Aizritējis mazo erudītu konkurss „Mazais prātnieks”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 27 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: 21 maijs 2018

tmb20180427160735

2018.gada 25.aprīlī deviņas komandas no 5 pirmsskolas izglītības iestādēm un 3 grupām pie skolas no Balvu un Rugāju novadiem pulcējās ikgadējā mazo erudītu konkursā „Mazais prātnieks”, kas šogad noritēja Kubulu kultūras namā un par tā organizāciju rūpējās Kubulu PII „Ieviņa” kolektīvs.

Lasīt tālāk...


Tiek organizēti intensīvās angļu valodas kursi

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 24 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: 24 Aprīlis 2018

tmb20180424115629


Tiks veikta reorganizācija

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 18 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: 19 Aprīlis 2018

Balvu novada Domes sēdē, kas notika 2018.gada 12.aprīlī, tika lemts veikt Bērzpils vidusskolas Krišjāņu filiāles reorganizāciju līdz 2018.gada 31.augustam. Reorganizācijas rezultātā tiks pārtraukta vispārējās pamatizglītības programma un speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, atstājot pirmsskolas izglītības programmu.
Atbilstoši Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem 2017.gada 1.septembrī izglītības iestādē reģistrēti 23 izglītojamie. Pamatizglītības programmu apgūst 14 izglītojamie (1.klasē – 2; 2.klasē – 3, 3.klasē – 0; 4.klasē – 1; 5.klasē – 1; 6.klasē – 2; 7.klasē – 2; 8.klasē – 1; 9.klasē – 2 izglītojamie), pirmsskolas programmu apgūst 9 izglītojamie. Diemžēl provizoriskie dati liecina, ka turpmākajos gados izglītojamo skaits turpinās samazināties.
Reorganizācijas rezultātā skolēniem tiek piedāvāts apmeklēt gan Tilžas, gan Bērzpils vidusskolas un nodrošināts transporta abos virzienos.


Balvu Valsts ģimnāzijā īsteno Nordplus projektu “Folclore - one language for Latvia and Lithuania”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 19 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: 19 Aprīlis 2018

tmb20180419124320

Balvu Valsts ģimnāzijā ir ļoti senas latviešu tautas dejas tradīcijas. Skolēniem deja ir prieka un pašizpausmes avots un arī veids, kā atbrīvoties no stresa un justies fiziski veselam. Lai ieinteresētu turpināt radoši darboties tautas tradīciju saglabāšanas un popularizēšanas jomā, Balvu Valsts ģimnāzijā esam uzsākuši īstenot Nordplus projektu “Folclore - one language for Latvia and Lithuania” ar Klaipēdas Ažuolyno ģimnāzijas deju kolektīvu “Auštra”.

Lasīt tālāk...


Atvērto durvju diena Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 17 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: 17 Aprīlis 2018

http://www.balvi.lv/images/afisa/04-09_d61T21jewO5J0pZbYgkVwTwhiBKjrKwx.jpg


Latviešu valodas olimpiāde 5. un 6.klasei

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 10 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: 10 Aprīlis 2018

9.aprīlī Balvu Valsts ģimnāzijā pulcējās 5. un 6. klašu skolēni no Balvu un Rugāju novadiem, lai parādītu savas zināšanas latviešu valodā. Olimpiādes dalībniekiem bija jāveic dažāda veida uzdevumi, kuros bija nepieciešamas zināšanas ortogrāfijā, interpunkcijā, stilistikā, leksikoloģijā, kā arī lasītprasme un radošums.

Gatavojoties latviešu valodas olimpiādei, lielu darbu ir ieguldījuši gan skolēni, gan viņu skolotājas. Par to liecina augstie sasniegumi olimpiādē. Paldies olimpiādes dalībniekiem un viņu skolotājām! Paldies par darbu arī žūrijas komisijai!

Valija Muldiņa

Latviešu valodas MA vadītāja


“Skaļās lasīšanas” konkurss 2018

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 10 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: 10 Aprīlis 2018

6.aprīlī Balvu Valsts ģimnāzijā notika starpnovadu skolu “Skaļās lasīšanas” konkurss 5., 6. un 7.klašu skolēniem. Konkurss šogad svinēja savu 5 gadu jubileju, un tam bija pieteikušies 24 skolēni.
5.klašu skolēni lasīja Māra Runguļa grāmatu “Pastaiga mirušo pilsētā”, 6.klašu skolēni - Māras Cielēnas “Pasakas”, 7.klašu skolēni - Rūdolfa Blaumaņa noveles. Skolēniem bija jāpilda arī uzdevumi par izlasītajiem darbu fragmentiem.

Uzvarētāji:

Lasīt tālāk...


“Azote” aicina mācīties

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 05 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: 05 Aprīlis 2018

Pieaugušo izglītības centrs "Azote" aicina strādājošos izmantot iespēju iesaistīties neformālās izglītības kursos.

Kursi tiek organizēti ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros.

Kursu saraksts

Līdz 16.aprīlim jāaizpilda un jānogādā iesniegums par uzņemšanu mācību iestādē, kas atrodas Bērzpils ielā 2, Balvos.


Vizuālās mākslas olimpiādes rezultāti

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 04 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: 04 Aprīlis 2018

tmb20180404084718Vizuālās mākslas olimpiāde, kas notika 28.martā Balvu Valsts ģimnāzijā, pulcināja skolēnus no Balvu, Baltinavas, Viļakas un Rugāju novadu skolām, kopskaitā - 87.

Lasīt tālāk...


Balvu, Baltinavas, Rugāju, Viļakas un Gulbenes novada pedagogi gūst jaunu pieredzi

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 03 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: 03 Aprīlis 2018

tmb20180403134751

Jau piekto gadu Balvu Valsts ģimnāzijā marta brīvdienās ierodas izglītības darbinieki no tuvākiem un tālākiem novadiem, lai pārrunātu svarīgākās aktualitātes mācību un audzināšanas darbā, mācītos un dalītos ar labās prakses piemēriem. Arī šā gada 22. marta metodiskajā dienā “Darīt, mācoties un daloties pieredzē” ģimnāzijā pulcējās 74 pedagogi no Balvu, Baltinavas, Rugāju, Viļakas un Gulbenes novada.

Lasīt tālāk...


Izglītības, kultūras un sporta pārvalde sveic Lieldienās

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 29 Marts 2018
Pēdējās izmaiņas: 29 Marts 2018

tmb20180329115620


Ģimnāzistu diena 6.aprīlī

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 28 Marts 2018
Pēdējās izmaiņas: 28 Marts 2018

tmb20180328092638


Aicinām uz izglītības iespēju izstādi “Izglītība un Karjera 2018” Rēzeknē 6. aprīlī!

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 27 Marts 2018
Pēdējās izmaiņas: 27 Marts 2018

tmb20180327083959Piektdien, 6. aprīlī Rēzeknē notiks reģionālā profesionālās un augstākās izglītības iestāžu izstāde “Izglītība un Karjera 2018”, uz kuru tiek gaidīti 8.-12. klašu skolēni, kā arī citi interesenti.

Tā ir iespēja gūt informāciju par mācību iespējām, sev piemērotākās izglītības un darba tirgū pieprasītas profesijas izvēli, tikties ar uzņēmējiem. Izstāde notiks Rēzeknes novada pašvaldības telpās (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A) no plkst.10.00 līdz 15.00.

Lasīt tālāk...


Konkurss “Pazīsti savu organismu”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 26 Marts 2018
Pēdējās izmaiņas: 26 Marts 2018

tmb20180326112600

20.martā Balvu Valsts ģimnāzijā notika konkurss “Pazīsti savu organismu”. Konkursā piedalījās četrpadsmit Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu 9. – 12.klašu audzēkņi.

Lasīt tālāk...


Skolas visā Latvijā aicinātas pieteikties fizikas erudīcijas konkursam “FIZMIX Eksperiments”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 23 Marts 2018
Pēdējās izmaiņas: 23 Marts 2018

tmb20180323114722Līdz 29.martam 8. un 9.klašu skolēni un skolotāji aicināti pieteikt komandas Latvenergo koncerna erudīcijas konkursam “FIZMIX Eksperiments”. Šī būs jau 23. konkursa sezona, kurā jaunieši no visas Latvijas tiks rosināti iepazīt fizikas aizraujošo dabu, izmēģinot tās praktisko pielietojumu dažādās profesijās un nozarēs – zinātnē, jaunajās tehnoloģijās, būvniecībā, sportā un pat kulinārijā.

Lasīt tālāk...


Pirmsskolas pedagogi apgūst jauno mācību saturu

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 22 Marts 2018
Pēdējās izmaiņas: 22 Marts 2018

tmb20180322161028Pašlaik valstī norit Valsts izglītības satura centra projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” aprobācija. Projekts paredz piecos gados izveidot atbalsta mehānismus skolām un skolotājiem, pašvaldībām un vecākiem sekmīgai mācīšanas pieejas maiņai. Ar projekta atbalstu, tiks aprobēts gan jaunveidojamais mācību saturs, gan mācīšanas pieeja.

Lasīt tālāk...


Sporta skolotāji piedalās pieredzes apmaiņā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 16 Marts 2018
Pēdējās izmaiņas: 19 Marts 2018

tmb20180319162138

Turpinot veiksmīgo sadarbību, 13.martā Balvos viesojās Preiļu, Vārkavas, Riebiņu un Aglonas novada sporta skolotāji. Metodiskās apvienības ietvaros notika produktīvas sarunas, iepazīta novadu sporta bāze, norisinājās draudzības spēle un tika lietderīgi pavadīts laiks.

Pirmā pieturvieta ciemiņiem bija Rugāju novada Rugāju sporta centrs. Skolotāja Vija Lancmane pastāstīja par sporta dzīvi novadā, centrā ietilpstošajiem sporta objektiem, iepazīstināja ar īstenotajām profesionālās ievirzes sporta izglītības programmām.

Lasīt tālāk...


Aizvadīts seminārs Balvu muižā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 15 Marts 2018
Pēdējās izmaiņas: 15 Marts 2018

2018.gada 8.martā Izglītības, kultūras un sporta pārvalde uz informatīvo semināru Balvu Muižā pulcēja izglītības iestāžu vadītājus.

Seminārā piedalījās Jaunsardzes un informācijas centra direktors Aivis Mirbahs, prezentējot Valsts aizsardzības mācības modeli, kas tiks ieviests skolās kā izvēles priekšmets, lai veicinātu izglītojamo interesi par dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos, pilnveidotu jauniešu pašvērtējumu un nostiprinātu pilsonisko apziņu.

Lasīt tālāk...


Iespēja mācīties Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 14 Marts 2018
Pēdējās izmaiņas: 15 Marts 2018

http://www.balvi.lv/images/afisa/03-14_aFocJv9XoGeuU6KdDUncjpldovgn7OxB.jpg


Jau 65 mācību iestādēs psihologi un sociālie pedagogi gatavi izglītot vecākus par atbildīgu tehnoloģiju lietošanu

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 13 Marts 2018
Pēdējās izmaiņas: 13 Marts 2018

24 skolu psihologi un sociālie pedagogi no visas Latvijas februāra nogalē absolvēja Amigo iniciatīvas laimīgām ģimenēm un psihologa Edmunda Vanaga kopīgi izstrādāto mācību programmu par šodien ģimenēm tik aktuālo tēmu – kā veidot atbildīgus mobilo tehnoloģiju lietošanas paradumus un kā par šiem jautājumiem runāt ar bērniem un viņu vecākiem. Līdz ar otro mācību izlaidumu kopskaitā pussimts Latvijas skolu psihologu un sociālo pedagogu kļuvuši par programmas Kā būt par vecāku 21.gs? vēstnešiem. Turpmāk speciālisti dalīsies ar zināšanām savā novadā un ārpus tā.
Kā izaudzināt laimīgu bērnu digitālajā laikmetā – tas ir gadsimta izaicinājums vecākiem un nebūt ne viegls, bet atbildīgs uzdevums arī pedagogiem. Turpmāk Latvijā 65 mācību iestādēs būs pieejamas Amigo iniciatīvas laimīgām ģimenēm vēstnešu organizētās individuālās konsultācijas un lekcijas skolēnu vecākiem, kas palīdzēs risināt jautājumus par mobilo tehnoloģiju lietošanu ģimenēs.

Lasīt tālāk...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei