tmb20200116102356


Kādus pabalstus var saņemt Balvu novada Sociālajā pārvaldē?

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Pirmdiena, 10 Janvāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 10 Janvāris 2022

Sociālie pabaslti 2022. gadā

Vienotais iesniegums Balvu novada Sociālajai pārvaldei

SOCIĀLĀ DARBA UN SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS NODAĻA:

 • izvērtē ģimenes (personas) ienākumus un personiskos resursus, veic klienta apsekošanu dzīvesvietā;
 • likumā noteiktajā kārtībā pārbauda saņemto informāciju par personu, kurai nepieciešama sociālā palīdzība, informē par tiesībām un iespējām to saņemt, izstrādā sociālās rehabilitācijas plānus;
 • sniedz klientam sociālo palīdzību, pamatojoties uz viņa materiālo resursu novērtējumu Balvu novada pašvaldības saistošo noteikumu ietvaros, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbības pienākumus;
 • sagatavo administratīvo aktu projektus par sociālās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu, informējot personu par pieņemto lēmumu, atteikuma gadījumā rakstveidā norādot atteikuma iemeslus un lēmuma pārsūdzēšanas termiņus un kārtību;
 • izsniedz izziņas par apgādnieku ienākumiem;
 • izsniedz izziņas par atbilstību par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam;
 • izstrādā Balvu novada pašvaldības saistošos noteikumus par sociālo palīdzību dažādām mērķa grupām un sagatavo pabalstu budžeta projektu nākošajam gadam;
 • sadarbojas ar NVA nodarbinātības veicināšanas programmu realizēšanā;

Personai ir pienākums līdzdarboties ar sociālās palīdzības saņemšanu saistītā lēmuma pieņemšanas procesā, parakstīt vienošanos par līdzdarbību un aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot šos līdzdarbības pienākumus.

Lasīt tālāk...


Maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības varēs saņemt konsultācijas par ugunsdrošību

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Trešdiena, 01 Decembris 2021
Pēdējās izmaiņas: 01 Decembris 2021

Pakalpojumu saņešana Balvu novada pašvaldībā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUDG) sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību piedāvās konsultācijas – aptauju par ugunsdrošību iedzīvotājiem no trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības un personām bez noteiktas dzīvesvietas.

Kā notiks aptauja – konsultācija?

 • Tā būs saruna ar VUDG amatpersonu par ugunsdrošību.
 • Būs iespēja saņemt padomus un informatīvu materiālu par ugunsdrošību mājoklī.
 • Izvērtējot iespējas, mājoklī tiks uzstādīti dūmu detektori.

Kā saņemt pakalpojumu?

 • Jāpiesakās pašvaldībā, lai saņemtu klātienes konsultāciju mājoklī.
 • Konsultācijas varēs notikt arī sociālajās institūcijās.

Lasīt tālāk...


Ikmēneša 20 eiro pabalsts vakcinētajiem senioriem – jautājumi un atbildes

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Piektdiena, 12 Novembris 2021
Pēdējās izmaiņas: 12 Novembris 2021

Pabalsts vakcinētajiem senioriem.

Lai Covid-19 izplatības laikā valstī veicinātu vakcinēšanos pret saslimšanu ar šīs infekcijas izraisītu slimību, Latvijā dzīvojošiem un vakcinētajiem iedzīvotājiem virs 60 gadu vecuma no šī gada novembra līdz 2022. gada marta beigām maksās ikmēneša pabalstu 20 eiro  mēnesī.

Labklājības ministrija ir apkopojusi būtiskākos sabiedrības jautājumus par šo pabalstu un kopā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) ir sagatavojusi uz tiem atbildes.

Lasīt tālāk...


Sociālo dienestu darbs no 21.10.2021.- 11.11.2021.

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Ceturtdiena, 28 Oktobris 2021
Pēdējās izmaiņas: 28 Oktobris 2021

socialo dienestu darbs web majaslapai 31aa5


Ar Covid-19 saslimušajiem vakcinētajiem slimības lapas plāno apmaksāt jau no pirmās dienas

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Ceturtdiena, 28 Oktobris 2021
Pēdējās izmaiņas: 28 Oktobris 2021

No 2021.gada 25.oktobra līdz 2021.gada 31.decembrim cilvēkiem, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai kuri ir saņēmušas medicīnisku atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid – 19, piešķirs slimības pabalstu no pirmās darbnespējas dienas sakarā ar izsniegtajām darbnespējas lapām B saistībā ar Covid-19 saslimšanu.

Lasīt tālāk...


Skaidrojums par vakcinēšanas nosacījumiem asistenta, pavadoņa un ES finansētā aprūpes pakalpojuma sniedzējiem un saņēmējiem

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Ceturtdiena, 28 Oktobris 2021
Pēdējās izmaiņas: 28 Oktobris 2021

Vakcinēšanās nepieciešamību un nosacījumus sociālo pakalpojumu jomā nosaka Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 3.5.apakšsadaļa un noslēguma jautājumi.

Skaidrojums attiecas uz personām, kuras saņem vai sniedz valsts finansētu asistenta un pavadoņa pakalpojumu, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu projekta ietvaros finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam.

Lasīt tālāk...


Par invaliditātes noteikšanu ārkārtējās situācijas laikā

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Ceturtdiena, 28 Oktobris 2021
Pēdējās izmaiņas: 28 Oktobris 2021

Biežāk uzdotie jautājumi par invaliditātes noteikšanu ārkārtējās situācijas laikā no 11.10.2021.

Lasīt tālāk...


Invaliditātes termiņš tiek automātiski pagarināts uz sešiem mēnešiem

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Trešdiena, 27 Oktobris 2021
Pēdējās izmaiņas: 27 Oktobris 2021

Personām ar invaliditāti, kurām valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā (no 11.10.2021.) vai triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas beidzas iepriekš noteiktais invaliditātes termiņš un persona nav iesniegusi dokumentus invaliditātes ekspertīzei, invaliditātes termiņš tiek automātiski pagarināts uz sešiem mēnešiem, saglabājot iepriekš noteikto invaliditātes grupu un atzinumus, ja tādi ir izsniegti, kā arī visas izrietošās sociālās garantijas (pensijas/pabalsti).

Lasīt tālāk...


Mazaizsargātas mājsaimniecības var saņemt papildu pārtikas komplektus

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Trešdiena, 27 Oktobris 2021
Pēdējās izmaiņas: 27 Oktobris 2021

Ceļš līdz pārtikas atbalsta pakām.

2021.gada 4. ceturksnī (no 01.10.2021. līdz 31.12.2021.) katrai personai, kurai pašvaldības sociālajā dienestā/sociālajā pārvaldē noteikta atbilstība trūcīgas, maznodrošinātas mājsaimniecības statusam vai kura nonākusi krīzes situācijā, ir iespēja saņemt papildu pārtikas komplektus Sabiedrības integrācijas fonda īstenotās Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmas ietvaros.

Pārtikas komplektus var saņemt fonda atbalsta sniegšanas vietās (skatīt zemāk tabulā), uzrādot spēkā esošu sociālā dienesta/sociālās pārvaldes izsniegtu:

 1. Izziņu par atbilstību trūcīgas mājsaimniecības statusam,
 2. Izziņu par atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības statusam (ar ienākumiem 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamai personai 229 eiro),
 3. Izziņu, kas apliecina, ka ģimene (persona) ir nonākusi krīzes situācijā.

Lasīt tālāk...


Iedzīvotāju ievērībai!

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Pirmdiena, 20 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: 20 Septembris 2021

Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests aicina, vecākus/aizbildņus līdz 2021. gada 4.oktobrim iesniegt Sociālajam dienestam iesniegumu par pabalsta piešķiršanu skolas piederumu iegādei bērnam.

Lasīt tālāk...


Apakškategorijas

 • Balvu novada pašvaldības Sociālajā dienestā ciemojās jelgavnieki

  Arī rudens slēpjas no lietus un nesteidzas nakts dzestrajās stundās krāsot kokus un krūmus. Ir iemēģināta tikai mazā dzeltenās krāsas otiņa. Bet iepriecinājumu un pārsteigumu septembrī netrūkst, tostarp arī ciemiņu! 15.septembrī Balvu novada pašvaldības Sociālajā dienestā bija ieradušies ciemiņi no Jelgavas sociālo lietu pārvaldes, lai iepazītos ar mūsu  novada pašvaldības Sociālā dienesta darbu, gūtu priekšstatu par mūsu ikdienas raizēm un gandarījuma mirkļiem.


  Jelgavas sociālo lietu pārvaldes darbinieki šādus pieredzes braucienus organizē divas reizes gadā. Viņu iestādes funkcijas ir nodrošināt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību dažādām klientu grupām, administrēt sociālo pakalpojumu sniegšanai paredzētos pašvaldības budžeta līdzekļus, kontrolēt, kā šos līdzekļus izlieto pārraudzībā esošās iestādes un citi pakalpojumu sniedzēji. Vadītāja Rita Stūrāne, kopā ar saviem kolēģiem, ar interesi piedalījās Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājas Viktorijas Pukas sagatavotajā prezentācijā un uz interesējošiem jautājumiem saņēma izsmeļošas atbildes. Pēc vizītes Sociālajā dienestā, ciemiņi devās uz Balvu Novada muzeju, bet tālāk uz Alūksni, lai pilnībā izbaudītu Latvijas ziemeļaustrumus.

  Ina Bankova

  IMG_20170915_133510.jpgIMG_20170915_133541.jpgIMG_20170915_135224.jpg

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei