Uzsākusies nacionāla mēroga skolotāju piesaistes kampaņa “Esi skolotājs!”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 02 Februāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 02 Februāris 2022

Esi skolotājs!Kopš janvāra sākuma visā Latvijā ir uzsākta nacionāla mēroga skolotāju piesaistes kampaņa “Esi skolotājs!”, kuras mērķis ir aicināt ikvienu interesentu, kurš jūt sevī enerģiju iedvesmot, mācīt mācīties un vēlmi kļūt par skolotāju, uzsākt studijas pedagoģijā vai izvēlēties izaugsmes iespējas izglītības zinātņu jomā.

Atklājot skolotāju piesaistes kampaņu, izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece norāda, ka jautājums, kur rast pedagogus, ir dienaskārtībā, jo pastāv vairāki izaicinājumi nozarē, un atbilde uz tiem ir sadarbība dažādos līmeņos: “Gan Latvijā, gan ārvalstīs ir pedagogi, kuri dažādu iemeslu dēļ pieņem lēmumu pamest profesiju. Aizvien skaidrāk sāk iezīmēties pedagogu vecuma slieksnis, par ko plaši runāts jau iepriekš. Arī pedagogu izdegšana ir izaicinājums, ar ko saskaramies ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā un ārpus tās.  Tāpēc, protams, jautājums – kur rast pedagogus – ir dienaskārtībā.

Lasīt tālāk...


SKOLA 2022 BVĢ "Ceļā uz savu mērķi"

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 01 Februāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 02 Februāris 2022

11. februārī plkst. 10:00 norisināsies attālinātās izglītības izstādes -SKOLA 2022 BVĢ "Ceļā uz savu mērķi". Pasākuma vadītāji būs Jūlija Kuzņecova un Iļja Polis. Pasākums sāksies plkst. 10:00 ar Balvu novada Domes priekšsēdētāja S. Maksimova uzrunu un turpinājumā uzrunu teiks Balvu novada Izglītības pārvaldes vadītāja I.Circene, Balvu Valsts ģimnāzijas direktores vietniece izglītības jomā I. Konivāle un uzrunas noslēgs  pedagoģe- karjeras konsultante L. Ločmele. Sākot no plkst. 10:15 līdz 13:45 uzstāsies izglītības iestādes un runas personas, savukārt plkst. 13:45-14:00 norisināsies šī pasākuma noslēgums, kopsavilkums.

SKOLA 2022 BVĢ "Ceļā uz savu mērķi"BVĢ 2022

Informācija: Balvu novada Izglītības pārvaldes
pedagoģe-karjeras konsultante
Lidija Ločmele​​​​​​​


Pirmsskolas pedagogi dalās pieredzē par tēmu “Lasītprasmes apguves attīstība”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 28 Janvāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 28 Janvāris 2022

LasītprasmeSaskaņā ar pirmsskolas metodiskās apvienības (MA) darba plānu, 26.janvārī  ZOOM tiešsaistes seminārā tikās pirmsskolas pedagogi, lai vairāk kā divas stundas izglītotos un dalītos pieredzē par lasītprasmes apguves attīstību pirmsskolas vecuma bērniem.

Lasītprasme ir viena no svarīgākajām akadēmiskajām prasmēm, kas bērnam jāapgūst, jo turpmākie panākumi skolā un dzīvē būs atkarīgi no spējas lasīt un izprast tekstu. Tādēļ pirmsskolas pedagogiem jāizprot kā attīstās mazu bērnu prasmes un jāpalīdz gūt panākumus runas, lasīšanas un rakstīšanas prasmju apgūšanā.

Lasīt tālāk...


Žīguros tiks saglabāta izglītības programmu realizācijas vieta

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 28 Janvāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 28 Janvāris 2022

Žīguru pamatskolas ēka 2021. gada vasarāSakarā ar izglītojamo skaita samazināšanos Žīguru pamatskolā, iestādes infrastruktūras uzturēšanas izdevumu dārdzību, ar mērķi veikt novada izglītības iestāžu sakārtošanu, sekmējot visa veida resursu efektīvu izmantošanu, 27.janvāra Balvu novada Domes sēdē deputāti lēma likvidēt Balvu novada pašvaldības izglītības iestādi - Žīguru pamatskolu, to pievienojot Viduču pamatskolai ar 2022.gada 31.jūliju.

Pēc apvienošanas Žīguros tiks saglabāta izglītības programmu realizācijas vieta, un izglītojamie apgūs tās pašas programmas, ko arī līdz šim.

Lasīt tālāk...


Matemātikas olimpiāde 9.- 12. klasei

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 26 Janvāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 26 Janvāris 2022

21. janvārī visā Latvijā, tajā skaitā arī Balvu novadā, neierastā veidā tika organizēts Matemātikas valsts 72.olimpiādes 2.posms 9. - 12. klasei – olimpiāde notika izglītības iestādēs. Olimpiādes uzdevumus aizzīmogotās aploksnēs uz novada skolām nogādāja Izglītības pārvalde, lai olimpiādes dalībnieku klātbūtnē to atvērtu, izsniegtu skolēniem uzdevumu lapas, kā arī lapas melnrakstam un tīrrakstam ar kodiem. Katrai klašu grupai bija jāpilda pieci uzdevumi un darba izpildei bija paredzētas četras astronomiskās stundas. Pēc olimpiādes darbi tieši tāpat tika ievietoti aploksnē un nogādāti Izglītības pārvaldē.

Lasīt tālāk...


Rūķu mājiņas no Balvu pilsētas skvēra turpmāk atradīsies pirmsskolas izglītības iestāžu pagalmos

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 25 Janvāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 25 Janvāris 2022

Rūķu mājiņas ceļo uz Balvu novada Izglītības iestādēmRūķu mājiņas no Balvu pilsētas skvēra šodien ir nonākušas pie Balvu pirmsskolas izglītības iestādēm, kur Balvu pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” vadītāja vietnieks izglītības jomā Ina Aizupe un Balvu pirmsskolas izglītības iestādes “Sienāzītis” vadītāja Iveta Barinska izlozēja, kura no rūķu mājiņām būs kurai iestādei.

Mājiņas pilsētas skvērā tika uzstādītas 2018.gada decembrī, un tajās bērniem bija iespēja darboties Gunāra Igauņa mūzikas instrumentu darbnīcā vai paspoguļoties greizo spoguļu valstībā. Diemžēl tās netika saudzētas, un tur esošie elementi tika sabojāti, tāpēc mājiņas jau kādu laiku bija slēgtas.

Lasīt tālāk...


Tehnoloģiju (informācijas tehnoloģijas) mācību jomas skolotāju pieredze Rēzeknē

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 20 Janvāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 20 Janvāris 2022

Informātikas skolotāju pieredzes apmaiņa Rēzeknē14.janvārī Balvu novada Tehnoloģiju jomas informātikas skolotāji devās pieredzes braucienā uz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA) un Austrumlatvijas tehnoloģiju vidusskolu, lai izzinātu aktualitātes tehnoloģiju mācīšanā un izglītojamo studiju un karjeras iespējas.

RTA Inženieru fakultātes dekāns, viņš arī Balvu Valsts ģimnāzijas programmēšanas skolotājs Artis Teilāns pastāstīja kolēģiem par akadēmijas fakultātēm un tajās īstenotajām studiju programmām, kā arī absolventu darba un karjeras iespējām. Uzzinājām, ka sieviešu -programmētāju īpatsvars Latvijā ir 12%, bet pasaulē vidēji – 6%, ka Latgales reģionā ir samērā liels skaits uzņēmumu, kas nodrošina darba vietas programmēšanas un inženierzinātņu speciālistiem, ka liela daļa RTA studentu jau studiju laikā ir atraduši atbilstošas darba vietas.

Lasīt tālāk...


Tiekas novada latviešu valodas un literatūras skolotāji

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 13 Janvāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 13 Janvāris 2022

Desmitā janvāra pēcpusdienā Zoom platformā tikās novada latviešu valodas un literatūras skolotājas.

Jomas koordinatore Valija Muldiņa iepazīstināja kolēģes ar aktualitātēm priekšmetā, dalījās ar jomas koordinatoru seminārā gūtajām atziņām par to, kā veiksmīgāk iesaistīties pārmaiņu procesā un ka ikvienam skolotājam izaugsmei ir nepieciešams atbalsts, uzticēšanās, droša, radoša vide, iespēja sadarboties, dalīties pieredzē un profesionāli pilnveidoties.

Lasīt tālāk...


Skolu direktoru vietnieku izglītības jomā pirmā tikšanās Jaunajā gadā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 07 Janvāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 07 Janvāris 2022

Direktoru sanāksme6.janvārī metodiskajā sanāksmē Zoom platformā tikās skolu direktoru vietnieki izglītības jomā. Tā kā ir sācies 2022.gads, direktoru vietnieki atklāja savas radošās prasmes, zīmējot šī gada simbolu – tīģeri, kā arī ieklausījās, ko šis gads nesīs katram no mums.

Sanāksmes sākumā skolu direktoru vietniekus izglītības jomā uzrunāja Balvu novada Izglītības pārvaldes vadītāja Inese Circene, iepazīstināja ar Izglītības pārvaldes speciālistu darbības jomām, izteica apsveikuma vārdus un aicināja uz sadarbību.

Lasīt tālāk...


Mūzikas skolotāji pārrunā aktualitātes un noklausās videolekciju

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 04 Janvāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 04 Janvāris 2022

Novada mūzikas skolotāji  3. janvārī tikās tiešsaistes sanāksmē  Zoom platformā, lai pārrunātu 1.semestrī paveikto un  šajā reizē  īpaša uzmanība tika pievērsta mūzikas tematisko plānu izstrādei.  

Lai nodrošinātu  kvalitatīvu darbu mācību stundā, nepieciešams skaidrs stundas plāns, un skolotājam jāsaplāno strukturēta mācību stunda, ņemot vērā katra skolēna individualitāti, kā arī metodes, ar kurām pēc iespējas labāk iemācīt paredzēto vielu. Vēlama arī aizrautība, lai skolēns nodarbībā būtu ieinteresēts līdz stundas beigām.

Lasīt tālāk...


Dalīšanās pieredzē Balvu novada sākumskolas mācību jomas seminārā “Labās prakses piemēru popularizēšana”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 04 Janvāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 04 Janvāris 2022

Ziemas brīvdienu laiku skolotāji izmanto, lai izvērtētu 1.semestra metodiskā darba rezultātus. 29.decembrī Zoom platformā notika Balvu novada sākumskolas mācību jomas skolotāju seminārs “Labās prakses piemēru popularizēšana”.

Sākumskolas mācību jomas koordinatore Gunita Pugeja atzina, ka ir patīkami dalīties ar lietām, ko labi zini un proti, un kas ir pārbaudīts savā darba pieredzē. Šajā seminārā G.Pugeja dalījās pieredzē par dabaszinību tēmu mācīšanu 4. un 6.klasēs.

Lasīt tālāk...


Norisinājusies bioloģijas, ķīmijas un dabaszinību metodiskās apvienības informatīvā sanāksme

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 03 Janvāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 03 Janvāris 2022

28.decembrī notika bioloģijas, ķīmijas un dabaszinību metodiskās apvienības informatīvā sanāksme, kurā tika analizēti pozitīvie un negatīvie aspekti, noslēdzot 1.semestri. Tika secināts, ka skolēnu sekmes, zināšanas un prasmes, it īpaši praktisko un laboratorijas darbu veikšanu, ir ietekmējis ilgstošais attālinātais mācību process. Tas ietekmēja arī bioloģijas olimpiādes rezultātus, jo nebija iespējas strādāt klātienē.

Plānojot turpmāko darbu, uzsvars tika likts uz klātienes tikšanās iespējām un individuālajām konsultācijām. Tika ieplānota tikšanās Viļakas Valsts ģimnāzijā.

Noslēgumā kolēģi dalījās ar saviem metodiskajiem materiāliem un idejām, kā veiksmīgāk īstenot jauno standartu.

Informāciju sagatavoja: Bioloģijas, ķīmijas un dabaszinību metodiskās apvienības vadītāja Iluta Balule


Balvu Mūzikas skolas audzēknes panākumi 17. Latvijas bērnu un jauniešu vokālistu konkurss ,,Putnu bērni”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 29 Decembris 2021
Pēdējās izmaiņas: 29 Decembris 2021

Kora klases audzēkne – Sigita Keiša D grupā ieguva konkursa ,,Putnu bērni”  Mazo balvu un 1.vietu.

Šogad konkurss ,,Putnu bērni” norisinājās jau 17. reizi, un tas šogad  notika attālināti. Konkursā  piedalījās 64 jaunie vokālisti no visas Latvijas četrās vecuma grupās divās kategorijās (akadēmiskie dziedātāji un estrādes dziedātāji).

Repertuārā bija jāsagatavo divi skaņdarbi - katrai vecuma grupai atbilstoša obligātā dziesma pēc žūrijas izvēles – viena vokalīze un viena brīvas izvēles dziesma.

Šogad konkursa žūrijas komisijā  - priekšsēdētāja JVLMA prof., komponiste Selga Mence, RDKS vokālās nodaļas vadītāja, JVLMA docente Antra Jankava, operas soliste, JVLMA vokālais pedagogs Ieva Parša.

Lasīt tālāk...


Sociālās un pilsoniskās mācību jomas vēstures skolotāju tikšanās tiešsaitē

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 28 Decembris 2021
Pēdējās izmaiņas: 28 Decembris 2021

Gada nogalē pēc Ziemassvētkiem vēstures skolotāji tikās tiešsaites sanāksmē Zoom platformā, lai pārrunātu aktualitātes un dalītos ar labās prakses piemēriem. Sociālās un pilsoniskās mācību jomas koordinatore Mudīte Stepanova runāja par vēstures valsts 28.olimpiādes norisi un rezultātiem. Lepojamies ar Viļakas Valsts ģimnāzijas 9.klases izglītojamo Alekseju Garderu, kurš uzaicināts uz valsts posmu (skolotāja Aija Leitena). M.Stepanova runāja par iespēju  izglītojamajiem piedalīties radošo darbu un pētījumu konkursā “Vēsture ap mums” (konkursa šī mācību gada tēma ir ”Aizmirstais vēstures un kultūras piemineklis”), kā arī eseju konkursā “Gustavs Zemgals un laikabiedri: vēsturiskais devums un vērtības nākotnei”. Jomas koordinatore iepazīstināja ar Skola 2030 organizēto konsultāciju “Kā analizēt avotus mācību stundā, lai attīstītu skolēnu prasmi atrast drošticamus avotus”, informēja, ka līdz 14.janvārim notiek Vēsture II un Sociālās zinātnes II eksāmena aprobācija, kurā uzsvars likts uz argumentāciju un viedokļa pamatošanu.

Lasīt tālāk...


Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola un Balvu sākumskola saņem Atzinības rakstus valodu apguvē

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 28 Decembris 2021
Pēdējās izmaiņas: 28 Decembris 2021

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 28. decembrī pasniedza Eiropas Atzinības zīmi valodu apguvē, kuru piešķir novatoriskiem valodu mācīšanas un apguves projektiem. Šogad to saņēma Latvijas Universitāte, savukārt SIA “L’ITALII”, Balvu profesionālajai un vispārizglītojošai vidusskolai un Balvu sākumskolai VIAA pasniedza atzinības rakstus.

Lasīt tālāk...


Balvu novada tehnoloģiju (informātikas) jomas skolotāju tikšanās tiešsaistes sanāksmē

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 10 Decembris 2021
Pēdējās izmaiņas: 10 Decembris 2021

8.decembrī Balvu novada divpadsmit tehnoloģiju (informātikas) jomas skolotāji tikās tiešsaistes sanāksmē Zoom platformā, kuras laikā notika praktiska darbošanās snieguma līmeņa aprakstu izstrādē vērtēšanai datorikā, kā arī Google Keep aplikācijas apskats efektīvākai darba organizēšanai.

Lasīt tālāk...


Matemātikas skolotājiem pirmā nodarbība mācīšanās grupā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 10 Decembris 2021
Pēdējās izmaiņas: 10 Decembris 2021

8. decembrī Balvu novada matemātikas skolotājiem notika pirmā nodarbība mācīšanās grupā “Efektīva mācību stunda matemātikā”. Matemātikas mācību jomas koordinatore Benita Urtāne aktualizēja, ka šajā mācību gadā tiek uzsākta jauna sadarbības forma – mācīšanās grupa. Saskaņā ar to, ka šī bija ievada nodarbība, tad B. Urtāne iepazīstināja klātesošos ar mācīšanās grupas mērķi – pilnveidot savas profesionālās kompetences un tādējādi sekmēt skolēnu prasmes un izaugsmi.  Svarīgi ir saprast, ka mācīšanās grupa ir fokusēta uz praktisku darbību un tās analīzi, profesionālu refleksiju, savstarpēju atbalstu, pieredzes iegūšanu un dalīšanos ar to.  Līdz ar to 2. semestrī novada matemātikas skolotāji eksperta/līdera vadībā mācīsies un apgūs jaunas prasmes, lai organizētu kompetencēs balstītas mācību stundas matemātikā.

Lasīt tālāk...


Konsultācijas matemātikas mācību jomas koordinatoriem

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 10 Decembris 2021
Pēdējās izmaiņas: 10 Decembris 2021

3. decembrī Balvu novada matemātikas mācību jomas koordinatore Benita Urtāne piedalījās Skola2030 organizētajās matemātikas mācību jomas koordinatoru konsultācijās tiešsaistē Zoom platformā. Konsultācijas vadīja Starpnozaru izglītības inovāciju centra speciāliste A.Kumerdanka.

Lasīt tālāk...


Balvu novada sākumskolas metodiskās jomas skolotāju tikšanās tiešsaistē

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 06 Decembris 2021
Pēdējās izmaiņas: 06 Decembris 2021

2.decembrī video saziņas vietnes “Zoom” tiešsaistes vebinārā piedalījās Balvu novada sākumskolas mācību jomas 1.-2.klašu pedagogi.

Vispirms tika sniegta informācija par Latvijas sākumskolas mācību jomas koordinatoru pašiniciatīvas sanāksmē pārrunāto.  Lai padziļinātu izpratni par vērtējumu mērķi, novada skolotāji tika aicināti pieslēgties Skola2030 tiešsaistes lekcijai ar diskusiju “Kā panākt, lai atzīmes būtu taisnīgas, līdzvērtīgas un korektas?”. Joprojām Latvijas sākumskolās ir dažāda pieeja snieguma līmeņu aprakstu izmantošanai un dokumentēšanai elektroniskajos žurnālos. Novada skolotāji tika iepazīstināti ar paraugu, kā likt pārbaudes darbu vērtējumus un liecību vērtējumus e-klasē, tika pārrunāti dažādi jautājumi par to dokumentēšanu.

Lasīt tālāk...


Seminārs skolu direktoru vietniekiem izglītības jomā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 02 Decembris 2021
Pēdējās izmaiņas: 02 Decembris 2021

Seminārs skolu direktoru vietniekiem.Novembra nogalē skolu direktoru vietnieki izglītības jomā tikās seminārā, lai pārrunātu aktualitātes izglītības jomā un dalītos pieredzē.

Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izglītības darba speciāliste Terēza Čudarkina runāja par mācību priekšmetu olimpiāžu norisi, darbu ar talantīgajiem skolēniem, ikdienas mācību sasniegumiem un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides jautājumiem. T.Čudarkina seminārā runāja arī par skolotāju domāšanas un attieksmes maiņu un par to, ka skolotāja darbībai mācīšanas procesā ir jābūt regulārai, pēctecīgai un visaptverošai.

Lasīt tālāk...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei