Novada pirmsskolas pedagogi tiekas metodiskajā dienā Kubulu pirmsskolas izglītības iestādē “Ieviņa”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 01 Jūnijs 2022
Pēdējās izmaiņas: 01 Jūnijs 2022

Metodiskā diena 24.maijā Kubulu pirmsskolas izglītības iestādē “Ieviņa” (turpmāk PII “Ieviņa”) uz mācību gada noslēguma metodiskās apvienības (turpmāk MA) pulcējās novada pirmsskolas pedagogi, lai klātienē noslēgtu mācīšanās ciklu “Izglītības procesa īstenošana dabā”.

Kubulu PII “Ieviņa” savā darbībā ir izvēlējusies īstenot brīvdabas pedagoģijas principus, kas veicinājis padziļināti iepazīt un apgūt šo pedagoģijas virzienu. Iestādes pedagogi MA dalībniekiem bija noorganizējuši izzinošu un pieredzes bagātu dienu. Iestādes vadītāja Inga Eisaka klātesošos iepazīstināja ar iestādes misiju, vīziju, vērtībām, mērķiem un uzdevumiem, īpaši akcentējot paveikto, dabas, kā mācību vides nozīmi un brīvdabas teorijas attīstības un novērtēšanas vadlīnijām. Skolotājas Rasma Koliņa un Ilona Kaičenko dalījās pieredzē, kā izglītības procesa īstenošana dabā tika organizēta piecgadīgo bērnu grupā visa mācību gada garumā, definējot ziņu bērniem, komplekso sasniedzamo rezultātu un atspoguļojumu foto reportāžā. MA dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Kubulu PII “Ieviņa” grupu un āra mācību vides iekārtojumu un materiāliem, kā arī veikt iestādes brīvdabas teritorijas resursu izvērtēšanu. Piedalīties rotaļnodarbības aktivitātē āra vidē.

Lasīt tālāk...


Bērnu un jauniešu vasaras nometnes Balvu novadā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 01 Jūnijs 2022
Pēdējās izmaiņas: 01 Jūnijs 2022

Nometnes Balvu novadā 2022. gadāSākas izglītojamo vasaras brīvlaiks, tāpēc svarīgi padomāt par  bērnu  un jauniešu vasaras aktivitātēm. Saturīgai un lietderīgai brīvā laika pavadīšanai Balvu novadā bērniem un jauniešiem tiek piedāvātas vairākas nometnes - skatīt ŠEIT. 

Balvu novada pašvaldība jau vairākus gadus līdzfinansē bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanu. Šogad pašvaldības līdzfinansējumu saņems piecas vasaras nometnes. Visas nometnes būs dienas nometnes (bez nakšņošanas). Šo nometņu dalībnieki būs Balvu novada izglītības iestāžu izglītojamie un Balvu novadā deklarētie bērni vecumā no 6 līdz 18 gadiem. Četras nometnes būs atvērtās nometnes – domātas jebkuram dalībniekam, viena nometne - slēgtā nometne, tās mērķgrupa būs Balvu Sporta skolas sporta dejotāji. Četru nometņu darbības ilgums – piecas dienas, vienas nometnes darbības ilgums – 10 dienas.

Lasīt tālāk...


Mācību gada izskaņā apbalvo Balvu novada izglītības iestāžu skolēnus un pedagogus

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 30 maijs 2022
Pēdējās izmaiņas: 30 maijs 2022

Skolēnu un pedagogu apbalvošanas pasākums30. maijā Balvu Kultūras un atpūtas centrā vienkopus tika aicināti Balvu novada centīgākie, talantīgākie, aktīvākie skolēni un pedagogi, kuri savas skolas un Balvu novada vārdam likuši ieskanēties skaļāk un tālāk.

Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, uzrunājot pasākuma dalībniekus, atzina, ka ir liels gods būt kopā šādā zvaigžņu lietū, kad vienkopus pulcējušās zvaigznes, kas ir spīdējušas spoži visu aizvadīto mācību gadu. “Esam aizvadījuši ne to vienkāršāko mācību gadu, jo vēl semestru sākumā māca šaubas vai varēsim mācīties klātienē, taču mums tas izdevās. Ar dažādiem izaicinājumiem, ko esam pārvarējuši, šodien varam noliekt galvas pedagogu priekšā, skolu direktoru priekšā, kuri uzņēmās atbildību par mācību procesa nodrošināšanu klātienē. Neskatoties uz dažādām grūtībām, tika nodrošināts ne tikai mācību process, bet arī dalība olimpiādēs un konkursos. Lai kaut ko sasniegtu, ir jāvar pielikt mazliet vairāk pūļu, varbūt sevi mazliet vairāk jāpiespiež paveikt iecerēto pēc iespējas labāk un tad rezultāti neizpaliek, jo bieži vien tas “mazliet vairāk” vainagojas ar panākumiem,” sakot paldies par ieguldīto darbu un vēlot izdevušos vasaru skolēniem un pedagogiem, teica Sergejs Maksimovs.

Lasīt tālāk...


Pirmsskolas izglītības iestāžu un grupu pie skolām darba laika organizācija vasaras periodā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 25 maijs 2022
Pēdējās izmaiņas: 26 maijs 2022

PII darba laiki vasarāSaskaņā ar pirmsskolas izglītības vadlīnijām, pirmskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās pie skolām obligātā mācību satura īstenošanu plāno un organizē divos posmos. Laika posmā no 1.jūnija līdz 31.augustam nodrošina mācību procesu bērna vispusīgas attīstības un iepriekšējā laika posmā iegūto zināšanu, izpratnes, pamatprasmju un caurviju prasmju, kā arī vērtībās balstītu tikumu un ieradumu nostiprināšanai. Vasaras periods ir tas laiks, kad izglītības iestāžu darbinieki dodas atvaļinājumos, darbs pirmsskolas izglītības iestādēs tiek nodrošināts apvienotās bērnu vecuma grupās, kas ir sava veida neērtības gan bērniem, gan vecākiem, gan iestāžu darbiniekiem.

Balvu novada Izglītības pārvalde ir sagatavojusi  apkopojumu par Balvu novada pirmsskolas izglītības iestāžu un grupu pie skolām darbu no 2022.gada 1.jūnija līdz 31.augustam.

Lasīt tālāk...


Informācija par izlaidumiem/ atvadām no skolām Balvu novada izglītības iestādēs

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 24 maijs 2022
Pēdējās izmaiņas: 31 maijs 2022

Izlaidumi Balvu novadā 2022. gadāAr apkopoto informāciju par izlaidumiem/ atvadām no skolām Balvu novada izglītības iestādēs var iepazīties ŠEIT.


Mūzikas skolotāju pieredzes brauciens

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 23 maijs 2022
Pēdējās izmaiņas: 23 maijs 2022

Preiļu Mūzikas skolā18. maija rītā Balvu novada mūzikas skolotāji devās pieredzes braucienā. Dienas pirmajā pusē tika apmeklēta Aglonas bazilikas Kora skolu. Skola izvietota Valsts arhitektūras pieminekļa – Aglonas bazilikas bijušā klostera telpās un ir nozīmīgs kultūrizglītības centrs. Skolas direktore iepazīstināja ar skolas mācību procesu un izrādīja mācību telpas. Skola īsteno 1 izglītības programmu: Vokālā mūzika - Kora klase. Programmas ietvaros audzēkņi dzied un apgūst klavieru, kokles un blokflautas spēli. Labākajiem audzēkņiem ir iespēja apgūt arī ērģeļspēli. Iegūtās iemaņa audzēkņi var pielietot regulāri muzicējot Aglonas bazilikas dievkalpojumos. Kā atzina direktore - tas ir labs motivētājs, lai cītīgi mācītos.

Lasīt tālāk...


Super, man patīk lasīt!

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 23 maijs 2022
Pēdējās izmaiņas: 23 maijs 2022

Skaļās lasīšanas konkurssJau 5.gadu LNB organizē skaļās lasīšanas sacensību visā Latvijā 5.klašu skolēniem, kuras mērķis ir pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai,

sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku.

25. maijā Balvu Centrālajā bibliotēkā pulcēsies labākie Balvu novada 5.klašu lasītāji, kuri sacentīsies par labāko grāmatas fragmenta lasījumu.

Lasīt tālāk...


Noslēdzies radošo darbu konkurss “Putni”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 20 maijs 2022
Pēdējās izmaiņas: 20 maijs 2022

Radošo darbu konkurss Jau 2 gadus sakarā ar Covid19 situāciju vizuālajā mākslā netika rīkotas aktivitātes skolēniem, tāpēc, vizuālās mākslas un dizaina un tehnoloģiju skolotāji lēma, ka Balvu novada skolēniem nepieciešams radošo darbu konkurss, lai sekmētu skolēnu radoši māksliniecisko darbību. Apspriežoties skolotāji vienojās sasaistīt to ar pavasari un dabu, tādēļ tika piedāvāta tēma „Putni”.

Balvu novada vispārizglītojošo skou audzēkņi tika mudināti pētīt putnu populāciju.  Lai piedalītos konkursā, dalībniekiem bija jāsagatavo radošais darbs  atbilstoši nolikuma prasībām par putnu dzīvi, gājputniem vai visu citu, kas saistās ar putniem.

Lasīt tālāk...


Skolu direktoru vietnieku izglītības jomā pieredzes seminārs Rekavas vidusskolā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 20 maijs 2022
Pēdējās izmaiņas: 20 maijs 2022

Tikšanās Rekavas vidusskolāMācību gada izskaņā Balvu novada skolu direktoru vietnieki izglītības jomā tikās pieredzes apmaiņas seminārā Rekavas vidusskolā.

Ar Dž.Hetija vārdiem “Labam skolotājam patīk tas, ko viņš dara, viņš tic, ka viņa darbam ir jēga un katrs viņa skolēns var būt veiksmīgs!” direktoru vietniekus sagaidīja kolēģe Aina Keiša. Rekavas vidusskolas direktore Žanna Maksimova laipni uzņēma un iepazīstināja ar skolu.

Seminārs sākās ar interaktīvu nodarbību skolas muzejā, ko papildināja emocionāls un interesants muzeja vadītājas Ainas Golubevas stāstījums. Direktoru vietniekiem bija iespēja aplūkot Mātes dienai veltīto lakatu izstādi, apskatīt muzeja krājumus, kā arī ielūkoties Šķilbēnu pagasta bibliotēkā un kultūras centrā, ko vienlaikus izmanto arī Rekavas vidusskola.

Lasīt tālāk...


Konkurss “Mazais prātnieks” ir noslēdzies

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 11 maijs 2022
Pēdējās izmaiņas: 11 maijs 2022

Konkursā "Mazais Prātnieks" iesniegto darbu izstāde

Visu aprīli pirmsskolas izglītības iestāžu un pirmsskolas grupu pie skolām 5-6 gadīgie audzēkņi piedalījās Izglītības pārvaldes organizētajā mazo erudītu konkursā “Mazais prātnieks”. Jau otro gadu, sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem, konkurss tiek organizēts attālināti, un šogad piedalījās 18 grupu bērni no 11 izglītības iestādēm.

Saskaņā ar konkursa nolikumu, šī gada tēma bija “Sprīdīša ceļojums”, kur dalībniekiem bija jānoskaidro - kas ir Sprīdītis, jāizprot jēdziens “ģeogrāfiskā karte”, jāizpēta savas apkārtnes “bagātības” (nozīmīgākos kultūras, vēstures un dabas objektus), atbilstoši savām zināšanām un prasmēm jāizveido savas pilsētas, pagasta vai ciema karte, kurā atspoguļotas vietējās “bagātības” un jāizveido kartes stāsts.

Iesniegtos darbus vērtēja Izglītības pārvaldes žūrija - Inta Kaļva, Terēza Čudarkina un Lija Bukovska. Žūrija pateicas visiem konkursa dalībniekiem par ieguldīto darbu, oriģinālām idejām un radošo pieeju!

Lasīt tālāk...


Līdz 15.maijam var iesniegt pieteikumu vasaras nometņu projektu konkursam

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 11 maijs 2022
Pēdējās izmaiņas: 11 maijs 2022

Nometņu konkursa afiša2022

Pašvaldība izsludina Balvu novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursu.

Konkursa pieteikumu iespējams iesniegt līdz 2022.gada 15.maijam.

Pretendents konkursa pieteikumu iesniedz:

  • klātienē Balvu novada Izglītības pārvaldē Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501;
  • valsts pārvaldes pakalpojumu portālā latvija.lv, izmantojot Izglītības pārvaldes oficiālo e-adresi;
  • vai ar drošu e-parakstu parakstītu iesniegumu, nosūtot uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

Lasīt tālāk...


Jauniešu hakatonā “Ar Eiropys tvierīni Latgolā” uzvar Rugāju vidusskola

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 10 maijs 2022
Pēdējās izmaiņas: 10 maijs 2022

Rugāju vidusskolas komanda

Lai veicinātu jauniešu radošo domāšanu, ideju ģenerēšanas spēju, pilnveidotu prezentācijas un komunikācijas prasmes, kritisko domāšanu, kā arī veicinātu jauniešu līdzdalību sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, Daugavpils Vienības pamatskolu un Latgales plānošanas reģionu rīkoja piecu pasākumu ciklu “Ar Eiropys tvierīni Latgolā” (“Ar Eiropas tvērienu Latgalē”). Kopumā notika pieci pasākumi par dažādām tēmām, kā komunikācija, dezinformācijas posts, digitālo prasmju nozīme, starptautiskā sadarbība, jauniešu nodarbinātība un uzņēmējdarbība, Eiropas Savienības nākotne. Savukārt fināla pasākumā “Vide un Eiropas zaļais kurss”, kas notika 5. maijā Augšdaugavas novada kultūras centrā “Vārpa”, tika diskutēts par aktuāliem vides jautājumiem.  

Lasīt tālāk...


Balvu novada sākumskolas metodiskās jomas skolotāju tikšanās tiešsaistē

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 09 maijs 2022
Pēdējās izmaiņas: 09 maijs 2022

27.aprīlī Zoom tiešsaistes vebinārā piedalījās Balvu novada sākumskolas mācību jomas pedagogi, kuri strādā ar speciālās pamatizglītības programmas skolēniem.

Ar skolotājiem tika pārrunāti vairāki aktuāli jautājumi. Skolotāji dalījās pieredzē, vai un kā ir izdevies mazināt attālinātā mācību procesa un karantīnu ietekmi uz speciālās programmas skolēnu zināšanām un prasmēm, secinot, ka ārkārtīgi svarīga ir komunikācija ar vecākiem, kā arī vecāku iesaiste un atbalsts.

Lasīt tālāk...


Jau devīto reizi kopā roku rokā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 26 Aprīlis 2022
Pēdējās izmaiņas: 26 Aprīlis 2022

Stacijas pamatskolas bērni uzstājas Eglaines pasākumā

Eglaines pamatskolā blakus vispārizglītojamajiem skolēniem mācās arī bērni ar īpašām vajadzībām. Daļa no tiem ir integrēti klasēs un mācības apgūst kopā ar vienaudžiem, bet ar tiem, kam diagnozes ir smagākas, strādā speciālais pedagogs un asistenti. Reizi gadā pamatskolas bērni ar īpašām vajadzībām, viņu asistenti un pedagogi pie sevis aicina tuvāku un tālāku skolu bērnus, lai vienotos kopīgā atkalredzēšanās priekā, un ar draudzīgiem, sirsnīgiem un pozitīviem mirkļiem izdzīvotu pasākumu “Kopā roku rokā”. Šogad pasākuma tēma bija putni. Kā atzina Eglaines pamatskolas speciālās izglītības skolotāja Aija Pluša, tad “laiks tā kā putni ar vēja spārniem skrien, un šogad mēs tiekamies jau devīto reizi.”

Lasīt tālāk...


Noritējusi Balvu novada kombinētā svešvalodu olimpiāde

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 20 Aprīlis 2022
Pēdējās izmaiņas: 20 Aprīlis 2022

 Dažādu valodu zināšanas bagātina cilvēku,
paverot citas pasaules un jaunas iespējas.

Aprīļa sākums bija saspringts laika periods visiem 7. klašu talantīgajiem skolēniem, kuri pārvalda vienlīdz labi vairākas svešvalodas. 37 skolēni no Balvu novada skolām satikās Zoom tiešsaistē, lai piedalītos kombinētajā ANGĻU/VĀCU vai ANGĻU/ KRIEVU valodu olimpiādē. Skolēni apliecināja savas valodu zināšanas, pildot valodas lietojuma un lasīšanas uzdevumus. Šogad olimpiādes uzdevumus uzņēmās veidot Balvu Valsts ģimnāzijas svešvalodu skolotāji un savus pienākumus veica godam. Paldies skolotājiem par skolēnu gatavošanu olimpiādei!
Apsveicam UZVARĒTĀJUS! Olimpiādes rezultāti nosūtīti skolām.
Lai arī turpmāk izdodas īstenot savas ieceres!


Informāciju sagatavoja: Balvu novada svešvalodu mācību jomas koordinatore Līga Leitena


Seminārs “Snieguma līmeņu aprakstu veidošana un izmantošana valsts pārbaudes darbu vērtēšanā un mācību procesā” Balvu novada matemātikas skolotājiem

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 14 Aprīlis 2022
Pēdējās izmaiņas: 14 Aprīlis 2022

Balvu novada Matemātikas mācību jomas koordinatore Benita Urtāne piedalījās Valsts izglītības satura centra organizētajos kursos “Matemātikas vispārīgā un optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmenu vērtēšana”. Kursu sešās nodarbībās galvenā vērība tika pievērsta optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmenam. Skola 2030 matemātikas mācību jomas eksperts un kursu vadītājs Jānis Vilciņš uzsvēra, ka svarīgi mācību jomu koordinatoriem sniegt visaptverošu informāciju, lai pēc tam viņi to nodotu savu novadu matemātikas skolotājiem.

Lasīt tālāk...


Matemātikas skolotāju dalība reģionālajā konferencē Praktiski.Lietpratībai.Latgale.

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 11 Aprīlis 2022
Pēdējās izmaiņas: 11 Aprīlis 2022

5. aprīlī tiešsaistē notika Latgales reģionālā konference Praktiski.Lietpratībai.Latgalekurā līdz ar citiem skolotājiem pieredzē dalījās arī matemārtiķi. 2.sesiju “Kā plānot matemātikas satura apguvi, mērķtiecīgi skolēnus virzot uz sasniedzamo rezultātu?“ vadīja Balvu novada matemātikas mācību jomas koordinatore Benita Urtāne. Bija iespēja uzklausīt dažādus pieredzes stāstus.

Lasīt tālāk...


Matemātikas 72. olimpiāde 5.- 8. klasei

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 11 Aprīlis 2022
Pēdējās izmaiņas: 11 Aprīlis 2022

1. aprīlī visās Latvijas skolās, tajā skaitā arī Balvu novadā, notika Matemātikas 72.olimpiāde 5. - 8. klasei. Katrai klašu grupai bija jāpilda pieci uzdevumi, un darba izpildei bija paredzētas četras astronomiskās stundas. Kad olimpiādes darba izpildei paredzētais laiks bija beidzies, darbi tika nogādāti Izglītības pārvaldē.

Lasīt tālāk...


Konkurss “Mazais Dziedātājs 2022” ir noslēdzies

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 08 Aprīlis 2022
Pēdējās izmaiņas: 08 Aprīlis 2022

Mazais dziedātājs 2022 balvas

Marta izskaņā ir aizritējis Balvu novada Izglītības pārvaldes organizēts pirmsskolas vecuma bērnu konkurss “Mazais Dziedātājs 2022”. Konkursā piedalījās 32 mazie dziedātāji no 5 Balvu novada izglītības iestādēm – Balvu PII “Pīlādzītis”, Balvu PII “Sienāzītis”, Kubulu PII “Ieviņa”, Bērzkalnes PII un Rugāju vidusskolas. Saskaņā ar konkursa nolikumu, mazie dziedātāji izpildīja latviešu tautas dziesmas a cappella dziedājumā. Ņemot vērā lielo Covid-19 saslimstību, tika pieņemts lēmums, konkursu organizēt attālināti, kā rezultātā tika iesūtīti bērnu dziesmu video izpildījumi.

Konkursu vērtēja žūrija - Balvu Mūzikas skolas pedagogi – Linda Vītola, Anastasija Ločmele un Liene Akmeņkalne. Pēc dziesmu noklausīšanās un izvērtēšanas, žūrija mazajiem dziedātājiem un viņu skolotājām veltīja daudz atzinīgu vārdu un novērtēja ieguldīto darbu gatavojoties konkursam.

Lasīt tālāk...


Nāc mācīties uz Balvu Mākslas skolu!

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 07 Aprīlis 2022
Pēdējās izmaiņas: 07 Aprīlis 2022

Balvu Mākslas skola aicina pieteikties iestājpārbaudījumiem

Nāc mācīties un esi radošs!

Balvu Mākslas skola aicina pieteikties iestājpārbaudījumiem bērnus no 8 gadu vecuma.

Pieteikšanās notiek elektroniski Balvu Mākslas skolas mājas lapā www.balvumakslasskola.lv līdz 23.maijam.

Iestājpārbaudījumi būs 25.maijā plkst.14.00.

Balvu Mākslas skolā ir iespējams apgūt:

Lasīt tālāk...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei