Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
English (United Kingdom)   Latvian   Russian (CIS)
Izglītība
Balvu novads Izglītības iestādes Vispārizglītojošās skolas Tilžas vidusskolas Vectilžas filiāle

Lieldienas Vectilžas pirmsskolas audzēkņiem

Atgriezušies no pavasara brīvdienā, mazie pirmsskolas skolēni un skolēni Vectilžas filiālē pulcējās uz kopīgu Lieldienu pasākumu. Skolotāja Anda Bombāne bija sagatavojusi dažādus uzdevumus un aktivitātes gan lieliem, gan maziem. Bērni minēja mīklas, atpazina putnu dziesmas, centās atcerēties tautasdziesmu turpinājumus utt. Visiem iepatikās rotaļa „Šikutēni-šekutēni”. Protams, neiztrūkstoša bija arī olu ripināšana un „olu kaujas”.

 

Dalība ZAAO vides projektā „Cilvēks vidē”

ZAAO vides projekts "Cilvēks vidē" skolām un bērnudārziem darbojās kopš 2001. gada. Vides projekta konkursos ietvertas gan radošās, gan praktiskās aktivitātes, gan zināšanu apguve par atkritumu lietderīgu apsaimniekošanu un ietekmi uz vidi. Darbošanās vides projektā veicina bērnu un jauniešu izglītošanu un informēšanu līdzdarboties vides kvalitātes uzlabošanā. Šajā mācību gadā Vectilžas filiāles skolēni piedalās ZAAO rīkotajā konkursā. Katrai vecuma grupai ir atšķirīgi uzdevumi. Skolēnu un pirmskolas bērni projekta ietvaros var izvēlēties sev saistošos konkursus.
Pirmskolas bērnu uzdevums bija izveidot interesantas un atjautīgas mīklas par atkritumu tēmu. Bērni paši tās sacerēja un lapas otrā pusē attēloja mīklas atminējumu zīmējumā.
7. klases skolēni veidoja izglītojošas krustvārdu mīklas par atkritumu tēmu.
9. klases skolēni piedalās foto konkursā „Cilvēks sakoptā vidē” ar tēmu - Mans smukais atkritumu konteiners. Projektu nedēļas laikā no tukšajām PET pudelēm tika veidoti stilizēti ziedi un pēc tam rotāts atkritumu konteiners. Konkursam tiks iesūtītas 4 fotogrāfijas ar saukli, kas pastiprina iemūžināto mirkli.
 

 

Projektu nedēļa

7. klases skolēni kopā ar audzinātāju Lilitu Jermacāni projektu nedēļā bija izstrādājuši projektu „Meteņdiena”. Ar interesi skolēni un mazie pirmskolas bērni piedalījās jautrās stafetēs, nobraucienos no kalna un citās aktivitātēs. Noslēgumā visi mielojās ar Vectilžas SAC darbinieču Marutas Arules un Imeldas Lonskas gatavoto grūbas putru, kas pēc aktivitātēm svaigā gaisā labi garšoja visiem.

Lasīt tālāk...

 

Novembra notikumi Tilžas vidusskolas Vectilžas filiālē

Patriotu nedēļā skolā notika Latvijas dzimšanas dienai veltītais svētku pasākums, kura ietvaros tika uzņemti jaunie Patriotu kopas dalībnieki. Savukārt nedēļas nogalē filiāles skolēni kopā ar pedagogiem devās uz Tilžas vidusskolu, lai noskatītos svētku koncertu un vecāko klašu skolēnu ierindas skati.

22. novembrī Vectilžas skolā viesojās ciemiņi no Zviedrijas. Mazie dejotāji sniedza viesiem koncertu, bet filiāles vadītāja Elita Čirka pastāstīja un iepazīstināja ar skolu. No sadarbības Hjulsbrū skolas bērnu saziedotās naudas Vectilžas skolai tika iegādāti divi portatīvie datori, ko svinīgi pasniedza Sikstena kungs. Savukārt Vectilžas bērni uz Ziemassvētkiem sūtīja Zviedrijas draugiem Latvijas saldumus.

Lasīt tālāk...

 

Aktivitātes Tilžas vidusskolas Vectilžas filiālē

Tilžas vidusskolas Vectilžas filiāles 9. klases skolnieks Mairis Miķelsons piedalījās „Kokneses fonda” projektā „ Dāvini savai Latvijai!” . Kopā ar mājturības skolotāju Valentīnu Keišu zēns izgatavoja vēlējumu plāksnīti,kas tiks izvietota Likteņdārzā kā dāvana Latvijai, sagaidot valsts 100 dzimšanas dienu.
Labo darbu nedēļas priekšvakarā skolas darbinieki un skolēni, vecāki un citi Vectilžas pagasta iedzīvotāji piedalījās akcijā, kuras organizēšanu bija uzņēmusies bijusī direktore Antonija Jermacāne. Akcijas ietvaros tika saziedoti dārzeņi un augļi Latgales reģionālajam atbalsta centram „Rasas pērles”. Ziedojumu nogādi uzņēmās vecāku pārstāvis A. Pauliņš. 

Lasīt tālāk...

 

Skolotāju diena

5.oktobrī  Skolotāju dienā patīkamu  pārsteigumu Vectilžas filiāles pedagogiem bija sagādājuši vecāko klašu skolēni kopā ar Vectilžas skolas padomes priekšsēdētāju Intu Avotiņu. Pa ceļu, kas bija klāts ar kļavu lapām skolotāji nokļuva mākslas darbu izstādē, kurā bija skatāmi bērnu zīmēti skolotāju portreti. Vēlāk pašiem pedagogiem nācās iejusties skolēnu lomā, pildīt uzdotos uzdevumus. Emocionāls un jauks bija arī skolēnu veltījums dzejā pasākuma noslēgumā.

 

Februāris Vectilžas filiālē

Projektu nedēļa
13.-17. februāra skolā norisinājās projektu nedēļa Tā kā nedēļas mērķis bija rosināt cieņpilnu attieksmi pret vecāko paaudzi – saviem vecvecākiem, tad skolēni pētīja savu dzimtu, veidoja ciltskokus. Skolēniem izdevās sameklēt pietiekoši apjomīgu informāciju par saviem senčiem.
Nedēlas ietvaros vecāko klašu zēni atjaunoja skolas vecos krēslus, bet pedagogi realizēja savu projektu – veica kosmētisko remontu skolotāju istabā.

Meteņdiena
Meteņdiena senajā Saules kalendārā ir jauna gada, jauna pavasara sākums. Šajā dienā vienmēr liela uzmanība tiek veltīta bērniem un dažādām jautrām, mazliet pat bērnišķīgām izdarībām. Meteņdienā jautri vizinoties ar ragaviņēm, ar skaļiem smiekliem un gavilēm Vectilžas filiāles pirmsskolas un sākumskolas bērni centās modināt dabu no garā ziemas miega. Patīkamu brīdi bērniem bija sagādājusi Vectilžas SAC vadītāja Maruta Arule un Inese Jemacāne - ārā uz ugunskura vārīta grūbas putra likās garda visiem bērniem.

Pēdējās izmaiņas (Pirmdiena, 05 marts 2012 15:47)

Lasīt tālāk...

 

Adventes vainagu gatavošana

Vectilžas skolā kā tradīcija kļuvusi kopīga adventes vainagu gatavošana , kuru vada skolas vecāku padome. Arī šogad 25. novembrī kopā ar bērniem darbojās vecāku pārstāvis Elita Bukša. un katrai klašu telpai tika darināts savs vainags . Pēc tam notika pašadrināto vainagu izstāde.

 

Skolā viesojas ciemiņi no Zviedrijas

24. novembrī Tilžas vidusskolas Vectilžas filiālē viesojās ciemiņi no Zviedrijas. Šoreiz tālos viesus ar savu koncertu priecēja Vectilžas pagasta folkloras kopa „Saime”, kurā dzied un darbojas vairāki skolas pedagogi. Folkloras kopas vadītāja Solveta Logina mācīja arī vīt virvi kā to senāk darīja latvieši. Tiem, kuriem šo darbu izdevās veikt ātrāk un kvalitatīvāk , tika pasniegtas balvas - „Latgaliešu spēka tēja „

Lasīt tālāk...

 

Novembra mēneša pasākumi Tilžas vidusskolas Vectilžas filiālē

10. novemrī skolā tika svinēta Mārtiņdiena .Tradicionāli notika Mārtiņdienas tirdziņš, kurā skolēni tirgojās ar pašu izceptiem gardumiem. Vēlāk nāca nāca mazie ķekatnieki un sākās kopīgas dziesmas un rotaļas.

 

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk...

 
Vairāk rakstu...