Balvu Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs

Adrese: Sporta iela 1, Balvi, LV-4501

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Vadītāja Olita Loseva 25629288

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Logopēde/Balvu novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāja

Tamāra Rajecka 28385300

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Psihologs Aija Brokāne Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Psihologs Sandra Ķikuste 26490710 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Speciālais pedagogs Sigita Loča 28617217 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centrā iespējams saņemt psihologa, logpēda, speciālā pedagoga konsultācijas un atbalstu

Kategorija: Balvu Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs
Ceturtdiena, 01 Janvāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 29 Augusts 2019

Psihologs – speciālists ar psiholoģisku izglītību, kas palīdz cilvēkiem risināt psiholoģiska rakstura problēmas. Psihologa pamatuzdevums ir palīdzēt cilvēkam veiksmīgāk orientēties dažādās sarežģītās dzīves situācijās un rast izeju no tām.

Kad meklēt psihologa palīdzību?
Cilvēki mēdz apmeklēt psihologu arī tad, ja viņiem nav īpašu satraukumu, bet ir vēlēšanās kaut ko mainīt savā dzīvē, uzlabot attiecības ar sev tuviem cilvēkiem, kļūt emocionāli tuvākiem ar saviem bērniem vai vecākiem.

Problēmas, ar kurām mēdz griezties pie psihologa:

 • stress,
 • spriedze,
 • nemiers,
 • pārdzīvojumi,
 • bēdas,
 • depresija, nomākts garastāvoklis,
 • panika, bailes,
 • sāpes,
 • savstarpējo attiecību problēmas skolā, ģimenē,
 • bērnu uzvedības un disciplīnas problēmas,
 • atmiņas, intelektuālie traucējumi,
 • pusaudžu problēmas,
 • neticība sev, savām spējām,
 • domas par pašnāvību,
 • alkohola, narkotiku lietošana u.c.

Kā palīdz psihologs un vai ir tūlītējs rezultāts?
Psihologs savā darbā izmanto dažādas metodes – gan konsultēšanu, gan novērošanu, intervijas, arī testus, praktiskas nodarbības u.c., izvērtējot, kura metode būtu vispiemērotākā katram konkrētam klientam.
Cilvēki mēdz domāt, ka, apmeklējot psihologu, rezultātam jābūt tūlītējam. Tomēr vairumā problēmu gadījumos risinājums prasa ilgstošāku laiku periodu. Sadarbībā ar psihologu nākas pārdzīvot sāpīgu emocionālu pieredzi, kaut ko krasi mainīt savā dzīvē, kas nebūt nav viegli, bet ja tas izdodas, rezultāti var būt ilgstoši un paliekoši.

Ko nedara psihologs?
Nemeklē vainīgo, nekad neizraksta zāles un nepārrunā Tavas grūtības ne ar vienu bez Tavas ziņas.

Logopēds – speciālists ar atbilstošu pedagoģisko izglītību, kura redzeslokā ir pirmsskolas un skolas vecuma bērnu runas un valodas diagnostika ( novērtēšana) un labošana.

Kad meklēt logoopēda palīdzību?
Katrs gadījums ir īpašs, bet ja bērna pirmsrunas attīstībā nav bijusi ne lalināšana, ne gugināšana, ja bērniņš nepilnīgi komunicē, ja valodiņa dabiskā vidē neveidojas spontāni, tad ar speciālista apmeklējumu nevajadzētu kavēties. Logopēds noteikti būtu jāapmeklē tad, ja 2 – 2,5 gadu vecumā bērna vārdu krājumā tikai daži desmiti vārdu.

Kā arī gadījumos, ja :

 • nepareizi izrunā skaņas, izlaiž atsevišķas skaņas vai tās aizstāj;
 • nepareizi lieto dzimtes, laikus un skaitļus, nepareiza vārdu secība teikumā, nelieto prievārdus ( uz, zem, pie, aiz u.t.t.);
 • traucēta valodas sapratne – bērns neizprot to, ko viņam saka;
 • balss traucējumi (piemēram, ja bērns runā čukstus);
 • runas ritma, tempa un intonācijas traucējumi ( runa – ļoti ātra, tai raksturīgas norautas galotnes, aizķeršanās, atkārtojumi vai arī runa ir ļoti lēna ar nepareizu izrunu un patskaņu stiepšanu);
 • lasīšanas un rakstīšanas traucējumi;
 • stostīšanās.

Ko sevī iekļauj logopēda nodarbības?

 • Sajūtu pieredzes bagātināšanu;
 • skaņu izrunas mācīšanu, precizēšanu, diferencēšanu;
 • prasmes orientēties laikā un telpā;
 • artikulācijas aparāta (mēles, lūpu, u.c.) vingrināšanu;
 • pirkstu sīkās muskulatūras attīstības attīstīšanu;
 • vārda krājuma paplašināšanu;
 • saistītas runas veidošanu;
 • fonemātiskās uztveres attīstīšanu;
 • elpošanas un balss aparāta nostiprināšanu;
 • mācīšanos stāstīt un izteiksmīgas runas veidošanu;
 • domāšanas procesu attīstību.

Speciālās izglītības skolotāja uzdevumi

 • Izglītojamā izpēte.

Speciālais pedagogs veic vispusīgu izglītojamā attīstības izpēti. Apkopo un analizē savākto informāciju. Prot atrast katrā bērnā labo, nosaka spējas un dotumus.

 • Izglītojamā ar attīstības traucējumiem mācīšana.
 • Pārzina speciālās izglītības normatīvos dokumentus. Pārzina mācību programmu prasības.
 • Izglītības saturu piemēro katra izglītojamā attīstības līmenim, veidojot labestīgu, bērna veselību saudzējošu mikroklimatu. Regulāri analizē un novērtē mācību darba rezultātus.
 • Mācību procesā realizē individuālu un diferencētu pieeju. Veicina katra izglītojamā individuālo dotumu attīstību. Veic korekcijas darbu. Rūpējas par katra izglītojamā drošību un veselību.
 • Koordinē atbalsta personāla speciālistu darbu.
 • Organizē izglītojamo pārbaudi pie nepieciešamajiem speciālistiem. Seko, lai visiem bērniem, kam nepieciešama palīdzība, tā tiktu nodrošināta.
 • Līdzdalība Pedagoģiski medicīniskās komisijas darbā.
 • Veic izglītojamo pārbaudes materiālu atlasi. Atrod kontaktu ar bērnu un viņa vecākiem. Veic vispusīgu bērna attīstības izpētes darbu. Dod atzinumu par bērna attīstības līmeni un piemērotāko izglītības programmu.
 • Pieļaujamās informācijas sniegšana vecākiem, skolotājiem un sabiedrībai par izglītojamo stāvokli, problēmām speciālajā izglītībā un skolotāja darbu.
 • Veic pieļaujamās informācijas atlasi.
 • Informē vecākus un skolotājus par bērna attīstības dinamiku.
 • Darbs izglītojamā sociālās adaptācijas un integrācijas jautājumos.
 • Ģimeņu, kas audzina bērnu ar speciālām vajadzībām, konsultēšana.
 • Organizē individuālas konsultācijas, kā arī organizē individuālas konsultācijas pie citiem speciālistiem.
 • Speciālais pedagogs ievēro konfidencialitāti.

Vecāku attieksme būtiski ietekmē bērna attīstību un viņa izaugsmes iespējas. Tāpēc vecāku
un speciālā skolotāja sadarbība ir pamats veiksmīgākai bērna iekļaušanai mācību procesā.

Speciālās izglītības skolotāja palīdzība nepieciešama, ja izglītojamam konstatē:

 • aizkavētu attīstību,
 • rīcību, kas neatbilst bērna vecumam,
 • nevienmērīgas un vājas sekmes,
 • intereses zudumu par mācībām, nevēlēšanos apmeklēt skolu,
 • vāju lasītprasmi un vāju rakstītprasmi.

Statistika

Kategorija: Balvu Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs
Ceturtdiena, 01 Janvāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 29 Augusts 2019

Nedaudz par skaitļiem – tā BIIAC izskatās, ja lūkojas no statistikas viedokļa

BIIAC speciālisti vidēji mēnesī:

 • izbrauc uz 3 – 4 izglītības iestādēm, bet , piemēram, 2014.gada februārī tika apmeklētas 5 izglītības iestādes.
 • sniedz 60 - 90 individuālās konsulācijas.
 • novada 1 - 2 seminārus pedagogiem vai vecākiem.
 • veic 1 - 6 diagnostikas un sniedz novērtēšanas ziņojumus.
 • apmeklē kursus, seminārus, profesionālo asociāciju rīkotos pasākumus.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei