Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
English (United Kingdom)   Latvian   Russian (CIS)
Izglītība

Balvu pamatskolas konkursa "Labākie sasniegumi mācībās" rezultāti 2012./2013.m.g. 1.semestrī

Skolā noslēdzies konkurss "Labākie sasniegumi mācībās 2012./2013.m.g.1.semestrī".
Klases augstākais vidējais vērtējums:

Klašu grupa Uzvarētāja klase Klases vidējais vērtējums Klases audzinātāja
2.-3.klases 2.c 7,916 Ārija Žuga
4.-6.klases 4.a 8,271 Nadežda Bogdanova
7.-9.klases 7. 6,788 Olga Markova

Lasīt tālāk...

 

Skolēniem par karjeras izvēli

14. un 15.janvārī Balvu pamatskolā notika tikšanās ar Nodarbinātības valsts aģentūras Balvu filiāles pārstāvi Sarmīti Raibekazu. Viņa iepazīstināja ar pakalpojumiem, kurus piedāvā šī iestāde. Skolēni uzzināja, kur meklēt informāciju par karjeras izvēli internetā, varēja iepazīties ar "Profesiju aprakstu katalogu" un izstādi ar materiāliem par 24 darbības jomām.
Darbiniece aicināja klausītājus padomāt par trīs jautājumiem:

Ko es gribu darīt? (Manas intereses);
Ko es varu darīt? (Manas spējas un veselība);
Ko vajadzētu darīt? (Pieprasījums darba tirgū).

Nodarbības beigās skolēni aizpildīja anketas par pašu izvēlētajām profesijām, izmantojot katalogā pieejamos materiālus.
 

 

Labdarības pasākums skolā

Jau ceturto gadu skolā notiek Latvijas bērnu bāreņu fonda pasākums. Šogad tas notika 14.decembrī. Skolēni varēja klausīties brīnišķīgu Ziemassvētku mūziku, varēja parotaļāties, padejot un saņemt labdarības saldās dāvanas un rotaļlietas. No „Zelta zivtiņas” tika dāvināts interneta pieslēguma sākotnējais komplekts, bet firmas „Dzintars” – higiēnas preces un kosmētiskie līdzekļi, lietas, kas katru bērnu var iepriecināt Ziemassvētkos un Jaunajā gadā.
Skola pateicas visiem viesiem, it sevišķi fonda prezidentam Jurim Bricim.

Lasīt tālāk...

 

Skolas atbalsts skolēniem, vecākiem un skolotājiem

Atbalsta komanda tika izveidota 2012.gada 31.oktobrī saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem par skolēnu pārcelšanu nākamajā klasē un ar mērķi izveidot skolā dažāda veida atbalsta sistēmu skolēniem, vecākiem un skolotājiem, kā arī sekmēt skolēnu iekļaušanu izglītības procesā pēc korekciju veikšanas.
2012.gada 31.oktobrī notika Balvu pamatskolas atbalsta komandas pirmā sēde.
Tika izstrādāts un pieņemts komandas darba reglaments. Skolas atbalsta komandu pārstāv:

Lasīt tālāk...

 

Balvu pamatskolas kolektīvs no 26. līdz 30. novembrim aicina vecākus uz dažādām aktivitātēm skolā


Nedēļas diena Datums Aktivitāte Laiks, vieta
Pirmdiena 26.11.

Vecāku izglītošanas programmas ietvaros nodarbība „Piecas mīlestības valodas”. Nodarbību vada Leontīna Paršova.

Klases vecāku sapulces.

17.30 -aktu zālē

18.00 - klasēs

Otrdiena 27.11. Atklātās stundas, tikšanās ar skolotājiem pēc vecāku iniciatīvas. No plkst. 8.15  līdz 16.00 klasēs
Trešdiena 28.11. Psiholoģe Lilioze Balode, logopēdes Līga Zača un Ilze Dambe uz individuālu sarunu aicina vecākus, lai ieteiktu, kā palīdzēt bērnam, kuram ir logopēdiski traucējumi, mācības vai uzvedības problēmas.

No plkst.14.20 līdz 16.20

Iepriekš piesakoties.

3.stāvā 3.f, 3.c klasēs, psihologa kabineta telpās
Ceturtdiena 29.11. Vecāku nedēļas noslēgumā notiks skolas Domes atklātā sēde, kurā piedalīties tiek aicināti vecāki, lai izteiktu savus priekšlikumus skolas darba uzlabošanai.
Priekšlikumus var iesniegt arī pirms sēdes. 1.stāva gaitenī pie dežurantes būs novietota pastkastīte priekšlikumiem.
Plkst. 17.15
dabaszinību kabinetā.
Piektdiena 30.11. Vecmāmiņu klubiņš.
Tiek aicinātas vecmāmiņas ar mazbērniem.
Līdzi jāņem PVA līme, šķēres, salvetes ar Ziemassvētku sižetu, papīra vienreizējas lietošanas 2 šķīvji, ota līmei. 
13.30 skolas bibliotēkā
Visas nedēļas garumā audzināšanas stundas par drošību un labām attiecībām vada skolēnu vecāki un vecvecāki. Stundas tēma „Esi drošs un laimīgs”. 

 

Pēdējās izmaiņas (Piektdiena, 23 novembris 2012 15:10)

 

Patriotisma nedēļa Balvu pamatskolā

Novembra pirmās nedēļas Balvu pamatskolā tika aizvadītas Latvijas 94. dzimšanas dienas gaisotnē. Skolas direktore tikās ar klašu kolektīviem īpašās patriotisma stundās, kur runāja par Tēvzemes mīlestību, piederību šai valstij, kā arī veica atraktīvu jautājumu- atbilžu turnīru par Latvijas valsts svarīgākajiem notikumiem. Skolēni pēc šīs stundas atzina, ka savu valsti uzlūkojuši ar citādām acīm- daudz mīlošākām un saprotošākām.
„Mums pieder visskaistākā zeme
Un zilākais debesu jums..
Jo savu labāko zemi
Dievs ir atdevis mums..”-

Lasīt tālāk...

 

Pasākums „Es esmu piektklasnieks”

Ceturtdiena, 25. oktobris, 5. klašu skolēniem bija īpaša diena, jo viņiem bija jāpierāda sevi kā piektklasniekiem. Šī diena izvērtās ļoti interesanta, ar dažādām aktivitātēm piesātināta. Katra 5.klase audzināšanas stundā gatavoja prezentāciju par tēmu esošais skolēns skolā un ideālais skolēns skolā. Notika diskusijas „Es esmu piektklasnieks savā skolā” ar skolas direktori, psihologu, direktores vietnieci mācību jomā un direktores vietnieci audzināšanas jomā. Skolēni varēja uzdod sev interesējošus jautājumus, uz kuriem arī saņēma atbildes. Tika izvērtētas arī svarīgākās vērtības, kas ir nepieciešamas katram skolēnam. Par svarīgākām tika atzīts godīgums, draudzība, dzimtenes mīlestība, centība, atklātība un izlēmība. Pēc katras klases prezentācijas, skolēniem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas erudīcijas spēlē „Vai Tu esi gudrāks par sākumskolnieku?”, kur jautājumu klāsts bija ļoti dažāds, sākot no matemātikas, mūzikas un beidzot ar jautājumiem par kosmosu. Lai gan beigās komandu rezultāti bija dažādi, tika nolemts, ka uzvarētāji ir visi jeb draudzība. Noslēdzošais pārbaudījums piektklasniekiem bija jautrie starti, kur katrs varēja pārliecināties par savu veiklību, ātrumu un precizitāti. Beidzoties šim jaukajam pasākumam, katrs skolēns varēja ar lepnumu teikt: „Es esmu īsts piektklasnieks”.

Lasīt tālāk...

 

Apbalvojums skolas direktorei

Skolotāju dienas priekšvakarā skolas direktore un viss kolektīvs jutās patīkami pārsteigts par Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas PATEICĪBAS RAKSTU, ko saņēma skolas direktore MĀRA PIMANOVA, sakarā ar radošu darbu un līdzdalību "IZGLĪTĪBAS INOVĀCIJAS BALVA 2012" iniciatīvā. Sakarā ar to direktore tika sumināta arī Balvu un Rugāju novada pasākumā "GADA SKOLOTAJS 2012."

Lasīt tālāk...

 

Tiek pasniegta „Izglītības inovācijas balva”

Eiropas Sociālā fonda projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” iniciatīvas ietvaros Latvijas „Izglītības inovācijas balva” tiek pasniegta jau otro gadu. Balva dibināta ar mērķi atpazīt, popularizēt un sekmēt inovatīvus projektus izglītības jomā, aicinot piedalīties un iesniegt savus praktiskos priekšlikumus izglītības nozares sniegto pakalpojumu uzlabošanai, lai veicinātu izmaiņas izglītības sfērā kopumā.
Balvas pretendenti ierosina jaunu mācību metožu izmantošanu pedagoģiskajā darbā, padarot mācību procesu radošāku, izmantojot arī informācijas tehnoloģijas un starpdisciplināru pieeju.
Šogad balvai tika iesniegti 39 pieteikumi no visas Latvijas, tostarp Balvu pamatskolas.

Lasīt tālāk...

 

Vizīte Pleskavas 12. vidusskolā

21., 22.septembrī Balvu pamatskolas skolotāju grupa apmeklēja draugus Pleskavas 12.vidusskolā. Vizītes laikā bija iespēja vēlreiz iepazīties ar senās pilsētas skaistākajām vēsturiskajām vietām, jo tika apmeklētas krievu cara palātas, kur skolotāji priecājās kopā ar Pleskavas teātra un folkloras grupu, kas viesiem gan dziedāja, gan zīlēja nākotni, gan iepazīstināja ar krievu nacionālajām rotaļām.
Piepilsētā tika apmeklēts Aleksandra Ņevska piemineklis, bet vakars tika pavadīts draudzīgā pasākumā 12.vidusskolā, kas nosaukta Krievijas varoņa A. J. Širjaeva vārdā.

Lasīt tālāk...

 
Vairāk rakstu...