Svētīts, lai mūžam Tavs vārds, Latvija, Māte tu mūsu!

Kategorija: Tilžas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa Vectilžā
Ceturtdiena, 02 Decembris 2010
Pēdējās izmaiņas: 02 Decembris 2010

    16. novembrī notika svinīgais pasākums , kas veltīts Latvijas dzimšanas dienai. Pasākumu organizēja un vadīja „Vanadzēni” kopā ar skolotāju Silviju Jermacāni. Skolā viesojās arī Vectilžas pagasta pārvaldes vadītāja Genovefa Jermacāne, kas demonstrēja prezentāciju par dzimto pagastu.


Mārtiņdiena Vectilžas filiālē

Kategorija: Tilžas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa Vectilžā
Piektdiena, 26 Novembris 2010
Pēdējās izmaiņas: 02 Decembris 2010

    10. novembrī notika Mārtiņdienas pasākums. Diena sākās ar tirdziņu, kurā skolēni tirgoja pašu gatavotas lietas. Lielākais pieprasījums bija pēc pašu ceptiem cepumiem un pīrāgiem.
    Pēcpusdienā sanāca Mārtiņbērni, kuri skandēja tautasdziesmas, rosināja atcerēties ticējumus, minēja mīklas. Lielu jautrību izraisīja kopīgās rotaļas, ko vadīja skolotāja Anda Bombāne.

  


Skolēni uzzina par komunistisko genocīdu Vectilžas pagasta teritorijā

Kategorija: Tilžas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa Vectilžā
Otrdiena, 30 Marts 2010
Pēdējās izmaiņas: 30 Marts 2010

25.martā Tilžas vidusskolas Vectilžas filiālē notika piemiņas brīdis, kas veltīts Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai. Gan vecākus, gan skolēnus uzrunāja „Vanadzēnu” kopas vadītāja Lūcija Jermacāne, kura pastāstīja par tālo dienu notikumiem Vectilžas pagasta teritorijā. Arī viņas vecāki tika izvesti uz Sibīriju un tur ir dzimusi pati skolotāja.

Pēc tam notika skolas vecāku kopsapulce, kurā viens no jautājumiem bija, kāds ir vecāku un skolas kopīgais skatījums par skolas turpmāko darbību.
 alt
 
 
 
Skolēni kopā ar L.Jermacāni pēta savu dzimtas koku.
 
 
 

           alt

 Filiāles vadītāja E.Čirka uzrunā vecākus


Ekskursija

Kategorija: Tilžas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa Vectilžā
Piektdiena, 19 Marts 2010
Pēdējās izmaiņas: 19 Marts 2010

7. martā skolēni kopā ar „Vanadzēniem” devās skolotājas Lūcijas Jermacānes organizētajā ekskursijā uz Rīgu, kuras laikā apmeklēja Okupācijas muzeju, Mencendorfa namu, iepazinās ar Vecrīgu un noslēgumā noskatījās Dailes teātrī izrādi „Punktiņa un Antons”.

Klausāmies gides stāstījumu Okupācijas muzejā.

Dagnis iejūtas jaunā dzejnieka lomā (Mencendorfa namā) .

Apskatījām rokdarbu izstādi Mencendorfa namā.

Kopīgs foto pie Brīvības pieminekļa

Pie Melngalvju nama


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei