21.februārī Balvu pamatskolā pirmo reizi notika atklātā mūzikas olimpiāde, kurā piedalījās 21 dalībnieks no Balvu, Rugāju un Baltinavas novadiem. Šīs olimpiādes mērķis ir rosināt skolēnus padziļināt zināšanas mūzikā un pilnveidot muzicēšanas prasmes, kā arī attīstīt prasmi savu muzikālo ideju īstenošanai izvēlēties atbilstošus mūzikas izteiksmes līdzekļus. Mūzikas olimpiādes dalībnieki dalījās divās vecuma grupās – 6.-8.kl. un 9.-12.klases. Olimpiāde notika trijās daļās:
-mūzikas klausīšanās, mūzikas teorija (rakstiski)
-tautasdziesmas atskaņošana (koncertsituācijā)
-savas kompozīcijas atskaņošana.

Olimpiādes gaitā, pamatojoties uz iegūto punktu kopsummu, noskaidrojās labākais dalībnieks teorētiskajos jautājumos, savas kompozīcijas atskaņošanā un tautas dziesmas izpildītājs.
Mūzikas teorija:
Vecākā grupa

1. vieta ar 58 punktiem no 59 - Māris Zaharovs ( Balvu Valsts ģimnāzija),
Lāsma Vītola ( Tilžas vidusskola)
2. vieta ar 57 punktiem - Elīna Zelča ( Baltinavas vidusskola)
3. vieta ar 56 punktiem - Kristiāna Žeikare ( Bērzpils vidusskola)
Jaunākā grupa
1. vieta ar 59 punktiem - Roberts Pavlovskis, Jeļena Vasiļjeva ( Balvu pamatskola)
2. vieta ar 57 punktiem - Elija Logina ( Tilžas vidusskola)
3. vieta ar 56 punktiem - Zane Akmeņkalne ( Balvu pamatskola)
Tautas dziesmas dziedāšana:
Vecākā grupa

1. vieta ar 15 punktiem no 15 - Lāsma Vītola ( Tilžas vidusskola)
2. vieta ar 14,3 punktiem - Māris Zaharovs (Balvu Valsts ģimnāzija),
3 vieta ar 14 punktiem - Elīna Zelča ( Baltinavas vidusskola)
Jaunākā grupa
1. vieta ar 15 punktiem no 15 - Elija Logina ( Tilžas vidusskola)
2. vieta ar 14,3 punktiem - Rūta - Krista Pērkone ( Rugāju novada vidusskola)
3. vieta ar 13,3 punktiem - Māra Laganovska, Diāna Logina ( Baltinavas vidusskola), Zane Akmeņkalne ( Balvu pamatskola ).
Savas kompozīcijas atskaņošana:
Vecākā grupa

1. vieta ar 10 punktiem no 10 - Elīna Zelča ( Baltinavas vidusskola), Lāsma Kokoreviča
(Balvu Amatniecības vidusskola ),Māris Zaharovs (Balvu Valsts ģimnāzija),
Lāsma Vītola (Tilžas vidusskola),
2. vieta ar 9 punktiem - Sintija Šaicāne (Balvu Amatniecības vidusskola),
3. vieta ar 7,7 punktiem - Kristiāna Žeikare ( Bērzpils vidusskola)
Jaunākā grupa
1. vieta ar 9,7 punktiem no 10 - Māra Laganovska ( Baltinavas vidusskola),
2. vieta ar 9 punktiem - Jeļena Vasiļjeva ( Balvu pamatskola), Elīza Zelča
( Bērzpils vidusskola), Elija Logina ( Tilžas vidusskola),
3. vieta ar 8,3 punktiem - Roberts Pavlovskis, Zane Akmeņkalne ( Balvu pamatskola).

Apkopojot visu daļu rezultātus, uz vēsturisko novadu olimpiādi Latgalē, kura notiks Līvānos 22. martā , tika izvirzīti:
jaunākā grupa -
Elija Logina - ar 108, 7 punktiem no 114 ( Tilžas vidusskola),
Zane Akmeņkalne - 106, 6 punkti ( Balvu pamatskola).
vecākā grupa -
Lāsma Vītola - ar 113 punktiem no 114 (Tilžas vidusskola),
Māris Zaharovs - 111, 6 punkti (Balvu Valsts ģimnāzija),
Elīna Zelča - 110, 7 punkti ( Baltinavas vidusskola).

Olimpiādes rezultāti