Veselības nedēļa Kubulu PII “Ieviņa”

Kategorija: Kubulu PII "Ieviņa"
Pirmdiena, 30 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 30 Oktobris 2017

img 008

Veselīgs dzīvesveids ir mūsu šī mācību gada prioritāte, jo esam iesaistījušies projektā “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā” Nr.9.2.4.2/16/1/050. un arī Ekoskolas tēma mums ir “Veselīgs dzīvesveids”.

Lasīt tālāk...


Sports vieno PII „Ieviņa” bērnus!

Kategorija: Kubulu PII "Ieviņa"
Otrdiena, 24 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 24 Oktobris 2017

img 002

Eiropas Sporta nedēļas ietvaros arī „Ieviņas” bērni iesaistījās dažādās sporta aktivitātēs - rīta rosmes, sports svaigā gaisā, sarunas par veselīgu dzīvesveidu un, protams, sporta svētki, jo tie bērniem patīk ļoti.

Sasaucoties ar Eiropas Sporta nedēļas saukli – „Sports vieno!”, 28.septembrī visās bērnudārza grupās notika sporta svētki.

Lasīt tālāk...


Grupas „Rūķīši” Tēva diena

Kategorija: Kubulu PII "Ieviņa"
Otrdiena, 24 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 24 Oktobris 2017

img 013Man ir paveicies tā kā nevienam:
foršākais tētis pasaulē ir ticis man!

 

Atnāca septembris ar sārtām pīlādžogām, gariem gladiolu zobeniem un adatainām asterēm. Šajā skaistajā laikā ir Tēva diena.

14. septembrī katrs „Rūķīšu” grupas bērns uz svētku pēcpusdienu gaidīja savu tēti un vectētiņu. Skaisti, smaidoši un nedaudz satraukti visi pulcējās zālē kopā ar Pepiju Garzeķi. Jautrību un dažādas aktivitātes bija saorganizējis Karlsons, kurš, kā jau ierasts, ieradās pa logu.

Lasīt tālāk...


Kubulu PII „Ieviņai” piešķirts Latvijas Ekoskolas sertifikāts

Kategorija: Kubulu PII "Ieviņa"
Otrdiena, 10 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 10 Oktobris 2017

img 001

2017.gada 12.septembrī Kubulu PII „Ieviņa” pārstāvji piedalījās Latvijas Vides izglītības fonda Ekoskolu apbalvošanas ceremonijā, kura notika Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē, un saņēma Ekoskolas nosaukuma sertifikātu.

Lasīt tālāk...


Zinību diena Kubulu PII "Ieviņa"

Kategorija: Kubulu PII "Ieviņa"
Pirmdiena, 11 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 10 Oktobris 2017

img 005

Zinību dienā jau no agra rīta Kubulu pirmsskolas izglītības iestādē “Ieviņa” valdīja svētku sajūtas – košiem baloniem izrotāti ieejas vārtiņi, jautra mūzika un divi atraktīvi klauni priecīgi sagaidīja ikvienu bērnu un vecāku, cienādami ar gardām konfektēm.

Lasīt tālāk...


Paldies saku Rudenim...

Kategorija: Kubulu PII "Ieviņa"
Trešdiena, 09 Novembris 2016
Pēdējās izmaiņas: 09 Novembris 2016

Kā neatņemama sastāvdaļa katru rudeni ir kopējie iestādes Rudens svētki. Šī gada svētki sākās ar pārsteigumu bērniem, jo skolotājas bija iestudējušas izrādi pēc A. Sutejeva pasakas „Ābols” motīviem. Izrādes tēli bērnu ļoti aizrāva: viņi juta līdzi  Zaķim, kurš ābolu ieraudzīja, Vārnai, kura ābolu noplūca un Ezim, kurš ābolu noķēra. Un, lai gan bija uzjautrinoši, zvēru cīniņi par ābolu, bērni piekrita Lācim, ka visiem ir jābūt draudzīgiem un jādalās. Izrādes nobeigumā visi kopā - gan aktieri, gan bērni nodziedāja dziesmiņu par draudzību.

Lasīt tālāk...


Kubulu PII “Ieviņa” - Ekoskola

Kategorija: Kubulu PII "Ieviņa"
Otrdiena, 01 Novembris 2016
Pēdējās izmaiņas: 01 Novembris 2016

2016./2017. mācību gadu Kubulu PII “Ieviņa”uzsākusi piesakoties Vides fonda ekoskolu programmā. Gada tēma “Pirmsskolas – vide un apkārtne”.

Izglītības iestādes pareizi kopta un veidota apkārtne, var kļūt par estētisku vērtību, sportisku aktivitāšu vietu un arī bagātīgu mācību vidi.

Lasīt tālāk...


Rudens ražas talka PII „Ieviņā”

Kategorija: Kubulu PII "Ieviņa"
Pirmdiena, 10 Oktobris 2016
Pēdējās izmaiņas: 10 Oktobris 2016

Nu jau otro gadu „Ieviņas” ābeļdārzā ienākas raža. Šogad āboli ir ne tikai nogaršoti, bet pat nolasīti, salikti kastēs un noglabāti pagrabā. Šo darbiņu ar prieku paveica grupu „Rūķīši” un „Taurenīši” bērni.

Milzīgs PALDIES visiem, kas piedalījušies ābeļdārza izveidē – „Ieviņas” audzēkņiem un vecākiem, iestādes darbiniekiem un Kubulu pagasta ļaudīm!

Lasīt tālāk...


Aktīvā rosība pirmskolas izglītības iestādē „Ieviņa”

Kategorija: Kubulu PII "Ieviņa"
Pirmdiena, 10 Oktobris 2016
Pēdējās izmaiņas: 10 Oktobris 2016

Vislatvijas Olimpiskās dienas ietvaros 29.septembrī visā iestādē norisinājās sporta diena ar sporta svētkiem katrā grupā.

Lasīt tālāk...


PII „Ieviņas” 1. septembris - Zinību diena

Kategorija: Kubulu PII "Ieviņa"
Pirmdiena, 10 Oktobris 2016
Pēdējās izmaiņas: 10 Oktobris 2016

1.septembra rītā pie „Ieviņas” vārtiem satikās Ezi un Zaķis. Ezis salasījis veselu grozu ar āboliem, bet Zaķis – sportiskā noskaņojumā lēkā vien. Noskaidrojuši, kāpēc izrotāti iestādes vārti, nolēma uzkavēties un sagaidīt bērnus. Ezis sveica svētkos un cienāja ar āboliem, bet Zaķis vingroja pats un lika to darīt arī citiem, par to dalot konfektes.

Lasīt tālāk...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei