Notikumi Vectilžas skolā oktobra mēnesī

Kategorija: Tilžas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa Vectilžā
Pirmdiena, 04 Novembris 2013
Pēdējās izmaiņas: 04 Novembris 2013

Skolēnu pašpārvalde kopā ar vecāku padomi skolā organizēja interesantu pasākumu veltītu Skolotāju dienai. Kā tradīcīja izveidojumsies, ka stundas vada vecāko klašu skolēni., bet skolotājiem nākas iejusties skolēnu lomā. Dienas noslēgumā jautru izklaidi sagādāja kaimiņu pagasta pašdarbnieki – Egļuciema dramatiskais kolektīvs. Skolotāji saka lielu paldies par radīto svētku dienu vecāku padomes priekšsēdētājai Intai Avotiņai un 8.,9. klases skolēniem.
Pirms aiziešanas rudens brīvdienās skolotājas Lilitas Jermacānes vadībā tika organizēts pasākums „50 dienas 5. klasē”. Skolēniem nācās izturēt daudz dažādus pārbaudījumus, lai saņemtu sertifikātu, ka ir cienīgs būt par piektklasnieku.

Lasīt tālāk...


Sācies jaunais darba cēliens Vectilžas skolā

Kategorija: Tilžas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa Vectilžā
Piektdiena, 13 Septembris 2013
Pēdējās izmaiņas: 13 Septembris 2013

Jaunais mācību gads Vectilžas skolā ir sācies darbīgs un interesants.
Pirmajā skolas dienā skolā viesojās Balvu novada izpilddirektore Inta Kaļva. Līdz ar laba vēlējumiem uzsākot jauno mācību gadu, visi bērni no viešņas dāvanā saņēma arī nelielu saldumu. Šogad mācības skolā 1.klasē uzsāka četri pirmklasnieki, bet kopā ar pirmsskolniekiem skolas saimi veido 41 bērns.
Zinību dienas pasākumā laikā tika sveikti pedagogi-Silvija Jermacāne Vectilžas skolā ir nostrādājusi jau 40 darba gadus un Anda Bombāne – 20 gadus.
Mēneša pirmajā piektdienā jau daudzus gadus skolā notiek Svētā mise. Arī šogad 6. septembrī Tilžas Romas katoļu draudzes priesteris A.Budže deva svētību visiem bērniem un darbiniekiem uzsākot jauno darba cēlienu.

Lasīt tālāk...


Ciemos pie Minhauzena

Kategorija: Tilžas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa Vectilžā
Ceturtdiena, 30 maijs 2013
Pēdējās izmaiņas: 30 maijs 2013

24.maijā Vectilžas filiāles skolēni un skolotāji devās ekskursijā uz Dunti. Sākumā ar gides stāstījuma palīdzību muzeja telpās notika iepazīšanas ar pašu Minhauzenu un viņa neticamajiem piedzīvojumiem. Lielu interesi skolēniem izraisīja arī sabiedrībā atpazīstamu cilvēku vaska figūras. Aktīvi un jautri laiks tika pavadīts Minhauzena atrakciju kuģī. Tālāk sekoja gājiens pa meža taku, kurā sagaidīja Minhauzena piedzīvojumu tēli. Nonākot pie jūras atklājās, ka daudzi bērni pie jūras ir pirmo reizi. Pirmie iespaidi bērniem ir spilgtākie un neaizmirstamākie. Atgriežoties pēc vairāk kā 4 km garā pārgājiena, pašu ceptās desiņas garšoja sevišķi labi.

Atrakciju kiģī.JPGAtrakciju ki��.JPGMinhauzena muzejā.JPGMinhauzena muzej�.JPGPie jūras.JPGPie j�ras.JPGPie vaska figūrām.JPGPie vaska fig�r�m.JPGvisi kopā.JPGvisi kop�.JPG


Pasākumi un aktivitātes maija mēnesī

Kategorija: Tilžas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa Vectilžā
Pirmdiena, 20 maijs 2013
Pēdējās izmaiņas: 20 maijs 2013

10. maijā skolā notika pēcpusdiena, kas veltīta Mātes dienai. Pēc sirsnīgajiem bērnu apsveikumiem un koncertiņa, māmiņas pakavējās pie kafijas galda. Filiāles vadītāja Elita Čirka bija parūpējusies par izklaidēm un nelielām balviņām.

Lasīt tālāk...


Lieldienas Vectilžas pirmsskolas audzēkņiem

Kategorija: Tilžas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa Vectilžā
Trešdiena, 03 Aprīlis 2013
Pēdējās izmaiņas: 03 Aprīlis 2013

Atgriezušies no pavasara brīvdienā, mazie pirmsskolas skolēni un skolēni Vectilžas filiālē pulcējās uz kopīgu Lieldienu pasākumu. Skolotāja Anda Bombāne bija sagatavojusi dažādus uzdevumus un aktivitātes gan lieliem, gan maziem. Bērni minēja mīklas, atpazina putnu dziesmas, centās atcerēties tautasdziesmu turpinājumus utt. Visiem iepatikās rotaļa „Šikutēni-šekutēni”. Protams, neiztrūkstoša bija arī olu ripināšana un „olu kaujas”.

ATT00119.jpgATT00122.jpgLieldienas 007.jpg


Dalība ZAAO vides projektā „Cilvēks vidē”

Kategorija: Tilžas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa Vectilžā
Otrdiena, 26 Februāris 2013
Pēdējās izmaiņas: 26 Februāris 2013

ZAAO vides projekts "Cilvēks vidē" skolām un bērnudārziem darbojās kopš 2001. gada. Vides projekta konkursos ietvertas gan radošās, gan praktiskās aktivitātes, gan zināšanu apguve par atkritumu lietderīgu apsaimniekošanu un ietekmi uz vidi. Darbošanās vides projektā veicina bērnu un jauniešu izglītošanu un informēšanu līdzdarboties vides kvalitātes uzlabošanā. Šajā mācību gadā Vectilžas filiāles skolēni piedalās ZAAO rīkotajā konkursā. Katrai vecuma grupai ir atšķirīgi uzdevumi. Skolēnu un pirmskolas bērni projekta ietvaros var izvēlēties sev saistošos konkursus.
Pirmskolas bērnu uzdevums bija izveidot interesantas un atjautīgas mīklas par atkritumu tēmu. Bērni paši tās sacerēja un lapas otrā pusē attēloja mīklas atminējumu zīmējumā.
7. klases skolēni veidoja izglītojošas krustvārdu mīklas par atkritumu tēmu.
9. klases skolēni piedalās foto konkursā „Cilvēks sakoptā vidē” ar tēmu - Mans smukais atkritumu konteiners. Projektu nedēļas laikā no tukšajām PET pudelēm tika veidoti stilizēti ziedi un pēc tam rotāts atkritumu konteiners. Konkursam tiks iesūtītas 4 fotogrāfijas ar saukli, kas pastiprina iemūžināto mirkli.
 


Projektu nedēļa

Kategorija: Tilžas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa Vectilžā
Otrdiena, 26 Februāris 2013
Pēdējās izmaiņas: 26 Februāris 2013

7. klases skolēni kopā ar audzinātāju Lilitu Jermacāni projektu nedēļā bija izstrādājuši projektu „Meteņdiena”. Ar interesi skolēni un mazie pirmskolas bērni piedalījās jautrās stafetēs, nobraucienos no kalna un citās aktivitātēs. Noslēgumā visi mielojās ar Vectilžas SAC darbinieču Marutas Arules un Imeldas Lonskas gatavoto grūbas putru, kas pēc aktivitātēm svaigā gaisā labi garšoja visiem.

Lasīt tālāk...


Novembra notikumi Tilžas vidusskolas Vectilžas filiālē

Kategorija: Tilžas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa Vectilžā
Otrdiena, 04 Decembris 2012
Pēdējās izmaiņas: 04 Decembris 2012

Patriotu nedēļā skolā notika Latvijas dzimšanas dienai veltītais svētku pasākums, kura ietvaros tika uzņemti jaunie Patriotu kopas dalībnieki. Savukārt nedēļas nogalē filiāles skolēni kopā ar pedagogiem devās uz Tilžas vidusskolu, lai noskatītos svētku koncertu un vecāko klašu skolēnu ierindas skati.

22. novembrī Vectilžas skolā viesojās ciemiņi no Zviedrijas. Mazie dejotāji sniedza viesiem koncertu, bet filiāles vadītāja Elita Čirka pastāstīja un iepazīstināja ar skolu. No sadarbības Hjulsbrū skolas bērnu saziedotās naudas Vectilžas skolai tika iegādāti divi portatīvie datori, ko svinīgi pasniedza Sikstena kungs. Savukārt Vectilžas bērni uz Ziemassvētkiem sūtīja Zviedrijas draugiem Latvijas saldumus.

Lasīt tālāk...


Aktivitātes Tilžas vidusskolas Vectilžas filiālē

Kategorija: Tilžas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa Vectilžā
Trešdiena, 31 Oktobris 2012
Pēdējās izmaiņas: 31 Oktobris 2012

Tilžas vidusskolas Vectilžas filiāles 9. klases skolnieks Mairis Miķelsons piedalījās „Kokneses fonda” projektā „ Dāvini savai Latvijai!” . Kopā ar mājturības skolotāju Valentīnu Keišu zēns izgatavoja vēlējumu plāksnīti,kas tiks izvietota Likteņdārzā kā dāvana Latvijai, sagaidot valsts 100 dzimšanas dienu.
Labo darbu nedēļas priekšvakarā skolas darbinieki un skolēni, vecāki un citi Vectilžas pagasta iedzīvotāji piedalījās akcijā, kuras organizēšanu bija uzņēmusies bijusī direktore Antonija Jermacāne. Akcijas ietvaros tika saziedoti dārzeņi un augļi Latgales reģionālajam atbalsta centram „Rasas pērles”. Ziedojumu nogādi uzņēmās vecāku pārstāvis A. Pauliņš. 

Lasīt tālāk...


Skolotāju diena

Kategorija: Tilžas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa Vectilžā
Otrdiena, 09 Oktobris 2012
Pēdējās izmaiņas: 09 Oktobris 2012

5.oktobrī  Skolotāju dienā patīkamu  pārsteigumu Vectilžas filiāles pedagogiem bija sagādājuši vecāko klašu skolēni kopā ar Vectilžas skolas padomes priekšsēdētāju Intu Avotiņu. Pa ceļu, kas bija klāts ar kļavu lapām skolotāji nokļuva mākslas darbu izstādē, kurā bija skatāmi bērnu zīmēti skolotāju portreti. Vēlāk pašiem pedagogiem nācās iejusties skolēnu lomā, pildīt uzdotos uzdevumus. Emocionāls un jauks bija arī skolēnu veltījums dzejā pasākuma noslēgumā.


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei