Februāris Vectilžas filiālē

Kategorija: Tilžas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa Vectilžā
Pirmdiena, 05 Marts 2012
Pēdējās izmaiņas: 05 Marts 2012

Projektu nedēļa
13.-17. februāra skolā norisinājās projektu nedēļa Tā kā nedēļas mērķis bija rosināt cieņpilnu attieksmi pret vecāko paaudzi – saviem vecvecākiem, tad skolēni pētīja savu dzimtu, veidoja ciltskokus. Skolēniem izdevās sameklēt pietiekoši apjomīgu informāciju par saviem senčiem.
Nedēlas ietvaros vecāko klašu zēni atjaunoja skolas vecos krēslus, bet pedagogi realizēja savu projektu – veica kosmētisko remontu skolotāju istabā.

Meteņdiena
Meteņdiena senajā Saules kalendārā ir jauna gada, jauna pavasara sākums. Šajā dienā vienmēr liela uzmanība tiek veltīta bērniem un dažādām jautrām, mazliet pat bērnišķīgām izdarībām. Meteņdienā jautri vizinoties ar ragaviņēm, ar skaļiem smiekliem un gavilēm Vectilžas filiāles pirmsskolas un sākumskolas bērni centās modināt dabu no garā ziemas miega. Patīkamu brīdi bērniem bija sagādājusi Vectilžas SAC vadītāja Maruta Arule un Inese Jemacāne - ārā uz ugunskura vārīta grūbas putra likās garda visiem bērniem.

Lasīt tālāk...


Adventes vainagu gatavošana

Kategorija: Tilžas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa Vectilžā
Otrdiena, 29 Novembris 2011
Pēdējās izmaiņas: 29 Novembris 2011

Vectilžas skolā kā tradīcija kļuvusi kopīga adventes vainagu gatavošana , kuru vada skolas vecāku padome. Arī šogad 25. novembrī kopā ar bērniem darbojās vecāku pārstāvis Elita Bukša. un katrai klašu telpai tika darināts savs vainags . Pēc tam notika pašadrināto vainagu izstāde.

Adventes vainagi.jpgAdventes vainagu gatavošana.jpgAdventes vainagu gatavo�ana.jpg


Skolā viesojas ciemiņi no Zviedrijas

Kategorija: Tilžas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa Vectilžā
Otrdiena, 29 Novembris 2011
Pēdējās izmaiņas: 29 Novembris 2011

24. novembrī Tilžas vidusskolas Vectilžas filiālē viesojās ciemiņi no Zviedrijas. Šoreiz tālos viesus ar savu koncertu priecēja Vectilžas pagasta folkloras kopa „Saime”, kurā dzied un darbojas vairāki skolas pedagogi. Folkloras kopas vadītāja Solveta Logina mācīja arī vīt virvi kā to senāk darīja latvieši. Tiem, kuriem šo darbu izdevās veikt ātrāk un kvalitatīvāk , tika pasniegtas balvas - „Latgaliešu spēka tēja „

Lasīt tālāk...


Novembra mēneša pasākumi Tilžas vidusskolas Vectilžas filiālē

Kategorija: Tilžas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa Vectilžā
Pirmdiena, 21 Novembris 2011
Pēdējās izmaiņas: 21 Novembris 2011

10. novemrī skolā tika svinēta Mārtiņdiena .Tradicionāli notika Mārtiņdienas tirdziņš, kurā skolēni tirgojās ar pašu izceptiem gardumiem. Vēlāk nāca nāca mazie ķekatnieki un sākās kopīgas dziesmas un rotaļas.

 

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk...


Izlaidums Tilžas vidusskolas Vectilžas filiālē

Kategorija: Tilžas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa Vectilžā
Pirmdiena, 13 Jūnijs 2011
Pēdējās izmaiņas: 13 Jūnijs 2011

10. jūnijā Tilžas vidusskolas Vectilžas filiālē apliecības par pamatizglītību saņēma pieci absolventi- Aivis Jermacāns, Māra Keiša, Kristaps Miķelsons, Laura Šustova un Guntis Zaharāns .
Skanot mūzikai, tāpat kā sākot skolas gaitas 1. klasē, vecāki savas atvases ieveda zālē. 8. klases skolēni kopā ar audzinātāju Silviju Jermacāni bija parūpējušies, lai izlaidums būtu svinīgs un sirsnīgs. Paši mazākie Vectilžas dejotāji domās lika pakavēties agrā bērnībā un soliste Sonora Logina ar savām dziesmiņām papildināja šīs izjūtas. Visus klātesošos priecēja jauniešu deju kolektīvs- Vectilžas pamatskolas bijušie absolventi, ar atraktīvu priekšnesumu ievadot jaunības pasulē. Īpašas izjūtas radīja 8. klases apsveikums absolventiem no vecmāmiņas puķu dārza.
9. klases audzinātāja Anna Gudļevska saviem audzēkņiem vēlēja veiksmīgas turpmākās gaitas. Pasākuma noslēgumā uz Margrietiņu valsi tika aicināti gan absolventi, gan viņu vecāki.
 


Kopīga ekskursija

Kategorija: Tilžas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa Vectilžā
Ceturtdiena, 26 maijs 2011
Pēdējās izmaiņas: 26 maijs 2011

Jau rudenī skola pieteicās makulatūras vākšanas konkursā „Tu vari izglābt...”, ko organizēja „Zaļā josta”, AS „Latvijas valsts meži” un SIA „Papīrfabrika „Līgatne”” .Pavisam savācām 3, 25 t makulatūras un ieguvām 7. vietu valstī.
Maijā saņēmām uzaicinājumu piedalīties pasākumā „Meža dienas -2011”, kas notiek 21. maijā Rīgā Mežaparkā. Šo uzaicinājumu izmantojām un devāmies ekskursijā, skolēni kopā ar vecākiem. Transporta izdevumu segšanai izmantojām sadraudzības Hjulsbroo skolas Zviedrijā ziedoto naudu.

Lasīt tālāk...


Konkurss „Zvaigžņu klase”

Kategorija: Tilžas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa Vectilžā
Ceturtdiena, 26 maijs 2011
Pēdējās izmaiņas: 26 maijs 2011

6. un 8. klase 2. semestrī piedalījās izdevniecības Zvaigzne ABC rīkotajā konkursā „Zvaigžņu klase”. Godalgotās vietas gan neieguvām, bet interesanti pavadījām laiku, mācījāmies strādāt ar dažādiem informācijas avotiem- vārdnīcām, enciklopēdijām, internetu. Paši filmējām, ieguvām jaunas zināšanas, kā arī mācījāmies pacietību, jo konkurss ilga 5 mēnešus. Ja šādu konkursu organizēs arī turpmāk, noteikti piedalīsimies.


„Nesmēķējošā klase”

Kategorija: Tilžas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa Vectilžā
Ceturtdiena, 26 maijs 2011
Pēdējās izmaiņas: 26 maijs 2011

Tilžas vidusskolas Vectilžas filiāles 8. klase šajā mācību gadā iesaistījās Veselības inspekcijas rīkotajā projektā „Nesmēķējošā klase”. Projekta ietvaros tika veidota fotoizstāde par veselīgu dzīvesveidu, uzfilmēts mazs video „Ieelpo dziļi”, kuru varēja apskatīt Youtube.com. Noslēgumā klase saņēma atzinību un katrs skolēns nozīmīti par veiksmīgu piedalīšanos projektā.


Adventes vainagu gatavošana Vectilžas filiālē

Kategorija: Tilžas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa Vectilžā
Ceturtdiena, 02 Decembris 2010
Pēdējās izmaiņas: 02 Decembris 2010

    Skolā par tradīciju kļuvusi kopīga adventes vainagu gatavošana, ko vada vecāku padome. Šogad kopā ar bērniem darbojās Elita Bukša. Skolēni kopīgi pagatavoja un izrotāja adventes vainagus savām klašu telpām.

  


Vectilžas filiālē viesojas ciemiņi no Zviedrijas

Kategorija: Tilžas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa Vectilžā
Ceturtdiena, 02 Decembris 2010
Pēdējās izmaiņas: 02 Decembris 2010

  

   Skolai jau daudzu gadu garumā ilgst sadarbība ar biedrību „Velku fonds”, organizāciju „No sirds uz sirdi” un Hjulsbroo skolu Zviedrijā. 25.novembrī skolā viesojās ciemiņi no Zviedrijas kopā ar Liānu un Ivaru Velkiem. Viesi atveda skolēniem Ziemassvētku dāvanas no sadarbības skolas un sūtījumus no organizācijas „No sirds uz sirdi”. Viņi ar interesi klausījās filiāles vadītājas Elitas Čirkas stāstījumu par skolas dzīvi un skolēnu dzīves apstākļiem. Viesi interesējās par to, cik vecākiem ir algots darbs, kā dzīvo pārējā apkārtējā sabiedrība.
Vectilžas filiāles skolēni priecājas par iekārtoto skolēnu atpūtas stūrīti (attēlā) un iegādāto sporta inventāru – florbola komplektu, bumbām, badmintonu u.c. , kas tika iegādāts par pavasarī ziedoto Hjulsbroo skolas skolēnu dāvinājuma naudu .


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei