Liela rosība objektā Brīvības ielā 1K, Balvos

Kategorija: Balvu novada projekti
Ceturtdiena, 18 Marts 2021
Pēdējās izmaiņas: 19 Janvāris 2022

Marts2021

Liela rosība objektā Brīvības ielā 1K, Balvos, kur projekta "Industriālās teritorijas attīstība, revitalizējot īpašumu Balvu novadā", Nr. 5.6.2.0/17/I/020 ietvaros tiek izbūvētas un labiekārtotas teritorijas uzņēmējdarbības veikšanai.

Lasīt tālāk...


Baltinava- pāris klikšķu attālumā!

Kategorija: Balvu novada projekti
Piektdiena, 14 Janvāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 14 Janvāris 2022

Blietotnes sakuma ekransalvu novada Baltinavas pagasta pārvalde 2021. gada izskaņā realizēja (Baltinavas novada domes iesākto) Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā “KultūrELPA” projektu “Izzinošas mobilās lietotnes BALTINAVA ZOOM izstrāde Baltinavas novada kultūrvēsturiskā mantojuma aktīvai iepazīšanai”.

Projekta mērķis: Izveidot viegli lietojamu, uzskatāmu, mobilu un mūsdienīgi aizraujošu mobilo lietotni, ar kuras palīdzību, pietuvinot karti, klikšķinot uz objektiem, šķirstot un verot attēlus, informatīvos teksta laukus, video un audio fragmentus, būtu iespējams:

1) izzināt Baltinavas novadu neklātienē (īpaši svarīgi pandēmijas laikā),

2) radīt interesi par Baltinavu, lai novadu apceļotu un visu skatītu un baudītu ar savām maņām.

Projekta kopējās izmaksas: 8393,77 EUR, no kurām 8000 EUR ir VKKF finansējums, 393,77 EUR Balvu novada pašvaldības finansējums.

Lasīt tālāk...


Paveiktais 2021.gadā Veselības veicināšanas projektā

Kategorija: Balvu novada projekti
Pirmdiena, 10 Janvāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 10 Janvāris 2022

Veselības veicināšanas projekta aktivitātes Viļakā un tās apkaimē 2021. gadāTurpinājās projekta Nr.9.2.4.2/16/I/073 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Viļakas pilsētā un apkaimē” (projekta nosaukums precizēts pēc administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas no 01.07.2021.) īstenošana. Aizvadītais 2021.gads bija izaicinājumu gads treneriem, lektoriem un dalībniekiem, jo visu laiku bija jāpielāgojas pandēmijas Covid-19 noteiktajiem ierobežojošajiem epidemioloģiskajiem notikumiem. Neskatoties uz  to, aktīvie dalībnieki iemācījās pieslēgties online nodarbībām, potējās un apmeklēja arī nodarbības klātienē.

Lasīt tālāk...


Noslēdzas projekts #Labsvaibs

Kategorija: Balvu novada projekti
Trešdiena, 05 Janvāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 05 Janvāris 2022

Labs vaibs, noslēguma pasākums2021.gada 22.decembrī noslēdzās Covid 19 seku mazināšanas projekts #Labsvaibs, projekta Nr.VP2021/1-110. Projekta mērķis bija mazināt COVID 19 pandēmijas sekas Ziemeļlatgales jauniešu vidū, veicinot jauniešu līdzdalību un veidojot aktīvo jauniešu komandu- Jauniešu, tālākas sadarbības veicināšanai un sistemātiska atbalsta sniegšanai.

Projekta noslēguma aktivitātē "Svinam uzvaras" dalībnieki sniedza refleksiju un projekta izvērtējumu. Caur sarunām, neformālās izglītības metodēm un karstas tējas baudīšanu tika izvērtēta projekta aktivitāšu ietekme uz jauniešu psihoemocionālo stāvokli, to kā mainījusies pašapziņas un piederības sajūta, kādas prasmes un kompetences pilnveidojušās.

Lasīt tālāk...


Jauniešu aktivitātes decembrī Semenovā

Kategorija: Balvu novada projekti
Otrdiena, 04 Janvāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 04 Janvāris 2022

Foto.Medņevas jauniešu  biedrības „Paspārne” projekta „Kopā nāc, darīt sāc!” ietvaros 2021.gada decembra mēnesī noslēdzās aktivitāte „Es Latvijai!”.  Aktivitātē  “Mālu darbnīca” kopā ar Lību Ločmeli iepazinām Latvijas vērtību – māls. Izpētījām, kāds izskatās porcelāns, kā tas mainās pēc dedzināšanas. Ikvienam no jauniešiem, kuram bija vēlēšanās, varēja izpausties un no māla piciņas izveidot skaistas figūriņas - suni, sniegavīru, groziņu u.c.

Lasīt tālāk...


Projekta “Dzīvo vesels! – veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumi Rugāju un Lazdukalna pagastu iedzīvotājiem” ietvaros uzsāktas īstenot aktivitātes

Kategorija: Balvu novada projekti
Trešdiena, 29 Decembris 2021
Pēdējās izmaiņas: 29 Decembris 2021

Eiropas Sociālā fonda projekta “Dzīvo vesels!” – veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumi Rugāju un Lazdukalna pagastu iedzīvotājiem”, Nr.9.2.4.2/13/I/072 ietvaros no 2021. – 2023.gadam piedāvās iedzīvotāju grupām izmantot dažādas aktivitātes.

Veselības veicināšanas 4 semināru cikla ietvaros - 2021.gada decembrī ZOOM platformā bija iespējams noklausīties seminārus par veselīgu uzturu, onkoloģisko slimību profilaksi, par fiziskajām aktivitātēm un sirds un asinsvadu sistēmas veselību.

Lasīt tālāk...


Jauns pakalpojums Ziemeļlatgalē

Kategorija: Balvu novada projekti
Pirmdiena, 13 Decembris 2021
Pēdējās izmaiņas: 13 Decembris 2021

foto e7057Uzņēmīgais Dāvis Serds realizēja pašvaldības atbalstīto projektu Nr. 2021-VND-1-06 “CNC Plazmas iekārta, metālapstrādes griešana”. Pašvaldības uzņēmējdarbības konkursā atbalstīto projektu vidū Dāvja projekts bija visgrūtākais. Pārējie atbalstītie jaunie uzņēmēji iegādājās dažādus pamatlīdzekļus, bet Dāvis iegādājās materiālus, lai pats izgatavotu CNC plazmas iekārtu, ar kuru var izgriezt metālu. Interese par iekārtu izgatavošanu Dāvim radās pakāpeniski.

Lasīt tālāk...


Aleksandrs no Gruzijas jau ceturto mēnesi Balvu novadā

Kategorija: Balvu novada projekti
Otrdiena, 07 Decembris 2021
Pēdējās izmaiņas: 07 Decembris 2021

Brīvprātīgs no Gruzijas.Kopš 2018. gada, biedrība “Kalmārs” koordinē brīvprātīgā darba projektus Ziemeļlatgalē un šobrīd tiek īstenots trešais projekts, Eiropas Solidaritātes korpusā. Pa šo laiku, pie mums ciemojušies un ilgtermiņa brīvprātīgo darbu veikuši ir jaunieši no Vācijas, Gruzijas, Armēnijas, Norvēģijas, Turcijas un Albānijas, kas ir ļāvis iepazīt vairāk viņu kultūru, dažādot aktivitātes skolēniem un jauniešiem jauniešu centros, skolās un novada pasākumos, kā arī veicināt solidaritāti un toleranci, saprotot, ka, neskatoties uz mūsu atšķirībām, mums ir ļoti daudz kopīgā!

Turpmāk tekstā Aleksandrs no Gruzijas dalās savos iespaidos par Latviju un projektu Nr. ESC11-6C35492F-LV „Catch the opportunity”!

Lasīt tālāk...


Spēles māca dzīvi

Kategorija: Balvu novada projekti
Pirmdiena, 06 Decembris 2021
Pēdējās izmaiņas: 06 Decembris 2021

Spēle māca.Pasaule ir tik tuvu, cik katrs pats tai pieiet tuvu. Armēnijas pilsēta Gyumri kļuva par mājām uz nedēļu trīs Balvu novada pašvaldības darbiniekiem, kas savā ikdienā darbojas izglītības un jaunatnes jomā. Erasmus + apmācību kursa projektā Nr. 2020-1-PL01-KA105-079836 „Game in action” Armēnijā, Gyumri pilsētā. Projekta partneris bijušais Viļakas jauniešu iniciatīvu centrs deleģēja pārstāvniecību šajā projekta jaunatnes jomas speciālistes Gunitu Mincāni un Agnesi Puļču un Rekovas vidusskolas direktori Žannu Maksimovu. Erasmus+ projekts “Game in action” pulcināja vairāk kā trīsdesmit izglītības, pedagoģijas, zinātnes, jaunatnes darba speciālistus, biedrību un nodibinājumu aktīvistus.

Lasīt tālāk...


Spēles “Ziemeļlatgales detektīvi” noskaidroti!

Kategorija: Balvu novada projekti
Pirmdiena, 06 Decembris 2021
Pēdējās izmaiņas: 06 Decembris 2021

Spēle.Laika posmā no 3.jūnija līdz 31.oktobrim aktīvi norisinājās interaktīva spēle “Ziemeļlatgales detektīvi”, kuru organizēja Balvu Centrālā bibliotēka. Tapt šai spēlei palīdzēja un radoša sadarbība izveidojās ar tūrisma speciālistēm Inetu Bordāni un Inesei Matisāni, kas aktīvi pieslēdzās un atbalstīja. Šis projekts tika realizēts ar “Latgales reģiona attīstības aģentūras”, “Valsts kultūrkapitāla fonda” un A/S “Latvijas valsts meži” finansiālu atbalstu.

“Ziemeļlatgales detektīvi” ir spēle, kas liek izkustēties, satikt, meklēt, atrast, iedziļināties, saskaitīt, fotografēt un vērīgi pētīt savu apkārtni, kas šai gadījumā bija Balvu novada pagasti, ciemi, novadnieki. “Detektīviem” jeb spēlētājiem bija jāizpilda kopumā 121 uzdevums saistībā ar 21 novada vietu (Balviem, Viļaku, Baltinavu, Balvu pag., Rugāju pag., Lazdukalna pag., Bērzpils pag., Krišjāņu pag., Tilžas pag., Vectilžas pag., Briežuciema pag., Šķilbēnu pag., Lazdulejas pag., Susāju pag., Vecumu pag., Žīguru pag., Kupravas pag., Medņevas pag., Vīksnas pag., Kubulu pag., Bērzkalnes pag.). Spēles uzdevumus bija jāveic, izmantojot savā viedtālrunī  mobilo aplikāciju “Actionbound”, kur jāatrod aktivitāte “Ziemeļlatgales detektīvi” vai arī jānoskenē spēles Qr kods spēles afišā vai Balvu Centrālās bibliotēkas mājas lapā.

Lasīt tālāk...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei