Mājturības tekstiltehniku olimpiāde

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 07 Marts 2013
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 07 Marts 2013 10:03

27. februārī Balvu Valsts ģimnāzijā (BVĢ) savu prasmi un varēšanu demonstrēja 42 meitenes no Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu skolām tekstiltehniku mājturības olimpiādē, veicot darbu atbilstoši tēmai „Gaiss”.
Kamēr meitenes pildīja olimpiādes uzdevumus, skolotājas iepazinās ar Balvu Amatniecības vidusskolas (BAV) skolotājas Skaidrītes Veinas veikumu musturdeķu adīšanā. Šo interesanto piedāvājumu skolotāja atrada internetā un nu, sadarbojoties ar dažādu valstu rokdarbniecēm, top krāšņi musturdeķi. Apbrīnas vērti ir dažnedažādie izmantotie raksti un krāsas, jo katrs kvadrātiņš ir oriģināls un savādāks.
Bet olimpiādes rezultāti ir sekojoši:

5.-6. klašu grupā 1. vieta ir Agritai Luīzei Kušnerei no Baltinavas vidusskolas (skolotāja L. Kūkoja), 2. vieta – Amandai Kočānei no Rugāju vidusskolas (skolotāja L. Krēbse), 3. vieta – Karīnai Ločmelei no Balvu pamatskolas (skolotāja I. Adamoviča).
7. klašu meitenes vietas sadalīja sekojoši: 1. vieta – Agnesei Bleiderei –BVĢ (skolotāja I.Baltiņa), 2. vieta Balvu pamatskolas audzēknei Karīnai Vasiļjevai (skolotāja S. Pavlovska), 3. vietu ieguva Arīna Bistrova no Baltinavas vidusskolas (skolotāja L. Kūkoja).
Sīva konkurence bija 8. klašu meitenēm. 1. vietu ar maksimālo punktu skaitu ieguva Samanta Kobzeva – BAV (skolotāja Sk. Veina), 2. un 3. vieta BVĢ audzēknēm – Santai Livzeniecei un Alondrai Miščenko (skolotāja S. Mozule).
9. klašu grupā 1. vietu ieguva Alda Baika –BAV (skolotāja Sk. Veina), 2. vieta Kitijai Dzintarei no BVĢ (skolotāja S. Mozule), 3. vieta Oļesjai Fjodorovai no Stacijas pamatskolas (skolotāja I. Voiciša).
Vidusskolas grupā godalgotās vietas sadalīja tā: 1. vieta – Dana Jasinska Balvu Amatniecības vidusskola (skolotāja Sk. Veina), 2. vieta – Madara Ozoliņa – Rugāju vidusskola un Kristīne Krilova no BAV, 3. vieta Diānai Smoļakai no Rugāju novada vidusskolas (skolotāja L. Krēbse).
 

Pasākumu kalendārs

Jautājums Domei