45.§ Par M.L. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
44.§ Par finansējuma piešķiršanu ēkas Bērzpils ielā 1A, Balvos, jumta seguma remontam
43.§ Par finansējumu elektroenerģijas jaudas palielināšanai Balvu Amatniecības vidusskolā
42.§ Par zemes vienības sadalīšanu
41.§ Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 2010.gada 3.decembra iesnieguma izskatīšanu
40.§ Par dalību projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Tilžas internātpamatskolas katlu mājas rekonstrukcija"
39.§ Par dalību projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Bērzkalnes pagasta saieta nama būvniecība un ...
38.§ Par dalību projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Ceļa "Dukuļeva - Cērpene" rekonstrukcija”
37.§ Par dalību projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Bērnu rotaļu laukuma izbūve Vectilžā”
36.§ Par dalību projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Kubulu pagasta Kalna ielas apgaismojuma rekonstrukcija"
Filtrs
Rādīt # 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei