30.§ Par samaksas atcelšanu Domes Vides komisijas loceklei Mārītei Jeromanovai

Kategorija: 12.11.2009., protokols Nr.16
Pirmdiena, 23 Novembris 2009
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 07 Aprīlis 2021 09:03
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta I daļas 13.punktu, kurš nosaka, ka tikai Dome var noteikt Domes amatpersonu, iestāžu vadītāju un darbinieku algas un Balvu novada Domes Vides komisijas locekles Mārītes Jeromanovas 2009.gada 10.novembra iesniegumu, kurā viņa sākot ar 2009.gada 16.jūliju atsakās no samaksas par darbu komisijā,
ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Jānis Trupovnieks,Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls, Sandis Puks, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
  1. Ar 2009.gada 16.jūliju atcelt Balvu novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 9.1.2.punktā paredzēto samaksu Balvu novada Domes Vides komisijas loceklei Mārītei Jeromanovai (personas kods ****).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei