Neapbūvētu zemes gabalu saraksts Balvu novadā

Kategorija: Nekustamais īpašums
Ceturtdiena, 23 Aprīlis 2015
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 09 Februāris 2018 11:45

Atsavināšanai un nomai nododamo zemes vienību saraksts

Balvu pilsēta

Balvu pagasts

Bērzkalnes pagasts

Bērzpils pagasts

Briežuciema pagasts

Krišjāņu pagasts

Kubulu pagasts

Lazdulejas pagasts

Tilžas pagasts

Vectilžas pagasts

Vīksnas pagasts

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei