Noslēdzies projekts „Krišjāņu pagasta ceļu, ielas piebrauktuvju rekonstrukcija”

Kategorija: Balvu novada projekti
Ceturtdiena, 23 Decembris 2010
Pēdējās izmaiņas: 23 Decembris 2010

    Īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta „Krišjāņu pagasta ceļu, ielas piebrauktuvju rekonstrukcija”.
    Projekta īstenošanas rezultātā Krišjāņu pagastā ir rekonstruēti ceļi un ielas 3140 m garumā.
    Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 82 246,50, no kurām ELFLA finansējums ir 90% jeb LVL 74 021,85, pašvaldības līdzfinansējums 10 % un pievienotās vērtības nodoklis (neattiecināmās izmaksas, kas jāsedz pašvaldībai) jeb LVL 32249,01. Būvdarbus veica SIA „MN Īpašumi”.


Noslēdzies Saieta nama rekonstrukcijas projekts Bērzpils pagastā

Kategorija: Balvu novada projekti
Ceturtdiena, 23 Decembris 2010
Pēdējās izmaiņas: 23 Decembris 2010

Īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta „Saieta nama rekonstrukcija Bērzpils pagasta Bērzpilī”.

Projekta īstenošanas rezultātā Bērzpils saieta nama vajadzībām ir rekonstruēta ēka 334,1 m2 platībā, izbūvēts otrais stāvs.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 108 118,88, no kurām ELFLA finansējums ir 90% jeb LVL 97 306,99, pašvaldības līdzfinansējums 10 % un pievienotās vērtības nodoklis (neattiecināmās izmaksas, kas jāsedz pašvaldībai) jeb LVL 32 249,01. Būvdarbus veica SIA „MN Īpašumi”.


Noslēgusies projekta I kārta tautas nama rekonstrukcijai un piebūves būvniecībai Vīksnas pagastā

Kategorija: Balvu novada projekti
Ceturtdiena, 23 Decembris 2010
Pēdējās izmaiņas: 23 Decembris 2010

Īstenota Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta „Tautas nama ēkas rekonstrukcija un piebūves būvniecība Vīksnas pagasta „Mieriņos”” I.kārta.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 96984,85. Būvdarbu I.kārtas īstenošanai attiecināmais finansējums ir LVL 73024,92, no kura ELFLA līdzfinansējums ir 90% jeb LVL 65 722,42, pašvaldības līdzfinansējums 10 % un pievienotās vērtības nodoklis (neattiecināmās izmaksas, kas jāsedz pašvaldībai) jeb LVL 22578,06. Būvdarbus veica SIA „MN Īpašumi”

Projekta īstenošana tiks pabeigta 2011.gada nogalē.


Ir noslēgusies ūdenssaimniecības projekta realizācija Vīksnas pagastā

Kategorija: Balvu novada projekti
Ceturtdiena, 09 Decembris 2010
Pēdējās izmaiņas: 07 Decembris 2012

Īstenots Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansētais projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Vīksnas pagasta Vīksnas ciemā", kā rezultātā veikta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana un atjaunošana, tanī skaitā, izbūvēti un rekonstruēti ūdens piegādes cauruļvadi kopā 640.7 m, notekūdeņu cauruļvadi – 664 m. Izbūvētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ciemā un pie skolas, veikta kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukcija un atdzelžošanas iekārtu būvniecība. Projekta realizācija sekmēs ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi un ūdens un energoresursu racionālu izmantošanu.
Projekta „Ūdenssaimniecības attīstības Vīksnas pagasta Vīksnas ciemā" kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 131 165.59, no kurām ERAF līdzfinansējums ir 85% jeb LVL 111 490.75, valsts budžeta finansējums ir 10% jeb LVL 13116.56 pārējais ir pašvaldības līdzfinansējums. Kā neattiecināmās izmaksas ir pievienotās vērtības nodoklis, kas jāsedz pašvaldībai. Būvdarbus veikusi SIA „Rubate”.


Uzsācies ESF projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” trešais jeb pēdējais mācību gads

Kategorija: Balvu novada projekti
Pirmdiena, 04 Oktobris 2010
Pēdējās izmaiņas: 06 Decembris 2011

Laikā no 16.augusta līdz 30.augustam Balvu novada pašvaldībā ESF projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” ietvaros pieteicās 10 pedagogi mērķstipendijas saņemšanai. Finansējums 2010./2011. mācību gadam bija atlicis krietni mazāk kā iepriekšējos gados, tādēļ pedagogu atlases komisija izvērtēja katra pedagoga iesniegtos dokumentus: tarificētās kontaktstundas skaits (prioritāte ar lielāko kontaktstundu skaitu nedēļā), dokumenti atbilstoši noformēšanas prasībām, kā arī pieejamo finansējumu - atbalstu guva tikai 5 pedagogi, no tiem 4 - Balvu novada un 1 pedagogs no Rugāju novada.

Lasīt tālāk...


Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos

Kategorija: Balvu novada projekti
Piektdiena, 18 Jūnijs 2010
Pēdējās izmaiņas: 06 Decembris 2011
Veiksmīgi aizvadīts vēl viens mācību gads un Eiropas sociālā fonda programmas „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” 38 stipendiāti no Balvu, Baltinavas, Viļakas un Rugāju novadiem iesnieguši gada pārskatus par līgumā noteikto uzdevumu izpildi 2009./2010. mācību gadā.

Lasīt tālāk...


Balvu 2.pamatskolā turpinās projekta realizācija

Kategorija: Balvu novada projekti
Pirmdiena, 07 Jūnijs 2010
Pēdējās izmaiņas: 07 Jūnijs 2010

altBalvu 2.pamatskolā turpinās projekta „Daudz siržu- viena zeme un valoda” realizēšana programmas „Pārmaiņu iespēja skolām” ietvaros.

Lasīt tālāk...


Jauns posms dabaszinātņu un matemātikas kabinetu modernizēšanā

Kategorija: Balvu novada projekti
Pirmdiena, 31 maijs 2010
Pēdējās izmaiņas: 07 Decembris 2012

ERAF līdzfinansētajā projektā Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Tilžas vidusskolā sācies jauns, interesants posms – mūsdienīga aprīkojuma iegāde 4 dabaszinātņu un matemātikas kabinetiem.

Lasīt tālāk...


Amatniecības vidusskolā rit plaši būvdarbi

Kategorija: Balvu novada projekti
Trešdiena, 26 maijs 2010
Pēdējās izmaiņas: 07 Decembris 2012

Balvu novada pašvaldība realizē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda prioritātes „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” pasākumu „Izglītības infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošināšanai”. Id.Nr. 2009/0182/3DP/3.1.3.3.2/09/IPIA/VIAA/023. Projekta īstenošanas termiņš ir līdz 2010.gada 31.decembrim.Projekta mērķis ir nodrošināt izglītības iestāžu pieejamību izglītojamiem un citām personām ar funkcionāliem traucējumiem.
 

Lasīt tālāk...


Siltina trīs izglītības iestāžu ēkas

Kategorija: Balvu novada projekti
Pirmdiena, 24 maijs 2010
Pēdējās izmaiņas: 24 maijs 2010

altaltBalvu novadā tiek realizēts projekts „Energoefektivitātes paaugstināšana Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās”, ident.Nr. KPFI 1/47.

Lasīt tālāk...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei