Par Balvu novada ilgtspējīgas stratēģijas līdz 2030.gadam gala redakcijas projektu

Kategorija: Sabiedrības līdzdalība
Pirmdiena, 16 Decembris 2013
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 16 Decembris 2013 08:58

Balvu novada pašvaldība informē, ka pamatojoties uz 2013.gada 12.decembra Domes sēdes lēmumu „Par Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam gala redakcijas projekta apstiprināšanu” (protokols Nr.19, 12.§), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Latgales plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai tiek nosūtīts Balvu novada Domes lēmums un Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam gala redakcijas projekts.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei