Projekta „Latvieša pēda Sibīrijā un Tālajos Austrumos” noslēguma konference Balvos

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 24 Marts 2014
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 25 Marts 2014 16:54

Marta otrajā pusē aprit pieci gadi kopš pirmās konferences „Latvieša pēda Sibīrijā un Tālajos Austrumos” norises.
Lai saglabātu tautas atmiņā un nodotu nākamajām paaudzēm tautas likteņgaitu liecības, 2009. gadā pēc Rīgas Tehniskās universitātes profesora Jāņa Vanaga iniciatīvas tika uzsākts Balvu, Madonas, Gulbenes un Alūksnes rajonu kopīgs projekts „Latvieša pēda Sibīrijā un Tālajos Austrumos”.
2009.gadā, saistībā ar 1949.gada deportācijas 60.gadadienu tika organizēta starprajonu zinātniski pētniecisko darbu konference Balvos. Nākamajos gados tā tika organizēta Cesvainē, Gulbenē, Alūksnē un Madonā. Un šogad, sakarā ar to, ka aprit 65.gadadiena, kopš Latvijas PSR valdības īstenotajām politiskajām represijām 1949.gada 25.martā, konference noslēdzās atkal Balvos.
„Latvieša pēda Sibīrijā un Tālajos Austrumos” ir unikāla skolēnu zinātniskās jaunrades konference, kurā Balvu, Alūksnes, Apes, Cesvaines, Gulbenes, Lubānas, Madonas un Viļakas novadu politiski represētie klausās un izvērtē skolēnu paveikto pētījumos un represēto likteņstāstu izzināšanā.

Konference iesākās ar svētbrīdi Balvu evaņģēliski luteriskajā baznīcā un ziedu nolikšanu pie pieminekļa Abrenes apriņķa komunistiskā genocīda upuru piemiņai, kur ar klusuma brīdi 1949.gada martā represijās cietušos pieminēt aicināja Balvu novada Domes deputāte Ināra Ņikuļina. „Kopš skumjā, baigā un drūmā 1949.gada marta pagājuši 65 gadi, ko simbolizē arī pieminekļa pakājē noliktās 65 svecītes. Paldies tiem, kuri atceras to, ka 1949.gada marts mainīja daudzu ģimeņu dzīves un likteņus, un pagodina šo cilvēku piemiņu”, teica I. Ņikuļina.
Konferences atklāšanā, uzrunājot klātesošos, Balvu novada pašvaldības izpilddirektore Inta Kaļva uzsvēra jaunās paaudzes izglītošanu un valstiskuma apziņas nozīmi mūsu tautas nākotnē: ”Šodien ir prieks, ka Latvijas valstiskuma apziņa, valstiskuma sajūta atgriežas mūsu tautā. Sevišķi svarīgi ir gādāt, lai šī apziņa iesakņotos un nobriestu jaunajā paaudzē. Jaunieši ir jūsu gara mantinieki. Jūs esat vislielākie palīgi, posms, kas savieno pagātni ar nākotni. Cik spēka mēs kopīgi varēsim iedvest jaunajiem, tik droši viņi būs par savu zemi, savu tautu, savu valsti”. Balvu novada domes un pašvaldības vārdā I.Kaļva pauda cieņu represētajiem un vēlēja labu veselību, ilgus gadus, dzīvesprieku un mīļus cilvēkus līdzās. „Lai jūsu dzīvās atmiņas, jūsu mūža piemērs palīdz mums celt un stiprināt to dārgāko, kas latviešu tautai pieder – brīvību un savu valsti”, nobeigumā vēlēja pašvaldības izpilddirektore.
Uzrunas, pateicības vārdus un vēlējumus represētajiem konferences laikā veltīja arī Gulbenes, Viļakas, Alūksnes, Apes, Cesvaines, Lubānas un Madonas novadu pašvaldību vadītāji un novadu represēto biedrību pārstāvji.
Aizkustinājumu, skumjas un apbrīnu par izturību ikviens varēja izjust klausoties un vērojot minēto novadu skolēnu radošo darbu prezentācijas. Ar dzejas rindām, dziesmām un zīmējumiem jaunieši stāstīja par izsūtīto latviešu ģimeņu pārdzīvoto, izjusto un izturēto tur, Tālajos Austrumos.
Konferences noslēgumā brīnišķīgu koncertu visiem sniedza Tautas pūtēju orķestris „Balvi”, vadītājs Egons Salmanis, kam sekoja konferences rezolūcijas pieņemšana.

Izglītības, Kultūras un sporta pārvaldes vadītājas vietniece kultūras jomā Iveta Tiltiņa pateicas visu novadu vadītājiem, represētajiem, skolēniem un skolotājiem par kopīgo darbu 5 gadu garumā.

Galerija
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas