Karjeras izglītība

Projektu nedēļas “Iespējas tavai nākotnei” aktivitātes

Kategorija: Karjeras izglītība
Trešdiena, 06 Februāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 06 Februāris 2019

galvena-bilde

Janvāra beigās un februāra sākumā Balvu Valsts ģimnāzijā (BVĢ) norisinājās projektu nedēļa “Iespējas tavai nākotnei”, kuras mērķis bija nodrošināt izglītojamajam pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi, apgūt pašnovērtēšanas prasmes un izmantot tās nākotnes mērķu izvirzīšanai un lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītību.

Lasīt tālāk...


Profesiju draugi ciemojas PII “Sienāzītis”

Kategorija: Karjeras izglītība
Ceturtdiena, 31 Janvāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 31 Janvāris 2019

tmb20190131154404PII “Sienāzītis” 24.janvārī pie piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem ciemojās profesiju draugi - Profiņš (karjeras konsultante-Anita Laurena) un karjeras konsultante Lidija Ločmele.

Lasīt tālāk...


Izglītības izstāde „Skola 2019” Balvu Valsts ģimnāzijā

Kategorija: Karjeras izglītība
Pirmdiena, 07 Janvāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 07 Janvāris 2019

tmb20190107162352


Profesiju draugi Tilžas PII

Kategorija: Karjeras izglītība
Trešdiena, 19 Decembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 19 Decembris 2018

nap-esf-logo

17. decembrī Tilžas PII ciemojās profesiju draugi - Profiņš un Variņš (pedagoģes- karjeras konsultantes Anita un Lidija). Profesiju draugi stāstīja un rādīja, ko prot un var, iepazīstināja ar 15 profesijām, un, kopīgi ar PII audzēkņiem, audzinātāju un auklīti meklēja pazudušo dāvanu. Bērni izlozēja no jautājumu čemodāna dažādus instrumentus un sameklēja tiem atbilstošu profesijas attēlu, veica rūķu cepurēs paslēpto uzdevumu - salikt puzli ar profesijas attēlu.

Lasīt tālāk...


Seminārs - supervīzija

Kategorija: Karjeras izglītība
Pirmdiena, 17 Decembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 17 Decembris 2018

nap20-esf-logo

11. decembrī Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā seminārā-supervīzijā ”Pieredze un analīze KAA (karjeras attīstības atbalsta) īstenošanas procesā izglītības iestādē” tikās pedagogi- karjeras konsultanti. Seminārā piedalījās arī Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas (IKS) pārvaldes pedagoģes - karjeras konsultantes Lidija Ločmele un Anita Laurena.

Lasīt tālāk...


Tikšanās ar sveču lējēju Tilžas vidusskolā

Kategorija: Karjeras izglītība
Otrdiena, 06 Novembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 06 Novembris 2018

tmb20181106155332

ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, 2018.gada 2.novembrī, karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Katram amatam savs pamats ” Tilžas vidusskolā viesojās Vivita Višņekova, stādu audzētāja un sveču liešanas meistare.

Lasīt tālāk...


Pedagogi - karjeras konsultanti tiekas gadskārtējā konferencē

Kategorija: Karjeras izglītība
Otrdiena, 23 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 23 Oktobris 2018

galvena

2018. gada 12. oktobrī Karjeras nedēļas noslēguma dienā Valsts izglītības un attīstības aģentūra (VIAA) rīkoja gadskārtējo nacionālo konferenci “Mērķtiecīga karjeras attīstības atbalsta pilnveide izglītības iestādēs”, kura notika RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H2O 6, Durbes ielā 4, Rīgā.

Lasīt tālāk...


Jauna rokasgrāmata skolotājiem

Kategorija: Karjeras izglītība
Otrdiena, 23 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 23 Oktobris 2018

galvena

Balvos, Grāmatu svētku ietvaros, skolotājiem, bibliotekāriem un pirmsskolas izglītības darbiniekiem bija iespēja tikties ar karjeras konsultanti, rokasgrāmatas skolotājiem “Kompetenču pieeja karjeras izglītībā” autori Intu Lemešonoku. Tikšanās notika 19.oktobrī Balvu Muižā. Autore, iepazīstinot ar savu grāmatu, aktualizēja karjeras izglītības nozīmi bērna izaugsmē, sākot jau no pirmsskolas posma. I. Lemešonoka akcentēja, ka jāattīsta karjeras vadības prasmes dažādos izglītības posmos kompetenču pieejā. Autore pievērsa interesentu uzmanību izstrādāto darba lapu izmantošanai un iegūto rezultātu pielietošanai audzināšanas procesā. Tikšanās dalībnieki varēja saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem par karjeras izglītību skolā un pirmsskolā. Grāmata “Kompetenču pieeja karjeras izglītībā” ir pieejama Balvu Centrālajā bibliotēkā un Zvaigzne ABC grāmatnīcās.

Lasīt tālāk...


Seminārs “Izglītības un darba iespējas medicīnas nozarē”

Kategorija: Karjeras izglītība
Otrdiena, 23 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 23 Oktobris 2018

tmb20181023105201

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Rīgas Stradiņa Universitāti, LU P.Stradiņa medicīnas koledžu, Neatliekamās medicīniskas palīdzības dienestu un astoņām pašvaldību medicīnas iestādēm sākot ar 2018. gada septembri rīko semināru ciklu “Izglītības un darba iespējas medicīnas nozarē”.

Lasīt tālāk...


Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns

Kategorija: Karjeras izglītība
Otrdiena, 23 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 23 Oktobris 2018

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns pieejams ŠEIT


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei