Matemātikas skolotāju dalība reģionālajā konferencē Praktiski.Lietpratībai.Latgale.

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 11 Aprīlis 2022
Pēdējās izmaiņas: 11 Aprīlis 2022

5. aprīlī tiešsaistē notika Latgales reģionālā konference Praktiski.Lietpratībai.Latgalekurā līdz ar citiem skolotājiem pieredzē dalījās arī matemārtiķi. 2.sesiju “Kā plānot matemātikas satura apguvi, mērķtiecīgi skolēnus virzot uz sasniedzamo rezultātu?“ vadīja Balvu novada matemātikas mācību jomas koordinatore Benita Urtāne. Bija iespēja uzklausīt dažādus pieredzes stāstus.

Lasīt tālāk...


Matemātikas 72. olimpiāde 5.- 8. klasei

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 11 Aprīlis 2022
Pēdējās izmaiņas: 11 Aprīlis 2022

1. aprīlī visās Latvijas skolās, tajā skaitā arī Balvu novadā, notika Matemātikas 72.olimpiāde 5. - 8. klasei. Katrai klašu grupai bija jāpilda pieci uzdevumi, un darba izpildei bija paredzētas četras astronomiskās stundas. Kad olimpiādes darba izpildei paredzētais laiks bija beidzies, darbi tika nogādāti Izglītības pārvaldē.

Lasīt tālāk...


Konkurss “Mazais Dziedātājs 2022” ir noslēdzies

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 08 Aprīlis 2022
Pēdējās izmaiņas: 08 Aprīlis 2022

Mazais dziedātājs 2022 balvas

Marta izskaņā ir aizritējis Balvu novada Izglītības pārvaldes organizēts pirmsskolas vecuma bērnu konkurss “Mazais Dziedātājs 2022”. Konkursā piedalījās 32 mazie dziedātāji no 5 Balvu novada izglītības iestādēm – Balvu PII “Pīlādzītis”, Balvu PII “Sienāzītis”, Kubulu PII “Ieviņa”, Bērzkalnes PII un Rugāju vidusskolas. Saskaņā ar konkursa nolikumu, mazie dziedātāji izpildīja latviešu tautas dziesmas a cappella dziedājumā. Ņemot vērā lielo Covid-19 saslimstību, tika pieņemts lēmums, konkursu organizēt attālināti, kā rezultātā tika iesūtīti bērnu dziesmu video izpildījumi.

Konkursu vērtēja žūrija - Balvu Mūzikas skolas pedagogi – Linda Vītola, Anastasija Ločmele un Liene Akmeņkalne. Pēc dziesmu noklausīšanās un izvērtēšanas, žūrija mazajiem dziedātājiem un viņu skolotājām veltīja daudz atzinīgu vārdu un novērtēja ieguldīto darbu gatavojoties konkursam.

Lasīt tālāk...


Nāc mācīties uz Balvu Mākslas skolu!

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 07 Aprīlis 2022
Pēdējās izmaiņas: 07 Aprīlis 2022

Balvu Mākslas skola aicina pieteikties iestājpārbaudījumiem

Nāc mācīties un esi radošs!

Balvu Mākslas skola aicina pieteikties iestājpārbaudījumiem bērnus no 8 gadu vecuma.

Pieteikšanās notiek elektroniski Balvu Mākslas skolas mājas lapā www.balvumakslasskola.lv līdz 23.maijam.

Iestājpārbaudījumi būs 25.maijā plkst.14.00.

Balvu Mākslas skolā ir iespējams apgūt:

Lasīt tālāk...


Pieredzē dalās skolu direktoru vietnieki izglītības jomā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 31 Marts 2022
Pēdējās izmaiņas: 31 Marts 2022

24.martā ikmēneša metodiskās apvienības Zoom sanāksmē tikās Balvu novada skolu direktoru vietnieki izglītības jomā. Šī mēneša tēma bija diferenciācija, individualizācija un personalizācija. Metodiskās apvienības vadītāja Ināra Konivale aktualizēja teorētiskās zināšanas par diferenciāciju, individualizāciju un personalizāciju, piedāvāja video par diferenciācijas būtību, savukārt direktoru vietnieki darbojās grupās un prezentēja veikumu.

Lasīt tālāk...


Noskaidroti konkursa "FIZMIX Eksperiments" pusfinālisti no Latgales, tostarp arī no Balviem un Viļakas

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 30 Marts 2022
Pēdējās izmaiņas: 30 Marts 2022

Finālisti fizmixSkolēnu erudīcijas konkurss “FIZMIX Eksperiments” norisinās jau 27. reizi, un šogad tajā fizikas aizraujošo pusi iepazina teju tūkstotis skolēnu. Jau 1. aprīlī tiešsaistes vidē tiksies 60 erudītākās komandas, lai sacenstos par iespēju iekļūt finālā un izcīnīt fizikā zinošāko jauniešu titulu.

No 21. februāra līdz 21. martam komandas risināja atlases kārtas uzdevumus, lai iegūtu punktus un ceļazīmi uz konkursa pusfinālu. Latgalē šogad erudītākie bijuši Daugavpils skolēni – sešas no 10 komandām ir no šīs pilsētas. Īpaši rezultatīva bijusi Daugavpils 15. vidusskola un Daugavpils 3. vidusskola, katra iekļūstot pusfinālā ar divām komandām. Tāpat kā pērn, vislielāko punktu skaitu reģionā ieguvusi Līvānu 2. vidusskolas komanda, saņemot 52 no maksimāli iespējamajiem 56 punktiem. Pusfinālā iekļuvuši skolēni arī no Balvu Valsts ģimnāzijas, Maltas vidusskolas un Viļakas Valsts ģimnāzijas.

Lasīt tālāk...


Balvu novada matemātikas mācību jomas skolotāju sanāksme

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 28 Marts 2022
Pēdējās izmaiņas: 28 Marts 2022

23. martā Matemātikas mācību jomas skolotājiem notika kārtējā tiešsaistes sanāksme, kurā tika pārrunāti aktuālākie jautājumi. Matemātikas mācību jomas koordinatore Benita Urtāne pastāstīja par matemātikas 72.olimpiādes 5.-8. klasei organizēšanu šī gada 1. aprīlī. Izglītības pārvaldes speciāliste Terēza Čudarkina aktualizēja jautājumu par olimpiādes norisi novadā, papildinot ar vērtīgu informāciju. Matemātikas mācību jomas koordinatore B.Urtāne vērsa uzmanību uz olimpiādes darbu labošanu, iepazīstināja klātesošos ar savu izstrādāto atgādni “Olimpiādes darbu labošana” un lūdza ņemt vērā ieteikumus.

Lasīt tālāk...


Novada pedagogi piedalās konferencē “Praktiski. Lietpratībai. Latgale”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 07 Aprīlis 2022
Pēdējās izmaiņas: 11 Aprīlis 2022

Rit trešais gads, kopš uzsākta pilnveidotā mācību satura un pieejas pakāpeniska ieviešana vispārējā izglītībā. Ar mērķi ieraudzīt, kā skolās pašlaik veicas, aprīlī visos Latvijas reģionos notiks skolotāju pieredzes konferences “Praktiski. Lietpratībai”, kurās būs iespēja iepazīt dažādu reģionu skolotāju pieredzi, gūt risinājumus un metodes, ko izmantot ikdienas mācību procesā, sarunāties ar kolēģiem, kā arī iedvesmoties izmantot gūto pieredzi savā ikdienas darbā.  Konferences rīko Valsts izglītības satura centra īstenotais projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030). 

Lasīt tālāk...


Skolu bibliotekāru tikšanās

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 15 Marts 2022
Pēdējās izmaiņas: 15 Marts 2022

Skolu bibliotēkāru tikšanāsŠī gada 14.martā metodiskās apvienības tiešsaistes sanāksmē tikās Balvu novada skolu bibliotekāri. Mūs uzrunāja Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta "Latvijas kultūras kanons" koordinatore un ekspozīcijas "Grāmata Latvijā" muzejpedagoģe Anita Smeltere, iepazīstinot ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo resursu, vietnes “Latvijas kultūras kanons” izmantošanas iespējām, ekspozīcijas “Grāmata Latvijā” attālinātajiem materiāliem un klātienes apmeklējuma iespējām.

Lasīt tālāk...


Pirmsskolas metodiskā apvienība par tēmu “Vērtēšana”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 01 Marts 2022
Pēdējās izmaiņas: 01 Marts 2022

Saskaņā ar Izglītības pārvaldes pirmsskolas metodiskās apvienības (MA) darba plānu, 25.februārī Zoom platformā tikās vairāk kā 70 pirmsskolas pedagogi no visām novada izglītības iestādēm, lai smeltos pieredzi par tēmu “Vērtēšana”. Apgūstot kompetencēs balstīta mācību procesa īstenošanu, un arī vēl joprojām pirmsskolas pedagogi meklē veiksmīgus risinājumus jēgpilnas vērtēšanas sistēmas izveidei.

Lasīt tālāk...


Tilžas vidusskolu ar 2022.gada 1.augustu reorganizēs par pamatskolu

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 28 Februāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 28 Februāris 2022

Tilžas vidusskolas klases telpa

Balvu novada domes sēdē 24.februārī deputāti pieņēma lēmumu ar 2022.gada 1.augustu reorganizēt Tilžas vidusskolu par Tilžas pamatskolu, kura turpmāk īstenos: vispārējās pirmsskolas izglītības programmu, vispārējās pamatizglītības (1.–9.klasēm) programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem un speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem.

Lasīt tālāk...


Tiekas novada sociālās un pilsoniskās mācību jomas skolotāji

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 28 Februāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 28 Februāris 2022

24.februāra pēcpusdienā Zoom platformā tikās vēstures un sociālo zinību skolotāji. Jomas koordinatore Mudīte Stepanova kolēģus iepazīstināja ar aktualitātēm priekšmetā. Tika aktualizēta iespēja reģistrēties  LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra 36 stundu kursu programmai “Mācīšanās lietpratībai 7.-9. klasē” tiem skolotājiem, kas māca Latvijas un pasaules vēsturi un sociālās zinības.

Lasīt tālāk...


Sanāksme skolu direktoru vietniekiem izglītības jomā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 25 Februāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 25 Februāris 2022

Ikmēneša metodiskās apvienības sanāksmē 24.februārī tikās skolu direktoru vietnieki izglītības jomā, lai izvērtētu mācību darbu 2021./2022.m.g. 1.semestrī, aktualizētu jautājumu par valsts pārbaudes darbu norisi un pārrunātu caurviju prasmju izmantošanu mācību procesā.

Daudz noderīgas informācijas par izmaiņām normatīvajos aktos sniedza Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece izglītības kvalitātes jomā Inta Kaļva, akcentējot noteikumus par izglītojamo uzņemšanu izglītības programmās un pārcelšanu uz nākamo klasi, attālināto mācību organizēšanu un centralizēto eksāmenu norisi. Tika aktualizēti jautājumi par padziļināto kursu komplektiem vispārējās vidējās izglītības programmās, pašvērtēšanu, par monitoringa rīku kvalitātes izvērtēšanā. I.Kaļva direktoru vietniekiem novēlēja svinēt mazās uzvaras un priecāties par katru sasniegumu.

Lasīt tālāk...


Balvu sākumskolas informācija 2022./23.m.g. pirmklasnieku vecākiem!

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 23 Februāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 23 Februāris 2022

Informācija pirmklasnieku vecākiem_2022.gada 1.martā Balvu sākumskola uzsāk vecāku iesniegumu reģistrāciju 1.klašu komplektācijai 2022./2023.mācību gadam.

Uz tikšanos ar Balvu sākumskolas vadību var pieteikties, zvanot pa tālruni 64507006.


Baltinavas vidusskolas pirmskolas izglītības sešgadīgo bērnu grupiņas nodarbība – “Uztaisi sava veselīga uztura šķīvi”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 23 Februāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 23 Februāris 2022

lv id eu logo ansamblis esf rgb cd2fd

img 20220222 wa0018 e23704.februārī Baltinavas vidusskolas pirmskolas izglītības sešgadīgo bērnu grupa piedalījās projekta „Dzīvo aktīvs Baltinavā!” Nr.9.2.4.2/16/I/045 ietvaros - Praktiskā darbnīca pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem nodarbībā – „Uztaisi savu veselīgā uztura šķīvi”.

Praktiskās darbnīcas vadītāja Lilita Kūkoja pastāstīja bērniem par veselīgu un vitamīniem bagātu uzturu. Skolas mācību virtuvē, bērni centīgi gatavoja vinegretu un smūtiju, kā arī mācījās galda klāšanas kultūru. Sešgadnieki ļoti labi tika galā ar dārzeņu mizošanu, griešanu, kā arī uz neilgu laiku iejutās pavāru lomā. Bērni uzņēma ne tikai vitamīniem bagātu ēdienu, bet arī pozitīvu emociju devu.

Informāciju sagatavoja, foto: Jeļena Rauza


Mācību satura ieviešanas seminārs mācību jomu koordinatoriem matemātikas jomā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 10 Februāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 10 Februāris 2022

9. februārī Balvu novada matemātikas mācību jomas koordinatore Benita Urtāne piedalījās matemātikas mācību satura ieviešanas tiešsaistes seminārā.

Semināra laikā matemātikas mācību jomas eksperts Jānis Vilciņš aktualizēja informāciju par 2021./2022.mācību gada valsts pārbaudes darbu matemātikā 9.klasē, kā arī par centralizēto eksāmenu optimālajā un vispārīgajā līmenī. 

Lasīt tālāk...


Pirmsskolas vecuma bērnu radošo darbu izstāde „Čaklie pirkstiņi”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 08 Februāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 08 Februāris 2022

Izstāde Čaklie pirkstiņi Ar mērķi attīstīt bērnu radošumu un fantāziju, prasmi izteikt savu redzējumu un izjūtas radošā darbībā, veicināt mākslas aktivitātes pirmsskolas vecuma bērniem, radīt pieredzes apmaiņas iespējas pedagogiem, Balvu novada Izglītības pārvalde, sadarbībā ar izglītības iestādēm, aicina pirmsskolas vecuma bērnus (no 1-7 gadu vecumam) piedalīties izstādē "Čaklie pirkstiņi". Radošo darbu izstāde būs skatāma Balvu Kultūras un atpūtas centrā no 2022. gada 11.- 29. aprīlim. 

NOLIKUMS


Balvu novada mazo vokālistu konkurss “Mazais Dziedātājs 2021”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 08 Februāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 11 Februāris 2022

Konkurss Balvu novada mazais dziedātājs 2021Ar mērķi veicināt pirmsskolas vecuma bērnu muzikālo spēju attīstību, pilnveidot skatuvisko pieredzi, sekmēt latviešu tautas dziesmu a capella dziedāšanas prasmes, Balvu novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar novada mūzikas skolām, aicina piedalīties Balvu novada mazo vokālistu konkursā “Mazais Dziedātājs 2021”. 

Šogad konkurss var noritēt klātienē vai attālināti, ņemot vērā Covid-19 ierobežojums. Izglītības iestāde drīkst izvirzīt ne vairāk kā divus dalībniekus no katras vecuma grupas, bet PII ar audzēkņu skaitu virs 100 – ne vairāk kā četrus dalībniekus no katras vecuma grupas. Pieteikumi dalībai  konkursā “Mazais Dziedātājs 2022!” jāiesniedz Balvu novada Izglītības pārvaldē Bērzpils ielā 1a, Lijai Bukovskai vai elektroniski Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 2022.gada 20.martam.

Lasīt tālāk...


Matemātikas skolotājiem otrā nodarbība mācīšanās grupā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 07 Februāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 07 Februāris 2022

Šajā mācību gadā Balvu novada matemātikas mācību jomas skolotāji ir uzsākuši mācīšanos grupā un 26. janvārī notika otrā nodarbība, kuras temats bija "Skolotāja pašvērtēšanas prasmju analīze, vērojot mācību stundu videofragmentus". Mācīšanās grupas nodarbību vadīja Viļakas Valsts ģimnāzijas skolotāja un mācīšanās konsultante-eksperte Santa Bondare.  Nodarbības mērķis bija izprast skolotāja prasmju pašnovērtēšanas rubriku kā instrumentu pašizaugsmei, vērot matemātikas mācību stundas “Polinomi un darbības ar tiem” (8. klasē) videofragmentus  un analizēt tos, atbildot uz nodarbības vadītājas S.Bondares jautājumiem.

Lasīt tālāk...


Direktoru vietnieki izglītības jomā pārrunā iekļaujošas izglītības jautājumus

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 07 Februāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 07 Februāris 2022

Direktoru vietnieki izglītības jomā pārrunā iekļaujošas izglītības jautājumus3.februārī kārtējā sanāksmē tikās Balvu novada skolu direktoru vietnieki izglītības jomā un pēc metodiskās apvienības vadītājas Ināras Konivales ierosinošā videosižeta noskatīšanās pārrunāja jautājumus par iekļaujošu izglītību, pedagoģiski medicīnisko komisiju un iekļaujošas izglītības profesionālo kopienu “Skola katram bērnam”.

Lasīt tālāk...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei