Rakstos

Šajā kategorijā nav rakstu. Ja šajā lapā tiek rādītas apakškategorijas, tajās var būt raksti.

Filtrs
Rādīt # 

Apakškategorijas

 • Uzņēmējdarbība
 • Biznesa inkubators

  Biznesa inkubators „IDEJU VIESNĪCA” - ir Biedrības "Latgales aparātbūves tehnoloģiskais centrs" (LATC) pārvaldīts Biznesa inkubators (BI), kas pēc definīcijas ir uzņēmējdarbības atbalsta instruments ar mērķi palīdzēt izveidot un attīstīt jaunus uzņēmumus Latgalē. Biznesa inkubators "IDEJU VIESNĪCA" specializējas jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādē, nodrošinot specializētus "LATC jaunu produktu attīstības laboratorijas" (prototipēšanas) un instrumentu izgatavotāja SIA ProMold (tooling) industriālos pakalpojumus.
  Biznesa inkubators IDEJU VIESNĪCA nodrošina uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumus Rēzeknē, Daugavpilī, Balvos, Līvānos un Preiļos.

  Par atbalsta programmu

  Lai veicinātu mikro, mazo un vidējo komersantu veidošanos un attīstību, LIAA īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētu projekta "Biznesa inkubatoru attīstība Latvijā". Projekta mērķis ir veicināt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu veidošanos un attīstību Latvijas reģionos, nodrošinot tos ar komercdarbībai nepieciešamo vidi un konsultatīvajiem pakalpojumiem. Atbalsts jaunajiem komersantiem paredzēts līdz 2014. gada 31. oktobrim.

  Lai komersants varētu izmantot biznesa inkubatora operatora sniegtos pakalpojumus un iestāties Biznesa inkubatorā, tam jāatbilst šādiem nosacījumiem:
  1. Komersanti, kuri nav vecāki par 2 gadiem;
  2. Komersantu paredzamā darbība atbilst Nolikumā noteiktajām vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas NACE 2.red. nozarēm.

  Biznesa inkubatoru programmas ietvaros ir sekojoši atbalsta sniegšanas ierobežojumi:
  1. Atbalsts netiek sniegts komersantiem, kuri darbojas šādās nozarēs: lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē, zivsaimniecības un akvakultūras nozarē, ogļrūpniecības nozarē, kuģu būvju nozarē, finanšu starpniecības nozarē, tirdzniecības nozarē, komercpakalpojumu nozarē, transporta nozarē, alkoholisko dzērienu ražošanas nozarē, tabakas izstrādājumu nozarē, azartspēļu nozarē.
  2. Ja komersants ar tiesas lēmumu atzīts par maksātnespējīgu, tai skaitā atrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība ir izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas atrodas likvidācijas procesā;
  3. Ja komersants nav samaksājis nodokļus un citus valsts vai pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus pilnā apmērā un noteiktajos termiņos;
  4. Ja komersanta interesēs fiziskā persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kura rezultātā skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un projekta iesniedzējam saskaņā ar Krimināllikumu ir piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;
  5. Ja komersants saņēmis vai paredz saņemt finansējumu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem;
  6. Programmas ietvaros atbalsts netiek sniegts apgrozāmajiem līdzekļiem un pamatlīdzekļu iegādei.

  Uzņemšana Biznesa inkubatorā
  Lai pieteiktos darbībai Biznesa inkubatorā Ideju Viesnīca:
  1. Ir jābūt skaidrai biznesa idejai un tās biznesa plānam;
  2. Jāsazinās ar Biznesa inkubatora biroju;
  3. Pārrunā biznesa ideju un noskaidro idejas atbilstību programmas kritērijiem;
  4. Saņem komisijas apstiprinājumu uzņemšanai Biznesa inkubatorā;
  5. Iesniedz VID izziņu par nodokļu parādu neesamību, DeMinimis veidlapu par saņemto atbalstu, UR lēmumu vai izziņu, reģistrācijas apliecības kopiju, iesniegumu un pieteikuma kopsavilkumu;
  6. Slēdz inkubācijas līgumu;
  7. Uzņēmums kļūst tiesīgs saņemt nepieciešamos Biznesa inkubatora atbalsta pakalpojumus.

  Šobrīd Biznesa inkubatorā “IDEJU VIESNĪCA Balvi” darbojas:
  SIA „WINWOOD” - Skatuves mehānikas komponentu ražošana. www.winwood.lv
  SIA „METALOGIC” - Metālapstrādes pakalpojumi.
  SIA „Melany” Mūzikas instrumentu – bungu ražošana.
  SIA „Eco Fabrika” Trikotāžas izstrādājumu ražošana www.ecofabrika.lv
  SIA „Birojs Integra” - Grāmatvedības pakalpojumi.
  SIA „Bela Kandelo” - Sveču ražošana http://www.draugiem.lv/belakandelo/

  Lai uzzinātu vairāk, laipni aicināti ciemos Biznesa inkubatora “IDEJU VIESNĪCA Balvi” birojā:
  Adrese: Balvi, Vidzemes iela 2B
  Tālr.: +371 28686843
  E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Skype: viktorija_lavrentjeva
  Mājas lapa: http://www.draugiem.lv/idejuviesnica/

  Laipni gaidīti Biznesa inkubatorā “IDEJU VIESNĪCA Balvi”!

 • Lauksaimniecība

Pasākumu kalendārs

Jautājums Domei