Februāris Vectilžas filiālē

Kategorija: Tilžas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa Vectilžā
Pirmdiena, 05 Marts 2012
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 05 Marts 2012 14:47

Projektu nedēļa
13.-17. februāra skolā norisinājās projektu nedēļa Tā kā nedēļas mērķis bija rosināt cieņpilnu attieksmi pret vecāko paaudzi – saviem vecvecākiem, tad skolēni pētīja savu dzimtu, veidoja ciltskokus. Skolēniem izdevās sameklēt pietiekoši apjomīgu informāciju par saviem senčiem.
Nedēlas ietvaros vecāko klašu zēni atjaunoja skolas vecos krēslus, bet pedagogi realizēja savu projektu – veica kosmētisko remontu skolotāju istabā.

Meteņdiena
Meteņdiena senajā Saules kalendārā ir jauna gada, jauna pavasara sākums. Šajā dienā vienmēr liela uzmanība tiek veltīta bērniem un dažādām jautrām, mazliet pat bērnišķīgām izdarībām. Meteņdienā jautri vizinoties ar ragaviņēm, ar skaļiem smiekliem un gavilēm Vectilžas filiāles pirmsskolas un sākumskolas bērni centās modināt dabu no garā ziemas miega. Patīkamu brīdi bērniem bija sagādājusi Vectilžas SAC vadītāja Maruta Arule un Inese Jemacāne - ārā uz ugunskura vārīta grūbas putra likās garda visiem bērniem.

Meteņdienas jautrības.jpgMete�dienas jautr�bas.jpgProjektu prezentācija.jpgProjektu prezent�cija.jpgRemontdarbi.jpgTā tika vārīta putra.jpgT� tika v�r�ta putra.jpgZēni atajuno krēslus.jpgZ�ni atajuno kr�slus.jpg

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei