Balvu novada valodu (svešvalodu) mācību jomas pedagogu darbības aktualitātes

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 30 Novembris 2021
Pēdējās izmaiņas: 30 Novembris 2021

28.oktobrī norisinājās valodu (svešvalodu) mācību jomas informatīvais  seminārs, kura ietvaros tika aktualizēta mācību jomu koordinatoru loma izglītības iestāžu profesionālajam atbalstam, notika pieredzes apmaiņa, tika pārrunātas projekta Skola2030  aktualitātes, aplūkoti piedāvātie mācību un metodiskie materiāli un  sniegts atbalsts pedagogiem. Semināra laikā pedagogi  analizēja 2020./2021. mācību gada eksāmenu rezultātus, kā arī pārrunāja jautājumus par šā gada eksāmeniem.

Lasīt tālāk...


Pirmsskolas pedagogi turpina apgūt izglītības procesa īstenošanu dabā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 25 Novembris 2021
Pēdējās izmaiņas: 25 Novembris 2021

Saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pirmsskolas metodiskās apvienības (MA) darba plānu 24.novembrī Zoom vietnē tikās Balvu novada pirmsskolas pedagogi, lai turpinātu darbu pie šī mācību gada uzdevuma – izglītības procesa īstenošana dabā. MA piedalījās vairāk kā 80 pirmsskolas pedagogi no visām Balvu novada pirmsskolas izglītības iestādēm un grupām pie skolām.

Lasīt tālāk...


Izsludināta pieteikšanās izglītības kursā “Aizstāvības akadēmija”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 24 Novembris 2021
Pēdējās izmaiņas: 24 Novembris 2021

AA vizuālis.Pasaules Dabas Fonds izsludina pieteikšanos jauniešiem no 15 līdz 25 gadiem neformālās izglītības kursā “Aizstāvības akadēmija”. “Aizstāvības akadēmija” ir teorētisku un praktisku nodarbību kurss. Kursā 20 jaunieši no visas Latvijas attīstīs prasmes sadarbībā ar mentoriem, nozares ekspertiem un sabiedrībā zināmām personām savas nākotnes interešu aizstāvībai, līdzdarbojoties klimata un dabas krīžu mazināšanā.

Pilsoniskā līdzdalība ir neatņemama vides aizsardzības sastāvdaļa. Pieņemot datos un faktos nebalstītus lēmumus, vides izmaiņas var būt katastrofālas, un šīs izmaiņas visvairāk ietekmēs tieši nākamās paaudzes.

Lasīt tālāk...


Balvu novada sākumskolas mācību jomas skolotāju tikšanās tiešsaistē

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 17 Novembris 2021
Pēdējās izmaiņas: 17 Novembris 2021

11.novembrī “Zoom” tiešsaistes vebinārā tikās Balvu novada sākumskolas mācību jomas pedagogi, kuri strādā ar speciālās pamatizglītības programmas skolēniem, lai dalītos metodiskajā pieredzē, tādejādi mācoties viens no otra. Vispirms tika sniegta apkopotā informācija par dažādām speciālās pamatizglītības programmām Balvu novada skolās, lai nepieciešamības gadījumā skolotāji varētu savstarpēji sazināties un pārrunāt dažādus specifiskus jautājumus.

Lasīt tālāk...


Norisinājusies Vizuālās mākslas skolotāju metodiskās apvienības (MA) sanāksme

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 11 Novembris 2021
Pēdējās izmaiņas: 11 Novembris 2021

10. novembrī tiešsaistē notika Vizuālās mākslas skolotāju metodiskās apvienības (MA) sanāksme. Tika runāts par to, ka jau otro gadu Covid19 pandēmija neļauj organizēt vizuālās mākslas olimpiādi klātienē, tādēļ skolotāji lēma, ka nepieciešams radošo darbu konkurss Balvu novada skolēniem. Viņi konkursā varēs piedalīties gan vizuālās mākslas, gan dizaina un tehnoloģiju mācību jomās. MA vadītāja Indra Keiša aicināja iesaistīt skolēnus arī starptautiskajā bērnu mākslas izstādē- konkursā “Lidice 2022”.

Lasīt tālāk...


"Saule vija zelta rotu" jeb Balvu sākumskolas dejotāji XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 08 Novembris 2021
Pēdējās izmaiņas: 08 Novembris 2021

Logo.2021.gada 6. novembris Balvu sākumskolas tautas deju kolektīvam "Saulstariņi" un vadītājai Kristīnei Jermacānei bija svētku diena, jo kopā ar 12 tūkstošiem dejotāju no 621 deju kolektīva tika izdejoti XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Lai arī Saulstariņu dejotāji bija gatavi roku rokā ar citiem Latvijas bērniem izdejot skaistos deju rakstus Daugavas stadionā Rīgā, tomēr šogad lemts bija citādi, un svētkus mēs svinējām tepat - katrs savās mājās pie datora ekrāniem Zoom platformā. Šie svētki tapa ar citu domu, citu skatu, nekā tas būtu bijis tradicionāli.

Lasīt tālāk...


Sociālās un pilsoniskās mācību jomas skolotāju tikšanās

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 05 Novembris 2021
Pēdējās izmaiņas: 05 Novembris 2021

4.novembrī Zoom tiešsaites platformā tikās sociālās un pilsoniskās mācību jomas skolotāji, lai iepazītos ar aktualitātēm un sajustu kolēģu atbalstu. Skolotāju tikšanās iesākās ar sirsnīgiem paldies vārdiem un virtuālu ziedu pušķi skolotājai Irēnai Šaicānei par ieguldīto darbu sociālās un pilsoniskās jomas vadīšanā, par daudzajām pozitīvajām emocijām, kuras kopā piedzīvotas ar erudīto vēsturnieci, apmeklējot novada skolas, iepazīstot novada vēsturi, piedaloties viņas organizētajos kursos un pasākumos.

Lasīt tālāk...


Matemātikas mācību jomas skolotāju tikšanās tiešsaistes sanāksmē

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 05 Novembris 2021
Pēdējās izmaiņas: 05 Novembris 2021

3. novembrī Balvu novada matemātikas skolotāji piedalījās tiešsaistes sanāksmē  Zoom.us platformā. Sanāksmē piedalījās arī Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izglītības darba speciāliste Terēza Čudarkina. Matemātikas mācību jomas koordinatore Benita Urtāne iepazīstināja ar sanāksmes sasniedzamo rezultātu – pārskatīt Balvu novada olimpiāžu organizēšanas kārtību un aktualizēt valsts pārbaudes darbu organizēšanu matemātikā šajā mācību gadā. Izskatot Balvu novada olimpiāžu organizēšanas kārtību, T.Čudarkina pievērsa uzmanību veiktajām izmaiņām tajā.

Lasīt tālāk...


Piedalīšanās matemātikas mācību jomas seminārā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 05 Novembris 2021
Pēdējās izmaiņas: 05 Novembris 2021

20. oktobrī matemātikas mācību jomas koordinatore Benita Urtāne piedalījās matemātikas mācību jomas koordinatoru tiešsaistes seminārā, kura mērķis bija aktualizēt 2021./2022. mācību gada valsts pārbaudes darbu jeb eksāmenu skaitu, struktūru un saturu, kā arī eksāmenu kārtošanas iespējas.

Lasīt tālāk...


Pirmsskolas pedagogi turpina izglītoties par izglītības procesa īstenošanu dabā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 29 Oktobris 2021
Pēdējās izmaiņas: 29 Oktobris 2021

27.oktobrī ZOOM elektroniskajā platformā pirmsskolas pedagogi tikās šomēnes otrajā Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes (IKSP) rīkotajā pirmsskolas metodiskās apvienības (MA) seminārā, lai turpinātu darbu pie tēmas “Izglītības procesa īstenošana dabā”.

Lasīt tālāk...


ZOOM vidē kopējā sanāksmē tikās Balvu novada ģeogrāfijas skolotāji

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 28 Oktobris 2021
Pēdējās izmaiņas: 28 Oktobris 2021

Balvu novada ģeogrāfijas skolotāju tikšanās tiešsaistē.

27.oktobrī ZOOM vidē kopējā sanāksmē tikās Balvu novada ģeogrāfijas skolotāji, lai apspriestu ģeogrāfijas priekšmeta mācīšanas īpatnības, dalītos ar labās prakses piemēriem un plānotu turpmāko sadarbību.

Lasīt tālāk...


Balvu novada sākumskolas mācību jomas skolotāju tikšanās tiešsaistē

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 28 Oktobris 2021
Pēdējās izmaiņas: 28 Oktobris 2021

22.oktobrī video saziņas vietnes “Zoom” tiešsaistes vebinārā piedalījās Balvu novada sākumskolas mācību jomas 1.-2.klašu skolotāji. Vispirms tika sniegta informācija par Skola2030 organizēto Latvijas sākumskolas jomas koordinatoru semināru. Tajā dalībnieki tika iepazīstināti ar Skola2030 mācību resursu krātuvē pieejamajiem diagnosticējošajiem darbiem, mācīšanās platformas skolo.lv iespējām u.c.. Semināra laikā sākumskolu koordinatori nolēma pilnveidot sadarbību, izveidojot kopīgu materiālu krātuvi un regulāri tiekoties tiešsaistē, lai pārrunātu aktuālus jautājumus.

Lasīt tālāk...


Notikusi Balvu novada mūzikas skolotāju tikšanās

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 28 Oktobris 2021
Pēdējās izmaiņas: 28 Oktobris 2021

20. oktobrī Zoom tiešsaistes platformā notika Balvu novada mūzikas skolotāju tikšanās, kurā tika apkopotas ziņas par šī mācību gada  muzikālajiem kolektīviem un pārrunātas šī brīža problēmas, kas saistās ar interešu izglītību.

Lasīt tālāk...


Balvu Valsts ģimnāzijā metodiskās apvienības sanāksmē tikās skolu bibliotekāri

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 26 Oktobris 2021
Pēdējās izmaiņas: 26 Oktobris 2021

Šī gada 18.oktobrī Balvu Valsts ģimnāzijā metodiskās apvienības sanāksmē tikās skolu bibliotekāri. Turpinot sadarbību ar Balvu Centrālo bibliotēku, pie mums ciemojās Sarmīte Vorza un Ināra Bobrova. S.Vorza sniedza ieskatu dažādās iespējās: spēlēs un digitālajos resursos, kurus var izmantot, veidojot bibliotekārās stundas. Balvu Centrālā bibliotēka skolēniem un skolotājiem piedāvā palīdzību arī uzziņas materiāla sagatavošanā pētnieciskajiem darbiem. Savukārt I.Bobrova pilnveidoja bibliotekāru zināšanas Bibliotēku informācijas sistēmas ”ALISE“ lietošanā.

Lasīt tālāk...


Norisinājusies Balvu novada bioloģijas, ķīmijas un dabazinātņu skolotāju sanāksme

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 26 Oktobris 2021
Pēdējās izmaiņas: 26 Oktobris 2021

22. oktobrī Zoom tiešsaistes platformā notika Balvu novada bioloģijas, ķīmijas un dabazinātņu skolotāju sanāksme, kurā tika analizēti iepriekšējā gada sasniegumi, izdošanās un labās prakses piemēri, kā arī radušās problēmas un neveiksmes. Skolotāji izvērtēja pilnveidotā mācību satura ieviešanas gaitu ķīmijā 8.klasē.

Lasīt tālāk...


Balvu novada krievu valodas skolotājas dalās mācību satura pilnveidošanas pieredzē

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 26 Oktobris 2021
Pēdējās izmaiņas: 26 Oktobris 2021

Balvu novada krievu valodas (svešvalodas) skolotājas Olga Stankeviča, Marita Kušnire, Irīna Krivošejeva un Natālija Garā 19.oktobrī, izmantojot Zoom  platformu, piedalījās Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas Reģionālā metodiskā centra Neatliekamās metodiskās palīdzības jeb skolotāju sadarbības grupu pieredzes apmaiņā un kopīgā profesionālo risinājumu meklēšanā pilnveidotā mācību satura īstenošanā 8.klasē.

Lasīt tālāk...


Pirmsskolas pedagogi uzsāk izglītošanos par tēmu “Izglītības procesa īstenošana dabā”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 22 Oktobris 2021
Pēdējās izmaiņas: 22 Oktobris 2021

20.oktobrī ZOOM platformā notika Balvu novada pirmsskolas pedagogu metodiskās apvienības (MA) seminārs par tēmu “Izglītības procesa īstenošana dabā”.

Jau iepriekšējos gados ir daudz strādāts pie tā, lai bērni pirmsskolas izglītības iestādēs daudz laika pavadītu ārpus telpām - svaigā gaisā, mērķtiecīgi un jēgpilni pavadot šo laiku. Šajā mācību gadā viens no MA uzdevumiem ir izglītības procesa īstenošana dabā, jeb Brīvdabas pedagoģijas metožu pielietošana, veiksmīgai izglītības satura īstenošanai dabā.

Lasīt tālāk...


Seminārā tiekas skolu direktoru vietnieki izglītības jomā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 20 Oktobris 2021
Pēdējās izmaiņas: 20 Oktobris 2021

Krāsainā rudens noskaņas valdīja 19.oktobra pēcpusdienā Zoom platformā, kad tikās Balvu novada skolu direktoru vietnieki izglītības jomā. Semināra dalībnieces uzrunāja Balvu novada izglītības darba speciālistes Terēza Čudarkina un Maruta Brokāne. Metodiskās apvienības vadītāja Ināra Konivale informēja par anketas rezultātiem un darba plānojumu 2021./2022.mācību gadam, kurā iekļautas direktoru vietnieku ieteiktās tēmas.

Lasīt tālāk...


Vītolu fonda stipendiju saņem 31 Balvu novada jaunietis

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 14 Oktobris 2021
Pēdējās izmaiņas: 14 Oktobris 2021

Mūsdienu mainīgajā pasaulē vienīgais kapitāls, par kura drošību varam sniegt garantiju, ir cilvēka izglītība. Tā ir vērtība, ka neapsūbēs mitruma iespaidā, nezudīs neapdomīgas monetārās politikas rezultātā un netiks apdraudēta garnadžu ierašanās gadījumā. Tā ir vērtība, kuras iegūšana ir tikpat nepiepildāma kā cilvēka personības attīstība, ir tikai soļi, neatlaidīgi un apņēmīgi soļi pareizajā virzienā…

Lasīt tālāk...


Tiešsaistes sanāksmē piedalās 16 Balvu novada skolu audzinātājas

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 13 Oktobris 2021
Pēdējās izmaiņas: 13 Oktobris 2021

11.oktobrī tiešsaistē notika klašu audzinātāju sanāksme, kurā piedalījās Balvu novada skolu 16 klašu audzinātājas.

Sanāksmē tika aktualizēta informācija par audzināšanas darbu reglamentējošiem dokumentiem un skolas audzināšanas darba programmas ikgadējo aktualizācijas nepieciešamību, saistībā ar jaunā lietpratības standarta ieviešanu mācību procesa norisē, jo mācību un audzināšanas darbs notiek gan klases stundās un ārpusklases pasākumos, gan mācību stundās. Tāpat tika piedāvāts klases audzinātāja darba plāna variants un lietderīgas vietnes, kur rast jaunas idejas un pieredzi audzināšanas darba pilnveidošanai, kā arī aktualizēta klases audzinātāja dokumentācija un tās saturs.

Lasīt tālāk...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei