Balvu Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs

Adrese: Sporta iela 1, Balvi, LV-4501

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Vadītāja Olita Loseva 25629288

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Logopēde/Balvu novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāja

Tamāra Rajecka 28385300

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Psihologs Aija Brokāne Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Psihologs Sandra Ķikuste 26490710 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Speciālais pedagogs Sigita Loča 28617217 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

Skolu atbalsta personāla (psihologu, logopēdu, speciālo pedagogu, sociālo pedagogu un 5.-6.gadīgo grupu skolotāju) tikšanās zoom tiešsaistē “Soli pirms skolas”

Kategorija: Balvu Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs
Otrdiena, 28 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: 07 Janvāris 2022

2021. gada 16. septembrī tiešsaistes zoom platformā notika Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Iekļaujošas izglītības atbalsta centra organizēta atbalsta personāla (psihologu, logopēdu, speciālo pedagogu, sociālo pedagogu un 5.-6.gadīgo grupu skolotāju) tikšanās “Soli pirms skolas” kopā ar BIIAC psiholoģi Aiju Brokāni, Balvu novada pašvaldības PMK locekli, Tilžas vidusskolas speciālo pedagoģi Sigitu Loču, BIIAC logopēdi/vadītāju, Balvu novada pašvaldības PMK vadītāju Tamāru Krūmiņu, kurā tika pārrunātas ļoti aktuālas tēmas. Šajā tikšanās reizē piedalījās četrdesmit trīs dalībnieki no piecpadsmit izglītības iestādēm.

Lasīt tālāk...


Tikšanās “Soli pirms skolas”

Kategorija: Balvu Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs
Piektdiena, 10 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: 07 Janvāris 2022

BIIAC

Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs, 2021. gada 16. septembrī plkst. 12.30, organizē atbalsta personāla (psihologu, logopēdu, speciālo pedagogu, sociālo pedagogu un 5.-6. gadīgo grupu skolotāju) tikšanos “Soli pirms skolas”. 

Tālrunis: 28363415 e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.ālrunis: 28363415 e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.šanās līdz 14.septembrim, norādot izglītības iestādi, vārdu, uzvārdu, amatu, tālruņa numuru, sūtot uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Tikšanās norises programmu skatīt ŠEIT. 


Skolu atbalsta personāla (psihologu, logopēdu, speciālo pedagogu, sociālo pedagogu) tikšanās Zoom tiešsaistē “Soli pa solim”

Kategorija: Balvu Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs
Pirmdiena, 06 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: 06 Septembris 2021

2021. gada 27. augustā tiešsaistes Zoom platformā notika Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Iekļaujošas izglītības atbalsta centra organizēta pirmā atbalsta personāla (psihologu, logopēdu, speciālo pedagogu, sociālo pedagogu) tikšanās “Soli pa solim” kopā ar BIIAC psiholoģi Aiju Brokāni, Balvu novada pašvaldības PMK locekli, speciālo pedagoģi Sigitu Loču, BIIAC logopēdi/vadītāju, Balvu novada pašvaldības PMK vadītāju Tamāru Krūmiņu apvienotajā Balvu novadā, kas tika izveidots pēc novadu reformas. Šajā tikšanās reizē piedalījās divdesmit seši dalībnieki no četrpadsmit iestādēm. Tikšanās reizē visi izglītības iestāžu pārstāvji sniedza īsu informāciju par sevi, speciālo izglītības programmu un provizorisko izglītojamo skaitu izglītības iestādē.

Tikšanās sākumā, es kā BIIAC vadītāja stāstīju par atbalsta komandas darbu izglītības iestādēs, komandas mērķiem un darba uzdevumiem, kā arī par BIIAC atbalstu tām.  Skaidroju, kā aizpildāms Individuālais izglītības programmas apguves plāns, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu prasībām: “Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālām vajadzībām”, kā arī par izglītojamā stipro pušu un jomu, kurās nepieciešams atbalsts, izvērtēšanu, ņemot vērā septiņas mācību jomas, kas ir tuvinātas svarīgiem cilvēka darbības virzieniem dzīvē un dabiski izriet no cilvēku attīstības: dabaszinātņu, veselības un fiziskās aktivitātes, matemātikas, tehnoloģiju, valodu, sociālā un pilsoniskā, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomas. Runāju par atbalsta pasākumiem izglītojamiem ar speciālām vajadzībām vispārējās izglītības programmas apguvē, kas arī noteikts Ministru kabineta 2019. gada 19. novembra noteikumos Nr. 556. Akcentēju sadarbību ar likumiskajiem pārstāvjiem, kas ir ļoti būtiska plāna izstrādes un analīzes daļa. Prezentēju ieteikumus iekļaujošas izglītības īstenošanai, kā arī Individuālā izglītības programmas apguves plāna sastādīšanai un īstenošanai, metodisko līdzekli skolu vadības komandai un ikvienam skolas darbiniekam Skola2030, ar turpmāko darbības mērķi - skola katram bērnam.

BIIAC psiholoģe Aija Brokāne pastāstīja par psihologa izpētes darbību un akcentēja tās nozīmi, virzot izglītojamos uz PMK, kur psihologa pamatuzdevums ir veikt psiholoģisko izpēti izglītojamiem: ja pedagogs novērtē, ka bērnam ir grūtības mācību procesā, apgūstot mācību vielu; ja bērnam ir uzstādīta diagnoze, neatkarīgi no tās, veikta psiholoģiskā izpēte, virzot bērnu uz PMK, jo Intelekta tests ir viens no līdzekļiem, ko izmanto, lai labāk izprastu bērnu (izglītojamo), viņa problēmu/ grūtību specifiku, kā arī viņa stiprās puses un jaunākie pētījumi liecina, ka intelekta testi intelektuālo spēju izpētes jomā ir pierādījuši sevi kā labs instruments skolēnu intelektuālo spēju izpētē. Psiholoģe skaidroja, ka psihologs izmantojot Vekslera intelekta testu bērniem (WISC-IV) var noskaidrot (izmērīt): Pilnu skalu IQ rādītāju – identificē bērnus ar mācīšanās grūtībām, vai garīgu atpalicību, vai apdāvinātus bērnus, apstrādes ātrumu, verbālo izpratni, darba atmiņu, vizuālo domāšanu, paskaidrojot par katru skalu sīkāk un sniedzot daudz nozīmīgas rekomendācijas darbā ar izglītojamo,  ja ir novērotas grūtības kādā no šīm sfērām, ko apliecina zemāki rādītāji kādā no šīm jau pieminētajām skalām. A. Brokāne skaidroja kā aizpildāms un saprotams psihologa atzinums. Psiholoģe vērsa uzmanību uz laikietilpīgo izpētes darbu, kas ietver: darbu ar vecākiem (aptauja, intervija, bērnu attīstības vēstures datu ievākšana), darbu ar pedagogiem (aptauja, raksturojumi, novērojumi), darbu ar pētāmo izglītojamo: testēšana pēc konkrētas testa procedūras (intelekta pārbaude Vekslera tests, vai nu Vudkoka – Džonsona tests, citi testi-sasniegumu, uzvedības un emocionālās sfēras pārbaude), izpētē iegūto datu apstrādi, analīzi un tā atspoguļošanu atzinumā, vecāku iepazīstināšana ar psihologa atzinumu un izsniegšanu.

Es kā BIIAC logopēde runāju par logopēda izpēti, ka tajā tiek ietverti arī daudz komponenti: motorikas raksturojums, orofaciālā izpēte, runas motorikas raksturojumus, dzirdes pārbaude, skaņu izrunas raksturojums, runas tempa un ritma izvērtējums, fonemātiskās dzirdes un uztveres pārbaude, vārdu krājuma raksturojums, saistītās runas raksturojums, runas un instrukciju izpratne, lasīšanas prasmju raksturojums, rakstīšanas prasmju raksturojums. Stāstīju arī par runas un valodas novērtēšanas ziņojumu - par vienotu veidlapas formu, kā un, kas tiek pētīts, analizēts un aprakstīts, sniedzot rekomendācijas darbam un gatavus izpētes protokolu veidlapas citiem logopēdiem, par rezultātu iepazīstināšanu ar izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem, par dokumenta lietvedību, glabāšanas noteikumiem.  

Turpinājumā Balvu novada pašvaldības PMK locekle, speciālais pedagogs Sigita Loča stāstīja par bērna attīstības pārbaudi, sniedza ļoti nozīmīgus metodiskos ieteikumu speciālistiem (psihologs, logopēds, speciālais pedagogs) dokumentu sagatavošanai, par izpētei izmanto metožu izvēli, ko nosaka dažādi faktori: izpētē sasniedzamais rezultāts un esošo zināšanu un prasmju līmenis, izpētei pieejamie resursi un atvēlētais laiks, skolotāja kompetence, mācīšanas stils u.c. Skaidroja, ka speciālā pedagoga izvērtējums arī sniedz informāciju par dažādiem sadaļām: valodas attīstību, lasītprasmi, runu un saziņu, valodu, lasītprasmi, sīko motoriku, rakstītprasmi, aritmētiskajām prasmēm un matemātikas zināšanām, priekšstatiem, redzesloku, orientēšanos apkārtnē, darbības, mācību darbības raksturojumu (rotaļdarbības, praktiskā darbība, motivācija, organizācijas spējas u.c.). S. Loča vērsa speciālistu uzmanību, ka ne vienmēr izpēte izdodas kā bija plānots, noder plāns B, C, D utt. Kā arī to, ka izpētei ir jābūt emocionāli stabilā un pozitīvā gaisotnē. Izpētes rezultāti nevar būt pretrunā viens ar otru.  Vecākam ir jāsaprot / jāizskaidro izpēte.

Es, kā Balvu novada pašvaldības PMK vadītāja izskaidroju, kādi ir nepieciešamā dokumentācija Pedagoģiski Medicīniskajai komisijai, kur tos gūt, par to derīguma termiņiem un kārtību, par savākto dokumentu iesniegšanu un būtiskākos jautājumus par PMK komisijas sēdes kārtību.

BIIAC psiholoģe Aija Brokāne deva ieteikumus, kā veidot konstruktīvu sarunu ar izglītojamā vecākiem par bērna attīstības problēmām, traucējumiem vai īpatnībām, izvirzot bērnus PMK komisijai. Tika izveidota jautājumu un atbilžu sesija, aktīva diskusija.

Turpmāk šāda tikšanās plānota arī Pirmskolas izglītības iestāžu atbalsta komandām un citas tikšanās ar speciālistiem par iekļaujošas izglītības jautājumiem.

Lai veselīgs, darbīgs, izaugsmes bagāts jaunais 2021./2022. mācību gads!!!

Uz sadarbību!

Nepieciešamā dokumentācija Pedagoģiski medicīniskajai komisijai. Kļūdas, problēmas, risinājumi

Logopēda izpēte. Runas un valodas novērtēšanas ziņojums

Atbalsta komandas darbs izglītības iestādē. BIIAC atbalsts. Individuālais izglītības programmas apguves plāns

Speciālā    pedagoga izvērtējums. Bērna    attīstības   pārbaude

Psihologa izpētes darbība un nozīme, virzot izglītojamos uz PMK. Vekslera intelekta tests

BIIAC logopēde/vadītāja,

Balvu pašvaldības PMK vadītāja


Atbalsta personāla tikšanās “Soli pa solim”

Kategorija: Balvu Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs
Pirmdiena, 23 Augusts 2021
Pēdējās izmaiņas: 23 Augusts 2021

Atbalsta personāla tikšanās

27.augustā tiešsaistes Zoom platformā notiks atbalsta personāla (psihologu, logopēdu, speciālo pedagogu, sociālo pedagogu) tikšanās “Soli pa solim” kopā ar psiholoģi Aiju Brokāni, speciālo pedagoģi Sigitu Loču, BIIAC/ Balvu novada pašvaldības PMK vadītāju, logopēdi Tamāru Krūmiņu.
Pieslēgšanās saite:
Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/2917812600?pwd=ZXNUNjBNU1Q2eFJNSnp0U2t0N3V1Zz09 )
Meeting ID: 291 781 2600
Passcode: g46iAT

PASĀKUMA NORISES KĀRTĪBA


Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs attālinātā darba režīmā

Kategorija: Balvu Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs
Pirmdiena, 15 Marts 2021
Pēdējās izmaiņas: 09 Jūnijs 2021

Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centra atrašanās vieta Sporta ielā 1, Balvos.COVID-19 laikā ir izjaukts mūsu visu ierastais dzīves ritms un jāievēro dažādi ierobežojumi, daudzi izjūt spriedzi, trauksmi, dusmas, bēdas vai nomāktību. Šādas emocijas ir dabiskas, pašsaprotamas un nav nosodāmas, taču ir ļoti svarīgi darīt visu iespējamo, lai palīdzētu sev un saviem līdzcilvēkiem.

Lai izvairītos no krīzes radītām sekām, psiholoģiska atbalsta konsultācija ir viena no efektīvākajām metodēm, tāpēc Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs (BIIAC), informē par iespēju saņemt attālināti psiholoģes Aijas Brokānes konsultatīvo atbalstu izglītojamajiem, vecākiem un pedagogiem. Šeit jāpiemin, ka regulāri jau tiek nodrošināts attālināts BIIAC psiholoģes A.Brokānes atbalsts BPVV un BVĢ izglītojamajiem, vecākiem un pedagogiem. Tēmas vai problēmsituācijas ir dažādas, sākot no emocionālām problēmām, psiholoģisko diskomfortu, bailēm, konfliktu risināšanu, lēmumu pieņemšanas prasmju attīstīšanu, vērtību sistēmas izvērtēšana un attīstīšana. Psiholoģe ir atvērta saziņai, konsultācijām, bet bērnus pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnus konsultēt attālināti un veikt psiholoģisko korekciju vai terapeitisko iejaukšanos ir veikt gandrīz neiespējami, viņu vecumposma un sociālo prasmju dēļ. Tas ir ierobežojums un mīnuss. Tādēļ psiholoģe ir atvērta konsultācijām viņu vecākiem.

Lasīt tālāk...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei