Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
English (United Kingdom)   Latvian   Russian (CIS)
Izglītība
Balvu novads Aktualitātes

Izglītība

Turēsim svētas latviešu tautas tradīcijas

11.aprīlī Balvu Valsts ģimnāzijā notika kārtējā valsts ģimnāziju atklātā vizuālās mākslas olimpiāde, kuras tēma šogad bija „Latviešu tautas tradīciju un gadskārtu svētku gleznojums, izmantojot figurālo kompozīciju”. Olimpiādes mērķis bija stiprināt skolēnos patriotisma jūtas, apzināties savu identitāti caur tautas tradīcijām un svētkiem, tos radoši vizualizējot. Olimpiādē piedalījās dalībnieki no Krāslavas, Jēkabpils, Madonas, Preiļu un Balvu Valsts ģimnāzijām, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas, Jaunannas mākslas un mūzikas pamatskolas, kā arī tālā Liepājas novada - Priekules, Aizputes un Vaiņodes - vidusskolu skolēni. Olimpiādes atklāšanā Balvu Valsts ģimnāzijas teātra pulciņa „Pipariņš” dalībnieki klātesošos iepazīstināja ar svētkiem raksturīgākajām tradīcijām. Tad Balvu Valsts ģimnāzijas direktore Inese Paidere, atklājot olimpiādi, uzsvēra, ka šeit pulcējas paši radošākie un talantīgākie jaunieši mākslas jomā, un vēlēja visiem veiksmi.
Jaunieši trīs stundas gleznoja fragmentu no E. Virzas grāmatas „Straumēni”, bet skolotāji pulcējās radošajā darbnīcā, kuru vadīja ģimnāzijas skolotāja Sandra Mozule. Radošajā darbnīcā skolotāji izgatavoja interesantu papīra kastīti, kurā ievietoja pārsteigumu un laba vēlējumu kādam no kolēģiem. Dāvinot kastīti, katrs iepazīstināja ar sevi un saviem hobijiem.

Lasīt tālāk...

 

Jauna iespēja gan skolēniem, gan skolotājiem

9.aprīlī Balvu Valsts ģimnāzijā viesojās Vidzemes Augstskolas Inženierzinātņu fakultātes pasniedzēji ViA IF dekāns Arnis Cīrulis, doc. Kaspars Osis, lektors Valdis Vīksna, kuri iepazīstināja gan ģimnāzijas, gan Rugāju novada, Bērzpils un Balvu Amatniecības vidusskolu skolēnus ar aktualitātēm šajā nozarē. Kopā izglītojās 45 skolēni. Doc. Kaspars Osis savā lekcijā „IT nozares aktualitātes un tendences” jauniešus iedrošināja nebaidīties iet uz savu mērķi. Galvenais ir apzināties, ko vēlies sasniegt un tad uz to iet. Viņš saka: „Ja tu būsi īstajā vietā, tad tu radīsi savu piepildījumu un spēsi būt izcils darbinieks, spēsi nodrošināt savu ģimeni.” Jau vidusskolā jauniešiem jāzina, ko viņi vēlas darīt. Galvenais ir redzējums, kā to attīstīt, un vēlme sasniegt savu mērķi. Katrā jomā ikviens cilvēks ir svarīgs, kā arī ļoti būtisks ir komandas darbs. Jaunieši tika iepazīstināti ar IT tehnoloģiju plašo izmantošanas iespēju klāstu, programmēšanas iespējām un informāciju par darba vietām, kurās nepieciešamas IT prasmes, kā IT ir saistīta ar pārējām nozarēm.
Otrajā lekcijā "Ievads mehatronikā un nozarē izmantojamās tehnoloģijas" Valdis Vīksna jauniešiem stāstīja par to, kas ir mehatronika un kāda tai ir nozīme.
Paši jaunieši uzskata, ka šāda veida nodarbības būtu jāorganizē biežāk, jo tās dod reālu iespaidu par to, ko katrā nozarē mācās, un ļauj saprast, vai tālāk vēlētos studēt šajā jomā. Skolotāja Ārita Andrejeva uzskata, ka šādai sadarbībai jāturpinās, jo tas dod gan skolēniem, gan skolotājiem citādu mācību pieredzi, kas saistīta ar reālo dzīvi. Ļoti vērtīgi būtu, ja nākamās nodarbības notiktu Vidzemes Augstskolā, kur jaunieši darbotos laboratorijās un vairāk izprastu, kas ir mehatronika un kā darboties ar IT tehnoloģijām.
 

 

Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu krievu valodas (svešvalodas) skolotāju seminārs

Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu krievu valodas (svešvalodas) skolotāji aprīļa sākumā devās uz Kārsavas vidusskolu, lai piedalītos radošā seminārā.
Mūs sagaidīja enerģiskais un atraktīvais skolas direktors Edgars Puksts, kurš izrādīja skolu, pastāstīja par skolēnu sasniegumiem.
Patīkami pārsteidza skolas gaišums, tīrība un, protams, lielais zaļumu klāsts.
Skolas zālē 6. klases skolēni krievu valodas skolotājas Ilgas Buravcevas vadībā bija sagatavojuši mīklu pēcpusdienu, kurā aktīvi piedalījāmies arī mēs, ciemiņi.

Pēdējās izmaiņas (Otrdiena, 15 aprīlis 2014 12:57)

Lasīt tālāk...

 

Izglītības iestāžu vadītāju sanāksme

9.aprīlī Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē notika Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu izglītības iestāžu vadītāju sanāksme, kurā Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Alūksnes filiāles vadītāja Anita Pētersone informēja par piedāvātajām studiju programmām nākamajam mācību gadam un valsts garantēto studiju kredītu. Balvu novada Sociālā dienesta vadītāja Anita Petrova aicināja uz sadarbību, strādājot ar nelabvēlīgajām un augsta riska ģimenēm. Aicināja pievērst uzmanību biežiem skolas kavējumiem, kas attaisnoti ar ārsta vai vecāku zīmi, jo tas var liecināt par problēmām ģimenē, kā arī informēja par radošo pakalpojumu centra „Kaķīša dzirnaviņas” darbību, kur bērni tiek iesaistīti interešu grupās un „Neatkarība Balt” centru, kura darbības mērķis- no alkohola un narkotikām atkarīgu cilvēku rehabilitācija un sociālā adaptācija.
Izglītības kvalitātes valsts dienesta vecākā eksperte Liesma Neipreisa stāstīja par izglītības iestādes vadītāja atbildību un pienākumiem izglītības funkciju īstenošanā, izglītības procesa vadības jaunākajiem normatīvajiem aktiem un to projektiem, kā arī par iestādes iekšējo normatīvo aktu grozījumiem, kas nepieciešami saistībā ar ārējo normatīvo aktu izmaiņām.
 

 

Nodarbības jaunajiem žurnālistiem un politologiem

Balvu Valsts ģimnāzijas metodiskais centrs sadarbībā ar Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi 2014.gada 28.aprīlī Balvu Valsts ģimnāzijā organizē nodarbības jaunajiem žurnālistiem un politologiem kopā ar Vidzemes augstskolas (ViA) mācībspēkiem un studentiem.

Nodarbību plānojums:

plkst. 10.40 - 11.40 -ievadlekcija, iepazīstināšana ar ViA studentu projektu (nodarbības vadīs ViA lektors Dr.sc.pol. Visvaldis Valtenbergs un ViA Mediju studiju un žurnālistikas programmas 4.kursa studente Vita Anstrate)
plkst.11.40 - pusdienas
plkst. 11.50 - 12.50 -praktiskais darbs - ielu intervijas, informācijas vākšana un dokumentēšana (skolēnu grupās nepieciešami vai nu viens diktofons – ir jaunāko modeļu mobilajos telefonos, vai arī blociņi pierakstiem, telefons fotogrāfiju uzņemšanai)
plkst.12.50-13.50 -praktiskais darbs - bloga ierakstu veidošana un publicēšana
plkst.13.50 – 14.20 -dienas kopsavilkums
 

 

Matemātikas olimpiāde 4.klašu skolēniem

18. martā Balvu pamatskolā notika matemātikas olimpiāde 4. klašu skolēniem. Šo olimpiādi jau tradicionāli organizē sākumskolas metodiskā apvienība. Šogad uzdevumu risināšanā sacentās 27 dalībnieki no Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu skolām.

 

Metodiskā apvienība pirmsskolas pedagogiem

2014.gada 19.martā Balvu pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis” notika metodiskā apvienība pirmsskolas pedagogiem un logopēdiem.
No 2013.gada septembra mēneša Balvu PII „Pīlādzītis” īsteno divas programmas - vispārējās pirmsskolas izglītības programmu un speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem. Līdz ar to „Pīlādzīša” pedagogi dalījās pieredzē par darbu ar bērniem, kuriem ir valodas attīstības traucējumi.
Viesmīlīgie mājinieki viesus sagaidīja ar muzikālu sveicienu un piedāvāja:
• piedalīties integrētajā nodarbībā logopēdiskajā grupā;
• sniedza ieskatu logopēda Līgas Smoļakas individuālajā darbā ar bērniem;
• noskatīties bērnu dramatizācijas skaņu pasaku „Namiņš”;
• logopēdiskās grupas skolotāju prezentāciju par paveikto;
• izstādi „Didaktiskās spēles un rotaļas runas attīstībā”.
Metodiskās apvienības noslēgumā Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centra logopēde Ziedīte Aigare dalījās pieredzē par Tomatis metodi, nolasot lekciju „Dzirdēt un sadzirdēt. Klausīties un saklausīt”
Metodiskajā apvienībā piedalījās Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu pirmsskolas izglītības pedagogi un logopēdi.
 

 

5. un 6. klašu latviešu valodas olimpiāde

24.martā Balvu Valsts ģimnāzijā pulcējās Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu skolēni, lai piedalītos 5. un 6. klašu latviešu valodas olimpiādē. Visi dalībnieki ieradās labā noskaņojumā, gatavi nopietnam darbam.
Sešpadsmit piektklasniekiem un septiņpadsmit sestklasniekiem bija jāparāda savas zināšanas interpunkcijā, vārdu pareizrakstībā, leksikoloģijā, frazeoloģijā, teksta izpratnē. Skolēniem bija arī jābūt radošiem, rakstot vēstījumu par draudzību un labajiem darbiem.
Savus audzēkņus uz olimpiādi pavadīja viņu pedagogi - visu trīs novadu latviešu valodas skolotājas. Paldies viņām par skolēnu sagatavošanu, par sadarbību un olimpiādes darbu labošanu.
 

 

„Mēs savam novadam”

18.martā Balvu pamatskolā notika Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes organizēto radošuma dienu noslēguma pasākums. Dienas pirmajā daļā skolotājiem bija iespēja gūt jaunas prasmes un izpausties kolēģu piedāvātajās radošajās darbnīcās: „Filca aplikācijas”, „Kvīlingošanas darbnīca „Balvu ūdensroze””, „Grāmatzīmju izgatavošana”, „Staburaga akmentiņi”, „Sveču marmorizēšana”, „Dekori no saimniecības precēm”, „Ziepju liešana”, kā arī smelties pieredzi nodarbībās „Lai ko tu domā, domā citādi” un „Būt skolēnam...joprojām!”.

Lasīt tālāk...

 

Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotāju kursi

Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu 24 mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājas no pagājušā gada rudens izmanto iespēju apgūt pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A programmu „Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide”, ko izstrādājusi un piedāvā Balvu Amatniecības vidusskolas skolotāja, 4. pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpes ieguvēja, Skaidrīte Veina.
Skolotājas kursos iepazīstas ar jaunākajām rokdarbu tehnoloģijām tamborēšanā un adīšanā, gūst jaunu skatījumu par vienkāršiem darbiem, kā arī apgūst jaunus rakstu veidošanas un tehniku saskaņošanas veidus.
12.martā notika kursu trešā nodarbība, kurā skolotājas iepazinās ar adījumiem un tamborējumiem, kuros izmantoti pērļu vērumi un pērļu bārkstis.

Lasīt tālāk...

 
Vairāk rakstu...