiteņu mājturības kabinetā viņus gaidīja skolas direktore I.Bērziša un dir.vietniece I.Dzene, kuras mācīja kā no vecajām mūzikas platēm gatavot cepumu traukus. Pasākuma noslēgumā visi devās apgūt jaunās tehnoloģijas, proti, mācījās darboties ar datoru, kas viņiem ļoti patika. Iemācījās internetā atrast „Vaduguns” mājas lapu.
Vakars izdevās ļoti jauks, kā saka paši ciemiņi: A.Vāciete:
„ Man liels prieks bija būt kopā ar bērniem, kuri mums katram lika justies 10 gadiem jaunākiem. Mēs iemācījāmies tik daudz jauna! Paldies visiem, kas mums palīdzēja sajusties tik vērtīgiem!”
V.Zelča: „ Paldies bērniem, ka viņi atceras tos, kurus sabiedrība brīžiem nepamana. Paldies arī skolotājiem, kas māca bērnus mīlēt un nesavtīgi darīt labus darbus!”

P2132068.JPGP2132075.JPGP2132082.JPGP2132101.JPGP2132112.JPGP2132115.JPGP2132126.JPG

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas