Skolēnu atbalsta grupa Balvu Valsts ģimnāzijā

Kategorija: Balvu Valsts ģimnāzija
Pirmdiena, 08 Februāris 2010
Pēdējās izmaiņas: 08 Februāris 2010

Ja man būtu iespēja vēlreiz audzināt savu bērnu, Es vispirms radītu pašcieņu, bet māju pēc tam. Es pirkstus vairāk izmantotu zīmēšanai, nevis norādīšanai. Es mazāk aizrādītu, bet vairāk censtos piesaistīt. Es vairāk dotos pārgājienos un laistu pūķus debesīs. Es pārstātu tēlot nopietno, bet nopietni nodotos rotaļām. Es biezāk bristu cauri pļavām un vairāk lūkotos zvaigznēs. Es vairāk apskautu un mazāk raustītu. Es biežāk, lūkojoties uz zīli saskatītu ozolu. Es daudz retāk būtu stingra un biežāk ļautos, lai mani pārliecina. Es mazāk domātu par to, cik patīkami ir apzināties savu varu, bet vairāk tīksminātos par mīlestības spēku.
Diāna Lūmansa

Balvu Valsts ģimnāzijas Skolēnu atbalsta grupa strādā, lai nodrošinātu visiem skolēniem vienādas iespējas mācīties un attīstīties „veselīgā” skolas vidē.

Lasīt tālāk...


Skolēna formas dizaina izstrādes kārtība Balvu valsts ģimnāzijā

Kategorija: Balvu Valsts ģimnāzija
Ceturtdiena, 04 Februāris 2010
Pēdējās izmaiņas: 04 Februāris 2010

BALVU VALSTS ĢIMNĀZIJAS
skolēna formas dizaina izstrādes kārtība
„Skolas forma personībai”

Mērķis: parādīt, ka  skolēnu formas var būt interesantas, modernas, izteiksmīgas, ērtas un būt kā atpazīstamības zīme skolai.
 
Uzdevumi: 
1.     Rosināt skolēnu, vecāku, sabiedrības interesi par mūsdienīgas, modernas skolēna formas izstrādi.
2.     Veidot prasmi skolēna pastāvīgai, radošai darbībai , izstrādājot interesantas idejas modernai formai, kas atbilstu modei un sezonas prasībām.
3.     Veicināt Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu, vecāku un skolotāju sadarbību skolas tēla veidošanā un patriotisma jūtu audzināšanā.
 
Norises vieta un organizators: Balvu Valsts ģimnāzija
 
Norises laiks: 01.02.2010. – 26.02.2010.
 
Dalībnieki: Balvu Valsts ģimnāzijas 7.-12. klašu skolēni, viņu vecāki, skolotāji, absolventi.
 
Norise:  Skolēni kopā ar vecākiem, absolventi, skolotāji rada interesantas, mūsdienīgas, modernas formas tērpa skices, idejas vai arī veic aprakstus gan zēnu, gan meiteņu formas tērpiem uz A4 formāta lapām un iesniedz skolas rīcības komisijai izvērtēšanai.
Katra doma, ideja tiks uzklausīta un rezultāti apkopoti.
Marta beigās būs skatāma izstāde. Skolas vecāku sapulcē darbi tiks prezentēti.
 
Darba iesniegšana: Darbi tiek iesniegti rīcības komisijai 7. kabinetā līdz 26. februārim.
 
Uz radošu sadarbību!

Apsveicam!

Kategorija: Balvu Valsts ģimnāzija
Otrdiena, 02 Februāris 2010
Pēdējās izmaiņas: 02 Februāris 2010


Projektu nedēļa Balvu Valsts ģimnāzijā 10.-12.02.2010.

Kategorija: Balvu Valsts ģimnāzija
Otrdiena, 02 Februāris 2010
Pēdējās izmaiņas: 02 Februāris 2010

Mērķis: Veidot piederības sajūtu savai skolai un līdzdarboties skolas vēstures, tradīciju saglabāšanā un pilnveidošanā.

Uzdevumi:
1.      Vākt un apkopot materiālus par bijušajiem absolventiem un skolotājiem
2.      Veidot atmiņu stāstījumu „Mūsu vecāki – skolas gados.”
3.      Iesaistīties projektos „Atrastā Latvija”, „2010.gads – Eiropas gads cīņā pret nabadzību un sociālo atstumtību”
4.      Sagaidot ģimnāzijas 80.gadadienu, izveidot prezentācijas materiālu „Mana skola’’
5.      Mūsu skolēni kopā ar Latvijas Valsts prezidentiem.
 
Tēmas klašu kolektīviem:
 
1.      7.abc kl. – Mūsu vecāku atmiņas par skolas gadiem.
                       
2.      8.abc kl. - Mūsu absolventi kopā ar Latvijas Valsts prezidentiem.
 
3.      9.b kl. - Prezentācijas materiāls par skolu ( kartītes, bukletiņi kalendāra veidā u.c.)
 
4.      9.ac kl. – Mūsu skolotāji
 
5.      10.abc kl. – Projekts „Atrastā Latvija”, 10.c kl. – ziņas par J.Odumiņu, P.Jasinski, E.Teilāni, A.Ločmeli –Ambarovu, V.Bašķirovu, E.Eglīti.
                           Bijušo absolventu atmiņas par skolu.
 
6.      11.abc kl. – Sagaidot ģimnāzijas 80.gadadienu, projekts scenārijam, kādus pasākumus pirms tam organizēt u.c.
                          Skolas prezentācijas materiāls (bukletiņi, kartītes u.c. )
 
7. 12.abc kl. – Gatavošanās Žetonu vakaram.
 
12.februāris – Žetonu vakars plkst.19:00 ģimnāzijas aktu zālē

Jauno literātu tikšanās Balvu valsts ģimnāzijā

Kategorija: Balvu Valsts ģimnāzija
Sestdiena, 30 Janvāris 2010
Pēdējās izmaiņas: 30 Janvāris 2010

Balvu Valsts ģimnāzijas latv. valodas un literatūras skolotājas vienmēr cenšas mudināt audzēkņus radoši izpausties, rakstot dažādus literāros darbus.
Šī mācību gada sākumā, sagaidot latviešu literārās pasakas ķēniņa Kārļa Skalbes 130. jubileju, skolā tika organizēts skolēnu literāro pasaku konkurss, un vairāk kā 50 labākie darbi apkopoti literārajā gadagrāmatā. Bet tiem, kas nepaspēja atklāt savus radošos talantus, šāda iespēja tiek piedāvāta visa mācību gada garumā.
27.janvārī skolā notika jauno literātu tikšanās. Spītējot bargajam salam, šajā pasākumā valdīja sirsnīgas un patiesas emocijas. Savus darbus klausītājiem piedāvāja Katrīna Sprudzāne (12.ckl.),  Artēmijs Semjonovs (9.b kl.), Jūlija Žukovska (9.a kl.), Anna Dūviņa (9.a kl.), Stella- Beāte Lukste (7.a kl.), Sintija Žagare (12.c kl.), Artis Zaharāns (12.c kl.). Bija gan dzeja, gan stāsti, gan literārās pasakas, pat topošā romāna fragments. Var tikai apbrīnot skolēnu humoru un radošo garu, jo katrs darbiņš bija pilnīgi atšķirīgs. Valdīja ļoti labvēlīga gaisotne, katru darbiņu klausītāji uzņēma ar aplausiem. Vislielāko atzinību guva Sintijas Žagares dzejolis „Atļauj”.
Pasākumā piedalījās arī Balvu novada laikraksta „Vaduguns” žurnāliste un dzejniece Zinaīda Logina. Viņa pastāstīja par radošo darbību un nolasīja savus dzejoļus.
Pēc tam brīvā atmosfērā pie kafijas tases raisījās sarunas par ļoti dažādām tēmām. Skolēnus interesēja gan žurnālista darba specifika, gan spēja saplānot laiku, lai paspētu izdarīt visu. Runājām par iespējām pilnveidot sevi, bet galvenais par to – kā uz dzīvi skatīties pozitīvi un neapjukt dzīves problēmu gūzmā.
Neapšaubāmi katram no dalībniekiem tas bija pozitīvs lādiņš un iedrošinājums neapstāties pie sasniegtā. Mācību gada nogalē jaunajiem literātiem vēlreiz būs iespēja prezentēt savus darbus.


Mazā zinātniskā konference ģimnāzijā

Kategorija: Balvu Valsts ģimnāzija
Piektdiena, 11 Decembris 2009
Pēdējās izmaiņas: 11 Decembris 2009

Trešdien, 9.decembrī, Balvu Valsts ģimnāzijā notika mazā zinātniskā konference 12.klašu skolēniem. Skolēni aizstāvēja savus zinātniski pētnieciskos darbus vēstures, mūzikas, bioloģijas, fizikas, ģeogrāfijas, veselības, psiholoģijas un literatūras sekcijās. Prezentācijas bija rūpīgi sagatavotas, skolēni ar atbildības sajūtu runāja par interesantām tēmām, iepazīstināja pārējos ar veiksmīgiem pētījumiem un atbildēja uz klātesošo jautājumiem. Trīs gadu garumā veiktais darbs vainagojās panākumiem.
Pāris foto ieskatam zemāk:

Lasīt tālāk...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei