Baltā galdauta svētki

Kategorija: Kubulu PII "Ieviņa"
Ceturtdiena, 10 maijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 10 maijs 2018

tmb20180510145434

3.maija rītā “Ieviņas” saime pulcējās zālē uz Baltā galdauta svētkiem.

Lasīt tālāk...


Lielā Talka

Kategorija: Kubulu PII "Ieviņa"
Ceturtdiena, 10 maijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 10 maijs 2018

tmb20180510145316

Kā katru gadu, arī šogad “Ieviņas” bērni un darbinieki 27.aprīlī pulcējās Lielajā Talkā ar mērķi sakopt savu apkārtni, savākt gružus un saprast, ka tīrs ir ne tikai tur, kur kāds satīra, bet arī tur, kur nemēslo.

Lasīt tālāk...


Mazais prātnieks

Kategorija: Kubulu PII "Ieviņa"
Ceturtdiena, 10 maijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 10 maijs 2018

tmb20180510145144

Starpnovadu mazo erudītu konkurss “Mazais prātnieks” šogad 25.aprīlī noritēja Kubulu kultūras namā un par tā norisi rūpējās Kubulu PII “Ieviņa” kolektīvs.

Lasīt tālāk...


„Ieviņā” viesojās fizioterapeits

Kategorija: Kubulu PII "Ieviņa"
Ceturtdiena, 07 Decembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 07 Decembris 2017

nap 2020 esf ieguldijums

Balvu novada pašvaldības projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/050 sniedz daudz iespēju Kubulu PII „Ieviņa” bērniem veicināt un nostiprināt savu veselību.

28.novembrī iestādē tika realizēta aktivitāte „Profilaktiskās vingrošanas nodarbības bērniem fizioterapeita vadībā”. Fizioterapeits Oskars Klija pirmajā tikšanās reizē novērtēja bērnu (3-6 gadi) stājas un gaitas traucējumus, izveidojot bērnu grupas turpmākajam ārstnieciskās vingrošanas darbam.

Tikšanās ar fizioterapeitu Oskaru īpašu prieku sagādāja „Ieviņas” darbiniekiem, jo jaunais speciālists bērnībā arī apmeklēja Kubulu bērnudārzu.


„Ieviņas” bērni apgūst peldētprasmes

Kategorija: Kubulu PII "Ieviņa"
Ceturtdiena, 07 Decembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 07 Decembris 2017

tmb20171207172031

Projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/050 ietvaros, Kubulu PII „Ieviņa” 5-6 gadīgie bērni izmanto iespēju apmeklēt baseinu un mācīties peldēt trenera uzraudzībā.

Lasīt tālāk...


Nāk gadalaiki apgreznot Latviju

Kategorija: Kubulu PII "Ieviņa"
Trešdiena, 22 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 22 Novembris 2017

img 010

Iestādē ir tradīcija, ka nozīmīgākos un patriotiskākos Latvijas svētkus – Latvijas Republikas proklamēšanas dienu uztic organizēt un vadīt bērnudārza vislielākajiem - šogad tie bija grupas „Rūķīši” bērni un skolotājas.

Lasīt tālāk...


Vingro – esi vesels!

Kategorija: Kubulu PII "Ieviņa"
Trešdiena, 01 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 01 Novembris 2017

vingro esi vesels

30.oktobrī Kubulu PII „Ieviņa” noritēja Balvu novada pašvaldības projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā” Nr.9.2.4.2/16/1/050, meistarklases nodarbības „Vingro – esi vesels!”.

Meistarklasē skolotāja Iluta Balule bērnus (4-7 gadi) iepazīstināja ar vingrošanas veidu – aerobika. Aerobika ir intensīva, ritmiska vingrošana (parasti mūzikas pavadījumā), kas ļauj palielināt skābekļa patēriņu organismā un novadīja aerobikas nodarbības divās vecuma grupās.

Aerobika visiem ļoti patika un sniedza daudz pozitīvu emociju!

nap 2020 esf ieguldijums


Karjeras stunda „Ieviņā”

Kategorija: Kubulu PII "Ieviņa"
Otrdiena, 31 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 31 Oktobris 2017

img 014

2017.gada 26.oktobrī Kubulu pirmsskolas izglītības iestādē „Ieviņa” viesojās Balvu novada pašvaldības projekta „Karjeras atbalsts vispārizglītojošās un profesionālās izglītības iestādēs” karjeras konsultanti – Anita Laurena un Lidija Ločmele, ar mērķi sniegt bērniem ieskatu karjeras izglītībā, novadot izglītojošu nodarbību.

Lasīt tālāk...


Rudens svētki ar Dārza rūķi un Meža rūķi PII „Ieviņa”

Kategorija: Kubulu PII "Ieviņa"
Pirmdiena, 30 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 30 Oktobris 2017

img 003

Jautrās dziesmās un rotaļās mazie un lielie PII „Ieviņa” bērni pavadija 20.oktobra rīta cēlienu, svinot Rudens svētkus kopā ar Rudens feju un viņas palīgiem Meža rūķi un Dārza rūķi. Svētkos bērni priecājas par rudens krāsu košumu, izdziedot to dziesmās un ejot jautrās rotaļās. Kopā ar feju un rūķiem viņi apbrīnoja arī rudens veltes, kas aug mežā un dārzā.

Lasīt tālāk...


Āra izglītības diena PII „Ieviņa”

Kategorija: Kubulu PII "Ieviņa"
Pirmdiena, 30 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 30 Oktobris 2017

img 008

Esam Zaļā diploma par ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā izglītības iestādē un tās apkārtnē ieguvēji.

Kā Ekoskolas nosaukuma un idejas nesēji, aktīvi iesaistāmies savas un sabiedrības attieksmes, paradumu veidošanā, dzīvot veselīgi.

Lasīt tālāk...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei