Budžets 2009

Kategorija: Balvu novada pašvaldības budžets (līdz 2021. gadam)
Ceturtdiena, 13 Augusts 2009
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 22 Augusts 2022 15:36
APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
15.09.2009.lēmumu
(prot.Nr.12, 4.§)
LATVIJAS REPUBLIKA
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1a, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453
fakss+371 64522453, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvu novadā
2009.gada 15.septembrī                                                                                                         Nr.6                                                                                                                                                          
PAR BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2009.GADA BUDŽETU
 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
46.panta 1.un 2.daļu un 82.1 panta 1.daļas 2.punktu
 un likuma “Par pašvaldību budžetiem“ 7.pantu
1.      Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 8 673 740 latu apmērā, saskaņā ar 1.pielikumu.
2.      Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 10 597 796 latu apmērā, saskaņā ar 2.pielikumu.
3.      Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 1 633 554 latu apmērā un pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz gada beigām 367 466 latu apmērā.
4.      Apstiprināt Balvu novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus 298 965 latu apmērā un izdevumus 492 550 latu apmērā, saskaņā ar 3.pielikumu.
5.      Apstiprināt Balvu novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumus 12 347 latu apmērā un izdevumus 11 242 latu apmērā, saskaņā ar 4.pielikumu.
6.      Apstiprināt Balvu novada pašvaldības saistību apmēru, saskaņā ar 5.pielikumu.
7.      Noteikt, ka Balvu novada pašvaldībai tiesības finansēt Balvu novada pašvaldības budžeta iestādes un pasākumus proporcionāli saņemtajiem ieņēmumiem, nepārsniedzot budžetā paredzētās summas.
8.      Budžeta izpildītājiem noteikt, ka gada laikā izdevumi nedrīkst pārsniegt Balvu novada pašvaldības asignējuma līdzekļus, kā arī līdzekļus no budžeta izpildītāja faktiski gūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.
9.      Budžeta izpildītājiem līdz 25.09.2009. iesniegt apstiprināšanai precizētas ieņēmumu un izdevumu tāmes, atbilstoši piešķirtajiem budžeta asignējumiem.
10. Budžeta izpildītājiem ir tiesības apstiprinātā budžeta ietvaros izdarīt grozījumus ieņēmumu un izdevumu tāmēs, iesniedzot pamatotus priekšlikumus tāmju grozījumiem Finanšu komitejai.
 
 
Priekšsēdētājs                                                                                                  Jānis Trupovnieks

Paskaidrojuma raksts

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

Pielikums Nr.5

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei