Informatīvās dienas lauksaimniekiem

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 04 Marts 2013
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 04 Marts 2013 10:35

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Balvu nodaļa sadarbībā ar Valsts Lauku Tīklu no 4. līdz 8.martam rīko informatīvos seminārus „Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu”.

Norises vietas:
4.marts plkst. 10:00 Rugāju novads, Lazdukalna pagasts, Saieta nams.
4.marts plkst. 13:00 Rugāju novads, Rugāji, Kurmenes iela 48, Rugāju novada
dome, mazā zāle
7.marts plkst. 10:00 Balvu novads, Balvi, Brīvības ielā 46a, ZA RLP Balvu sektora
zālē, 2.stāvs

5.martā paredzētais seminārs Viļakas novadā tiek pārcelts uz 26.martu. Baltinavas novadā seminārs notiks nevis 8. bet  18.martā. Savukārt 6.martā paredzētais informatīvais seminārs Tilžas pagastā tiek pārcelts uz aprīli. Datums tiks precizēts divas nedēļas pirms semināra.

Darba kārtībā:
• Aktualitātes nodokļu likumdošanā. Grozījumi nodokļu un grāmatvedības uzskaiti
reglamentējošajos normatīvajos aktos, kas stājas spēkā no 2013.gada 1.janvāra.
• Klasiskais cūku mēris un trihineloze – aktualitātes un epizodiskā situācija reģionā,
veiktie pasākumi. Dzīvnieku infekcijas slimību Valsts uzraudzības plāns 2013.gadam.
• Aktualitātes par ES finansējuma piesaistes iespējām mežu īpašniekiem, izmaiņas
likumdošanā.

Seminārā piedalīsies lektori:
Irina Markova, VID NP konsultāciju koordinācijas un uzraudzības daļas galvenā nodokļu
inspektore
Mārīte Ņukša, PVD Ziemeļlatgales pārvaldes vadītāja, Valsts vecākā veterinārā inspektore.
Linda Vladimirova, MKPC Ziemeļaustrumu nodaļas vadītājas vietniece

Kontaktinformācija:
Semināru moderatore Liene Ivanova, mob. 29103683, t. 64521058
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas