tmb20200116102356


Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem sāk saņemt atbalstu Individuālā budžeta izmēģinājumprojektā

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Pirmdiena, 09 Decembris 2019
Pēdējās izmaiņas: 09 Decembris 2019

nap 2020 esf ieguldijums

Šī gada novembrī 10 Latvijas pašvaldībās kopā 100 cilvēki sāka saņemt pakalpojumus Individuālā budžeta izmēģinājumprojektā sociālo pakalpojumu nodrošināšanai cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem.

Izmēģinājumprojekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem un tā mērķis ir aprobēt jaunu modeli pakalpojumu finansēšanā, kura pamatā ir princips, ka cilvēkam ir indikatīvi noteikts budžets, kuru katrs cilvēks, ciešā sadarbībā ar sociālo darbinieku, var izmantot pakalpojumiem, kuri konkrētajā gadījumā ir visnepieciešamākie.

Lasīt tālāk...


Bērniem jāaug ģimenē

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Pirmdiena, 09 Decembris 2019
Pēdējās izmaiņas: 09 Decembris 2019

logo025

2019. gada 18. decembrī plkst. 14.00 Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes Sociālajā dienestā, Zemnieku ielā 16a, Rēzeknē, notiks sarunu pēcpusdiena ģimenēm, kuras apsver iespēju kļūt par audžuģimeni, aizbildni vai adoptētāju.

Pasākumā būs iespēja uzzināt informāciju, kas ir aizbildnis, adoptētājs un audžuģimene, kā par tādu kļūt, kā saņemt nepieciešamo atbalstu, kā arī iepazīt jau bērnus uzņemošo ģimeņu pieredzi.

Lasīt tālāk...


Aptauja bērniem un pieaugušajiem ar invaliditāti

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Ceturtdiena, 10 Oktobris 2019
Pēdējās izmaiņas: 10 Oktobris 2019

Labklājības ministrija atgādina, ka joprojām tiek veikta aptauja par personu ar invaliditāti iesaistīšanos sportā un sportiskās/fiziskās aktivitātēs.

ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 30. panta 5. daļā ir noteiktas personas ar invaliditāti tiesības piedalīties atpūtas, brīvā laika un sporta pasākumos. Šīs aptaujas rezultāti Labklājības ministrijai un citiem palīdzēs novērtēt, cik lielā mērā cilvēki ar invaliditāti sporto vai iesaistās sportiskās/fiziskās aktivitātēs, un izdarīt secinājumus par minētā konvencijas panta reālo situāciju valstī.

Tāpat aptaujas rezultāti palīdzēs noteikt, kādi uzlabojumi ir nepieciešami, lai cilvēki ar invaliditāti varētu iegūt informāciju par iespējām nodarboties ar sev vēlamu sporta veidu valstī un savā novadā.

Aptauja ir anonīma un tās rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.

Aptaujā lūdzam piedalīties bērnus un pieaugušos cilvēkus ar invaliditāti. Jau iepriekš pateicamies par atsaucību!

Lai piedalīties aptaujā, spied uz linka: http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/aktuali-list/91417-aptauja-par-cilveku-ar-invaliditati-iesaistisanos-sporta


Kustība, siltums un emocijas. Ar reitterapijas palīdzību Latgalē savu veselību uzlabojuši teju 80 bērni

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Otrdiena, 08 Oktobris 2019
Pēdējās izmaiņas: 08 Oktobris 2019

tmb20191008100118

Reitterapija jeb hipoterapiju ko dēvē arī par ārstniecisko jāšanu, ir ārstēšanas metode, kurā fizisko problēmu risināšanai izmanto speciāli trenētus zirgus. Nodarbības laikā zirga ritmiskās un trīsdimensionālās kustības, zirga ķermeņa siltums, terapeita un pacienta sadarbība un ārstniecībai neierastā norises vieta nodrošina reitterapijas labvēlīgo ietekmi.

Lasīt tālāk...


Trešdien Sociālais dienests iedzīvotājus nepieņems

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Pirmdiena, 09 Septembris 2019
Pēdējās izmaiņas: 09 Septembris 2019

2019.gada 11.septembrī (trešdiena) Sociālais dienests Balvu pilsētā un pagasta pārvaldēs iedzīvotājus nepieņems!

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!


Annas dienas svinēšana Sociālajā dienestā

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Otrdiena, 06 Augusts 2019
Pēdējās izmaiņas: 06 Augusts 2019

tmb20190806145312

Annas vārds jau izsenis piestāvējis kārtīgām, prasmīgām, čaklām saimniecēm. Sākot ar Annas dienu droši var celt galdā jaunos kartupeļus, kuriem seko āboli un jaunā maize, tā norādot uz gaidāmo ražas laiku. Ja vēl vanagi laidelējas ap mājām, tad tajās mājās gaidāmas kāzas! Taču, lai cik urbānā pasaulē mēs nedzīvotu, tautas tradīcijas dod paaudzēm savu krāšņumu un kolorītu, bagātinot mūsu izpratni par tautas gara spēku.

Lasīt tālāk...


Iedzīvotāju ievērībai!

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Piektdiena, 26 Jūlijs 2019
Pēdējās izmaiņas: 26 Jūlijs 2019

Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests atgādina, ka vecākiem/aizbildņiem līdz 2019. gada 28. augustam ir jāvēršas Sociālajā dienestā Balvos vai attiecīgajā pagasta pārvaldē pie sociālā darbinieka ar iesniegumu par bērnu ēdināšanas apmaksu pirmsskolas izglītības iestādēs un par pusdienu apmaksu bērniem, kuri apmeklē izglītības iestādes, par kārtējo mācību pusgadu. Ēdināšanas izdevumi tiek apmaksāti Balvu novada pašvaldības trūcīgu, maznodrošinātu, daudzbērnu ģimeņu bērniem, bērniem ar invaliditāti, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

Lasīt tālāk...


Izmēģinājuma projektam ir pozitīvi rezultāti

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Trešdiena, 03 Jūlijs 2019
Pēdējās izmaiņas: 03 Jūlijs 2019

nap 2020 esf ieguldijums

Kopš pērnā gada septembra Labklājības ministrija sadarbībā ar pašvaldībām, tajā skaistā arī Balvu novada pašvaldību, ar Eiropas sociālā fonda līdzfinansējumu īsteno izmēģinājuma projektu, kura mērķis ir izmēģināt jaunu pieeju sociālo pakalpojumu finansēšanā - individuālo budžeta modeli. Projekta laikā 100 bērni ar invaliditāti un viņu ģimenes no 10 Latvijas pašvaldībām saņem individualizētu atbalstu - sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus.

Lasīt tālāk...


Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Balvu novadā

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Piektdiena, 14 Jūnijs 2019
Pēdējās izmaiņas: 26 Jūnijs 2019

Balvu novada pašvaldība ir viena no Latgales reģiona pašvaldībām, kura piedalās projektā „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (turpmāk – DI projekts), kura realizācijas laiks ir  01.01.2016. līdz 31.12.2023.

Lasīt tālāk...


Sociālajā dienestā sākušās trīs dienu starpinstitucionālās apmācības pašvaldību komandām par sadarbību seksuālas vardarbības gadījumu izmeklēšanā

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Trešdiena, 15 maijs 2019
Pēdējās izmaiņas: 15 maijs 2019

Nodibinājuma "Centrs Dardedze" speciālisti ir uzsākuši apmācību vadīšanu Latvijas pašvaldību sadarbības komandām par darbu ar seksuālā vardarbībā cietušiem bērniem.

Lasīt tālāk...


Apakškategorijas

  • Balvu novada pašvaldības Sociālajā dienestā ciemojās jelgavnieki

    Arī rudens slēpjas no lietus un nesteidzas nakts dzestrajās stundās krāsot kokus un krūmus. Ir iemēģināta tikai mazā dzeltenās krāsas otiņa. Bet iepriecinājumu un pārsteigumu septembrī netrūkst, tostarp arī ciemiņu! 15.septembrī Balvu novada pašvaldības Sociālajā dienestā bija ieradušies ciemiņi no Jelgavas sociālo lietu pārvaldes, lai iepazītos ar mūsu  novada pašvaldības Sociālā dienesta darbu, gūtu priekšstatu par mūsu ikdienas raizēm un gandarījuma mirkļiem.


    Jelgavas sociālo lietu pārvaldes darbinieki šādus pieredzes braucienus organizē divas reizes gadā. Viņu iestādes funkcijas ir nodrošināt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību dažādām klientu grupām, administrēt sociālo pakalpojumu sniegšanai paredzētos pašvaldības budžeta līdzekļus, kontrolēt, kā šos līdzekļus izlieto pārraudzībā esošās iestādes un citi pakalpojumu sniedzēji. Vadītāja Rita Stūrāne, kopā ar saviem kolēģiem, ar interesi piedalījās Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājas Viktorijas Pukas sagatavotajā prezentācijā un uz interesējošiem jautājumiem saņēma izsmeļošas atbildes. Pēc vizītes Sociālajā dienestā, ciemiņi devās uz Balvu Novada muzeju, bet tālāk uz Alūksni, lai pilnībā izbaudītu Latvijas ziemeļaustrumus.

    Ina Bankova

    IMG_20170915_133510.jpgIMG_20170915_133541.jpgIMG_20170915_135224.jpg

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei