Projektu nedēļa Tilžas internātpamatskolā

Kategorija: Tilžas internātpamatskola
Ceturtdiena, 22 Marts 2012
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 22 Marts 2012 13:13

Projektu nedēļa skolā notika no 5.- 9. martam. Projektu nedēļas laikā skolā bija jūtama radoša gaisotne, jo audzēkņi ar skolotājiem darbojās pie dažādiem projektiem.1.klases skolēni kopā ar bibliotekāri M. Timoškāni devās uz Tilžas pagasta bibliotēku un zīmēja savu mīļāko pasaku varoni, ar skolotāju Sk. Pauloviču krāsoja cipariņus un apguva pirkstiņu vingrinājumus, ar audzinātāju E. Krakopi veidoja plakātu-Pavasaris. Savukārt, 2.klases skolēni kopā ar audzinātājām Dz. Škapari un L. Zelču veidoja glezniņas no dzijas ar dzīvnieku attēliem. 3.klases skolēni kopā ar vizuālās mākslas skolotāju V. Zelču apkopoja zīmējumu ilustrācijas, savukārt, skolotāja L. Berne kopā ar skolēniem zīmēja glezniņas. Sākumskolas skolotāja I. Daukste ar 4.klases skolēniem izgatavoja papīra kastītes, skaitļu slejas un rūķi-Lietvārdu, kā arī devās uz Tilžas pagasta muzeju, kur apmeklēja lidmodeļu izstādi. Skolotāja I. Dzene skolēniem mācīja, kā izgatavot papīra puķes. 5.klases skolēni kopā ar audzinātājām S. Šakali un D. Liepiņu izveidoja papīra maketu savam klases parkam. 6.klases kolektīvs ar audzinātāju L. Ločmeli pētīja, kas ir ūdenslāse. Pie latviešu valodas skolotājām A. Studentes, Zelčas skolēni rakstīja radošos darbus un veidoja radošo darbu kolāžas, skolotāja V. Prancāne ar skolēniem izzināja latviešu rakstnieku dzīvesstāstus.

Kopā ar fizikas un informātikas skolotāju Dz. Studentu skolēni strādāja pie projekta -testu veidošana. Kopā ar vēstures skolotāju E. Irbīti skolēni veidoja feodāļu pils maketu. Ar matemātikas skolotāju A. Rancānu skolēni izgatavoja ģeometriskas figūras no kartona, pie skolotājas I. Zelčas skolēni domāja didaktiskās spēles matemātikā. Bioloģijas skolotāja E. Vizule strādāja pie projekta- radošas spēles dabaszinībās. Ģeogrāfijas skolotāja A. Tomaševiča ar skolēniem pētīja, kuros Latvijas novados dzīvo mūsu skolēni. Mūzikas skolotāja L. Vītola strādāja pie projekta –Gadalaiki mūzikā. Sporta skolotājs A. Dokāns ar skolēniem apkopoja informāciju par skolēnu sasniegumiem sportā-svaru bumbu celšanā. Speciālā pedagoģe L. Done ar audzēkņiem izgatavoja dažāda veida lellītes. Profesionālās izglītības zēni ar skolotāju Ē. Kanaviņu veica darbu pie ķīmijas kabineta labiekārtošanas. 9.klases meitenes kopā ar direktori I. Bērzišu izgatavoja dažādus rotājumus ar Lieldienu simboliku un izrotāja skolas vestibilu, savukārt 9.klases kolektīvs kopā ar audzinātāju L. Čipati rotāja skolas internātu. Pēc labi padarītajiem darbiem, skolēni atpūtās Pavasara brīvdienās.

DSC06874.JPGDSC06877.JPGDSC06879.JPGDSC06880.JPGDSC06906.JPGDSC06907.JPGDSC06909.JPGDSC06912.JPGDSC06914.JPGDSC06916.JPGDSC06918.JPGDSC06920.JPGDSC06922.JPGDSC06953.JPGDSC06954.JPGDSC06957.JPG

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas