Karjeras izglītība

Tiekas ar ādas meistaru no Briežuciema

Kategorija: Karjeras izglītība
Otrdiena, 23 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 23 Oktobris 2018

tmb20181023102441

Aizvadītājā ceturtdienā, ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Balvu pamatskolas skolēni iepazinās ar ādas meistaru Andri Ločmeli no Briežuciema pagasta. Uz karjeras attīstības atbalsta pasākumu “Ražots Balvos” pulcējās vecmāmiņas ar saviem mazbērniem, lai kopā darbotos praktiskajā meistarklasē.

Lasīt tālāk...


Tikšanās un meistarklase ar mākslinieci Elitu Patmalnieci

Kategorija: Karjeras izglītība
Piektdiena, 05 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 15 Oktobris 2018

tmb20181005160054

NODARBĪBA ATCELTA, sakarā ar mākslinieces saslimšanu!

16.oktobrī plkst.11:00 Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā notiks Balvu un Baltinavas novada skolēnu tikšanās un meistarklase ar mākslinieci Elitu Patmalnieci.

 

Aktivitātes tiks īstenotas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

viaa nap 2020 esf 2


Tilžas vidusskolas skolēnu, audzinātāju un vecāku ekskursija

Kategorija: Karjeras izglītība
Piektdiena, 01 Jūnijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 01 Jūnijs 2018

tmb20180601151835

25. maijā Tilžas vidusskolas 1.-4.klase, audzinātājas un vecāki devās tradicionālajā mācību ekskursijā, ko katru gadu organizē 3.klase. Tās laikā tika īstenots karjeras atbalsta pasākums ‘’Pakāpieni”, kas notika projekta ‘’Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Lasīt tālāk...


TIPS skolēni mācās skaistumkopšanu

Kategorija: Karjeras izglītība
Piektdiena, 25 maijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 25 maijs 2018

tmb20180525115414

14. maijā pie Tilžas internātpamatskolas 6.-9.klašu skolēniem karjeras atbalsta pasākuma “Pakāpieni” un projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros viesojās skaistumkopšanas speciāliste Inta Ozola.

Lasīt tālāk...


Skolēni eksperimentē

Kategorija: Karjeras izglītība
Piektdiena, 25 maijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 25 maijs 2018

tmb20180525114606

14. un 17. maijā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika karjeras atbalsta pasākums “Profesiju laboratorija”. Piecdesmit septiņi Stacijas pamatskolas un Vīksnas filiāles 4.-9.klašu skolēni, sešdesmit Bērzpils vidusskolas un Krišjāņu filiāles 4.-12.klašu skolēni, sešdesmit Baltinavas vidusskolas 7.-12.klašu skolēni, trīsdesmit Tilžas vidusskolas 8.-12.klašu skolēni un trīsdesmit Tilžas internātpamatskolas 6.-9.klašu skolēni tikās ar SIA “Laboratorium” pārstāvi Mārtiņu Gulbi, kura uzdevums bija iepazīstināt skolēnus ar dabaszinātņu jomas profesijām, to priekšrocībām darba tirgū, kā arī nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un apgūstamo izglītību.

Lasīt tālāk...


Profesiju meistari ģimnāzijā

Kategorija: Karjeras izglītība
Otrdiena, 15 maijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 15 maijs 2018

tmb20180515104300

18. un 25. aprīlī, kā arī 9.maijā Balvu Valsts ģimnāzijā norisinājās divi karjeras attīstības atbalsta pasākumi: „Meistaru karuselis” sadarbībā ar skaistumkopšanas eksperti Intu Ozolu un „Iekāpjot profesiju kurpēs” sadarbībā ar autoskolas instruktoru Pēteri Komarovski.

Lasīt tālāk...


Skolēni darbojas ar ādu

Kategorija: Karjeras izglītība
Ceturtdiena, 26 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: 26 Aprīlis 2018

tmb20180426100212

Aprīļa mēnesī projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Stacijas pamatskolas un Vīksnas filiāles, kā arī Bērzpils vidusskolas un Krišjāņu filiāles 1.-4.klašu skolēniem bija iespēja iepazīt ādas apstrādes amata meistara darbu un pašiem izmēģināt apgūt dažas šī amata prasmes. Nodarbības vadīja ādas apstrādes meistars Andris Ločmelis no Briežuciema pagasta.

Lasīt tālāk...


Radošās profesijas

Kategorija: Karjeras izglītība
Pirmdiena, 23 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: 23 Aprīlis 2018

tmb20180423092924

ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Balvu pamatskolas 2.un 3.klašu skolēni iepazina radošās profesijas karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Ciemos pie profesijas”, ko vadīja biedrības Balvu novada attīstības veicināšanai “SAVI” vadītāja Elita Teilāne.

Lasīt tālāk...


Seminārs - supervīzija Gulbenē

Kategorija: Karjeras izglītība
Ceturtdiena, 12 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: 12 Aprīlis 2018

tmb20180412170248

Š.g. 11.aprīlī Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes karjeras konsultantes Lidija Ločmele un Anita Laurena apmeklēja semināru - supervīziju “Informatīvie un metodiskie resursi karjeras attīstības atbalsta īstenošanai” Gulbenē. Semināra - supervīzijas mērķis bija aktualizēt informāciju par informatīvajiem un metodiskajiem resursiem karjeras attīstības atbalsta īstenošanai izglītības iestādēs. Semināru vadīja Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Karjeras atbalsta nodaļas vecākās ekspertes Ieva Randere un Linda Gruze.

Lasīt tālāk...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei