Mierpilnus, gaišus un ģimeniskus svētkus ikvienā ģimenē un mājā!

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 23 Decembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 29 Decembris 2022

Apsveikums ZiemassvētkosZiemassvētki ir īpašs laiks - tas ir brīdis sev, savai ģimenei un tuvajiem cilvēkiem.

Laiks, kad izstarot mieru, pateicību un sapratni. Lūgt piedošanu un piedot citiem.

MIERPILNUS, GAIŠUS UN ĢIMENISKUS ZIEMASSVĒTKUS IKVIENĀ ĢIMENĒ UN MĀJĀ!


Balvu novada dome un pašvaldība


Bērzpils Saieta namu turpmāk vadīs Iveta Raciborska

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 22 Decembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 29 Decembris 2022

Iveta Raciborska22.decembra domes sēdē deputāti vienbalsīgi atbalstīja lēmumu iecelt Ivetu Raciborsku par Bērzpils Saieta nama vadītāju ar 2023.gada 16.janvāri.

Iveta ir uzņēmusies veikt šos pienākumus, jo līdzšinējā pieredze, esot pašdarbības kolektīvos, darbojoties Bēržu draudzē gan ar projektu vadīšanu, gan organizējot pasākumus un koncertus, gan pildot Bērzpils pamatskolas saimnieka pienākumus, kas saistīti ar dokumentu lietām, palīdzēs jaunajā amatā.

Lasīt tālāk...


Iedzīvotāju ievērībai!

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 16 Decembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 29 Decembris 2022

Jumtu tīrīšanaNākamnedēļ Latvijā sāksies atkusnis un gaidāmi nokrišņi, pārsvarā lietus, iesākumā tas būs sasalstošs, liecina jaunākās laika prognozes. Nokrišņu un atkušņa dēļ ievērojami pieaugs sniega svars uz jumtiem. No jumtiem krītošs sniegs un ledus gabali var apdraudēt gan gājējus, gan automašīnas un tas nevar tikt pieļauts.

Saskaņā ar Balvu novada domes saistošajiem noteikumiem  Nr. 19/2022 "Par teritoriju kopšanu, ēku un būvju uzturēšanu Balvu novadā" sniegs, ledus un lāstekas ir regulāri jānotīra, par šo prasību neievērošanu paredzēta arī administratīvā atbildība. 

Lasīt tālāk...


Domes sēdē lemj par Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” reorganizāciju un apstiprina amatā Bērzpils pagasta Saieta nama vadītāju

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 22 Decembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 29 Decembris 2022

decembris 202222.decembrī notika pēdējā šī gada kārtējā Balvu novada domes sēde, kurā deputāti darba kārtībā izskatīja 58 jautājumus.

Reorganizēs Balvu novada pašvaldības aģentūru “SAN-TEX”

Balvu novada pašvaldības aģentūra “SAN –TEX” (turpmāk – Aģentūra) ir Balvu novada pašvaldības domes izveidota iestāde, kuras darbības mērķis ir īstenot vienotu Balvu novada pašvaldības politiku Balvu pilsētas labiekārtošanā, sanitārajā tīrībā, ūdensapgādē, komunālo notekūdeņu savākšanā, novadīšanā un attīrīšanā, nekustamā īpašuma pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzību apmierināšanu šo pakalpojumu saņemšanā Balvu pilsētā. Aģentūrai ir piešķirtas īpašas tiesības sniegt ūdensapgādes un komunālo notekūdeņu savākšanas pakalpojumus Balvu pilsētā.

Lasīt tālāk...


14. decembrī Balvu novadā tika noslēgts pirmais līgums par iestāšanos Latgales SEZ

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 20 Decembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 29 Decembris 2022

Pirmais SEZ līgums14. decembrī Balvu novadā tika noslēgts pirmais līgums par iestāšanos Latgales SEZ. SIA “Devold production Latvia” plāno realizēt 1 798 964  EUR lielu projektu Latgales SEZ. Uzņēmuma darbības veids, saskaņā ar NACE klasifikatoru, ir 14.19 Cita veida apģērbu un apģērbu piederumu ražošana.  Uzņēmums ražo dažāda veida vīriešu un sieviešu apģērbu. SIA “Devold production Latvia” ir jauns uzņēmums, kurš 2022.gadā izveidots produkcijas ražošanai Latvijā.

Lasīt tālāk...


Valsts ieņēmumu dienests izsludina darba vakances

Kategorija: Aktualitātes
Svētdiena, 18 Decembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 29 Decembris 2022

VID vakancesVALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (reģ. Nr. 90000069281) izsludina konkursu uz Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Pirmās juridisko personu parādu atgūšanas daļas Pirmās nodaļas galvenā jurista ierēdņa amatu (vakance uz nenoteiktu laiku). 

Ar iespēju strādāt: Rīgā, Valmierā, Balvos, Bauskā vai Saldū

Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) pamatdarbības un atbalsta funkcijas īstenošana labprātīgas nodokļu, nodevu, citu valsts noteikto obligāto maksājumu un tieši piemērojamos Eiropas Savienības normatīvajos aktos par muitas lietām noteikto maksājumu saistību izpildes, aprēķināšanas un maksāšanas pareizības kontroles, atbalsta un nodokļu parādu piedziņas jomā.

Lasīt tālāk...


Ārkārtas Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde 2022.gada 20.decembrī plkst.09.30

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 16 Decembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 29 Decembris 2022

arkartas komiteju sedeIzglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc ārkārtas Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdi 2022.gada 20.decembrī plkst.09.30.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti piedalās attālināti).

Darba kārtībā:

 1. Par Balvu Kultūras un atpūtas centra 2022.gada pasākumu plāna analīzi. (ziņo Gints Grīslis)
 2. Par Balvu Kultūras un atpūtas centra 2023.gada kultūras pasākumu plāna izskatīšanu. (ziņo Gints Grīslis)
 3. Par Balvu novada Kultūras/saieta namu vadītāju un deju kolektīvu, ansambļu vadītāju amata likmju izskatīšanu. (ziņo Rudīte Krūmiņa)

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola aicina savā komandā direktores vietnieku metodiskajā darbā

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 16 Decembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 29 Decembris 2022

VakanceBalvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola aicina savā komandā direktores vietnieku metodiskajā darbā!

Būtiskākās ar darba pienākumiem saistītās funkcijas

 • radīt priekšnoteikumus mācību priekšmetu metodiskās darbības dokumentu izstrādei izglītības iestādē;
 • koordinēt mācību priekšmetu programmu un tematisko plānu izstrādi;
 • koordinēt metodiskās padomes un mācīšanās grupu  darbu izglītības iestādē;
 • organizēt un vadīt visu veidu mācību metodisko materiālu izstrādi;
 • organizēt un pieteikt izglītojamos mācību priekšmetu olimpiādēm, konkursiem;
 • apkopot un analizēt valsts, pilsētas, izglītības iestādes diagnosticējošo, pārbaudes darbu, olimpiāžu, konkursu un eksāmenu rezultātus;
 • izvērtēt mācību priekšmetu pedagogu darba efektivitāti, mācību priekšmeta pasniegšanas kvalitāti, izvirzīt pedagogiem metodisko tēmu, informēt par izglītības iestādes attīstības stratēģiju un nākotnes mērķiem un uzdevumiem;
 • veicināt pedagogu profesionālo pilnveidi un tālākizglītību;
 • nodrošināt pedagogu savstarpējo sadarbību mācību procesa kvalitātes paaugstināšanai;
 • organizēt pedagoģisko darbinieku un nozares speciālistu tālākizglītību un profesionālo pilnveidi;
 • nodrošināt mācību metodiskā darba sistemātiskumu, zinātniskumu, radošumu, plānveidību un nepārtrauktību.

Lasīt tālāk...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei