tmb20200116102356


Sociālie darbinieki tiekas profesionālajos svētkos

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Piektdiena, 16 Novembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 16 Novembris 2018

kopbilde

Jau piekto gadu, novembra otrajā otrdienā, Balvu novada pašvaldības sociālie darbinieki pulcējas vienuviet, lai atzīmētu savus profesionālos svētkus kopā ar sadarbības partneriem, labvēļiem un darba kolēģiem. Šoreiz laimīgā loze krita Lazdulejas pagastā strādājošām sociālajām darbiniecēm Evijai Čipatei un Ivetai Veinbergai. Lietus pielijušie ceļi nebija traucēklis svētku sajūtai, kas vēl jo vairāk pastiprinājās, redzot ikdienā tik neierastas, laimīgas sejas.

Lasīt tālāk...


Informācija pensionāriem un personām ar invaliditāti!

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Pirmdiena, 17 Septembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 17 Septembris 2018

Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests informē, ka saskaņā ar Balvu novada domes 2015.gada 12.marta saistošajiem noteikumiem Nr.10/2015 “Par papildus palīdzību Balvu novadā” iesniegumus no pensionāriem un personām ar invaliditāti par dzīvokļa (mājokļa) pabalsta piešķiršanu sāks pieņemt no 2018.gada 1.oktobra.

Pabalstu varēs saņemt:
• Pensionārs vai persona ar invaliditāti, kuram nav kopīga mājsaimniecība ar darbspējīgām personām un kura vidējais ienākumu apmērs ir līdz 260,00 euro mēnesī, pabalsta apmērs – līdz 115,00 euro gadā;

• Pensionāru vai personu ar invaliditāti pāris, kuram nav kopīga mājsaimniecība ar darbspējīgām personām un kuru vidējais ienākumu apmērs vienai personai ir līdz 200,00 euro mēnesī, pabalsta apmērs – līdz 95,00 euro gadā.

Lasīt tālāk...


Sociālā dienesta pieredzes apmaiņa Vidzemē

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Trešdiena, 22 Augusts 2018
Pēdējās izmaiņas: 22 Augusts 2018

tmb20180822115118

“Meklējot vienādo, pamanot atšķirīgo” - ar tādu moto aizritēja Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieku pieredzes brauciens uz Vidzemi. Vispirms tika apmeklēts Smiltenes sociālais dienests. Inta Siliņa - sociālā dienesta vadītāja un Aigars Veldre - sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs ne tikai prasmīgi vadīja sava darba prezentācijas, bet kopā ar mums devās ekskursijā pa pilsētu, stāstot par pašvaldības ieguldījumiem pilsētas un novada attīstībā.

Lasīt tālāk...


Iedzīvotāju ievērībai!

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Piektdiena, 17 Augusts 2018
Pēdējās izmaiņas: 17 Augusts 2018

Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests atgādina, ka vecākiem/aizbildņiem līdz 2018.gada 29.augustam ir jāiesniedz iesniegums par bērnu ēdināšanas apmaksu pirmsskolas izglītības iestādēs un par pusdienu apmaksu bērniem, kuri apmeklē izglītības iestādes, par kārtējo mācību pusgadu. Ēdināšanas izdevumi tiek apmaksāti Balvu novada pašvaldības trūcīgo, maznodrošināto, daudzbērnu ģimeņu bērniem, bērniem ar invaliditāti, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

Informējam, ka Dienests pieņem iesniegumus, no augstāk minētajām mērķa grupām - pabalstam skolas piederumu iegādei bērnam (bērns, kurš pirmsskolas izglītības iestādē apgūst 5-gadnieku un 6-gadnieku apmācību programmu vai apmeklē Balvu novada vispārizglītojošo mācību iestādi, un gadījumos, kad bērns līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai apgūst arodizglītību ārpus novada mācību iestādes – programmā, kura netiek piedāvāta pašvaldības teritorijā esošajās mācību iestādēs). Pabalsta apmērs bērnam gadā līdz 35,00 EUR. Iesniegumam jāpievieno pirkuma iegādes čeks ar personas rekvizītiem. Iesniegumus skolas piederumu iegādes apmaksai (par 2018.gada periodu) var iesniegt līdz 2018.gada 18.decembrim.

Lasīt tālāk...


Jauno māmiņu pašpalīdzības grupa

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Ceturtdiena, 02 Augusts 2018
Pēdējās izmaiņas: 02 Augusts 2018

Īsti vasarīgi, protams! Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta atbalsta un rehabilitācijas nodaļā sekmīgi darbojas jauno māmiņu pašpalīdzības grupa, kuras nodarbības ir vērstas uz jauno un arī topošo māmiņu savstarpējo sadarbību. Uz nodarbībām nāk jaunās māmiņas kopā ar mazuļiem, kā arī topošās māmiņas un gūst informāciju par interesējošiem jautājumiem, dalās pieredzē, gūst uzmundrinājumu un emocionālu atbalstu. Jūlijā vislabākais risinājums bija doties ratu testa braucienā pa pilsētu, vērtējot, cik daudz ir īsti piemērotu vietu, ko varētu saukt par ģimenei ar bērniem draudzīgu. Nenoliedzami tika atrasti arī trūkumi, piemēram, uzbrauktuve ir, bet tālāk veikalā ir par šauru, lai pārvietotos ar ratiņiem. Pilsētā ir arī ļoti labas un ērtas atpūtas vietas: nenoliedzami uzvarēja bērnu rotaļu laukums un patīkami pārsteidza pārdomātās un pieejamās labierīcības ar iespēju izmantot piemēroto darba virsmu bēbīša autiņbiksīšu maiņai.

Lasīt tālāk...


Informācija pensionāriem un personām ar invaliditāti!

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Pirmdiena, 30 Jūlijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 30 Jūlijs 2018

Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests informē, ka saskaņā ar Balvu novada domes 2015.gada 12.marta saistošajiem noteikumiem Nr.10/2015 “Par papildus palīdzību Balvu novadā” iesniegumus no pensionāriem un personām ar invaliditāti par dzīvokļa (mājokļa) pabalsta piešķiršanu sāks pieņemt no 2018.gada 1.oktobra.

Lasīt tālāk...


Vardarbībai – NĒ!

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Ceturtdiena, 28 Jūnijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 28 Jūnijs 2018

Labklājības ministrija sadarbībā ar Valsts policiju, biedrību “Centrs Marta” un asociētajiem partneriem - Tieslietu ministriju un Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociāciju no 2017.gada 1.februāra - 2019.gada 31.janvārim īsteno Eiropas Savienības programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” līdzfinansēto projektu “Soli tuvāk: Kopienas vienota atbilde uz vardarbības pret sievietēm gadījumiem”.

Lasīt tālāk...


Piedalīsies projektā par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Pirmdiena, 23 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: 23 Aprīlis 2018

Labklājības ministrija (LM) kopā ar sadarbības partneriem - pašvaldībām, izmēģinās jaunu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanas sistēmu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem - individuālā budžeta modeli (IB modelis).
Tāpēc LM un Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests organizē tikšanos ar bērnu vecākiem par IB modeli, kas notiks 2018.gada 10.maijā plkst.15:00 Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta 3.stāva zālē, Raiņa ielā 52, Balvos. Tikšanās laikā vecākiem un interesentiem tiks sniegta detalizēta informācija par pieteikšanos dalībai projektā, tā saturu un nosacījumiem. Bērnu vecāki, kuriem ir interese par dalību projektā, ir laipni aicināti apmeklēt tikšanos!

Lasīt tālāk...


Iedzīvotāju ievērībai!

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Otrdiena, 28 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 29 Novembris 2017

Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests informē, ka iesniegumus par sociālās palīdzības pabalstiem (izņemot ārkārtas gadījumos - apbedīšanas pabalsts un stihiska nelaime) no iedzīvotājiem pieņems līdz 2017.gada 18.decembrim, ieskaitot.

Atgādinām, ka vecākiem/aizbildņiem līdz šī gada beigām ir jāuzraksta iesniegums bērnu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs un mācību iestādēs:

daudzbērnu ģimeņu bērniem, bērniem ar invaliditāti, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem par kārtējo mācību pusgadu.

Klientu pieņemšanas laiks:

Balvu pilsētā:

Pirmdiena: 830-1800
Trešdiena: 830-1700
Piektdiena: 830-1200

Pagastu teritorijās saskaņā ar sociālo darbinieku klientu pieņemšanas laikiem.

Tālr.: 64521176; mob.: 25608650


Eglīte bērniem ar īpašām vajadzībām

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Piektdiena, 17 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 08 Decembris 2017

Ziemassvētku rūķīši kārto jau dāvanas maisā glīti-
Mācies tik dzejolīti!
          (M.Laukmane)

Eglīte bērniem ar īpašām vajadzībām (celiakiju ieskaitot) notiks 20.decembrī plkst.11.00 Balvu pamatskolas zālē (Partizānu iela 16).
Par svētku noskaņu gādās BBJC komanda

(Lūgums pie reģistrācijas uzrādīt apliecinošu apliecību vai izziņu)

http://www.balvi.lv/images/afisa/12-08_T59zWa9ZGNKATIo8mBvS3PmnieS1Dmou.jpg


Apakškategorijas

  • Balvu novada pašvaldības Sociālajā dienestā ciemojās jelgavnieki

    Arī rudens slēpjas no lietus un nesteidzas nakts dzestrajās stundās krāsot kokus un krūmus. Ir iemēģināta tikai mazā dzeltenās krāsas otiņa. Bet iepriecinājumu un pārsteigumu septembrī netrūkst, tostarp arī ciemiņu! 15.septembrī Balvu novada pašvaldības Sociālajā dienestā bija ieradušies ciemiņi no Jelgavas sociālo lietu pārvaldes, lai iepazītos ar mūsu  novada pašvaldības Sociālā dienesta darbu, gūtu priekšstatu par mūsu ikdienas raizēm un gandarījuma mirkļiem.


    Jelgavas sociālo lietu pārvaldes darbinieki šādus pieredzes braucienus organizē divas reizes gadā. Viņu iestādes funkcijas ir nodrošināt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību dažādām klientu grupām, administrēt sociālo pakalpojumu sniegšanai paredzētos pašvaldības budžeta līdzekļus, kontrolēt, kā šos līdzekļus izlieto pārraudzībā esošās iestādes un citi pakalpojumu sniedzēji. Vadītāja Rita Stūrāne, kopā ar saviem kolēģiem, ar interesi piedalījās Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājas Viktorijas Pukas sagatavotajā prezentācijā un uz interesējošiem jautājumiem saņēma izsmeļošas atbildes. Pēc vizītes Sociālajā dienestā, ciemiņi devās uz Balvu Novada muzeju, bet tālāk uz Alūksni, lai pilnībā izbaudītu Latvijas ziemeļaustrumus.

    Ina Bankova

    IMG_20170915_133510.jpgIMG_20170915_133541.jpgIMG_20170915_135224.jpg

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei