Crafts

Izgaršo, izsmaržo, izdejo un izdziedi Latgali Rīgā!

Kategorija: Crafts
Piektdiena, 07 Augusts 2020
Pēdējās izmaiņas: 06 Aprīlis 2022

Šī publikācija ir sagatavota ar programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild  Latgales plānošanas reģions, tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalsts Latvijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Latgales pašvaldībām un Latgales tematiskajiem ciemiem, sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta LV-RU-018 “Amatniecība bez robežām” ietvaros rīko pasākumu “Latgales diena Rīgā”, kas notiks 2020. gada 15. augustā Neatkarības laukumā no plkst. 10.00 līdz 19.00, sniedzot vienreizēju iespēju Rīgas iedzīvotājiem un viesiem tuvāk iepazīt Latgales reģionu, tā daudzkrāsaino kultūru un tradīcijas.

Lasīt tālāk...


Pabeigti Amatnieku mājas fasādes atjaunošanas darbi

Kategorija: Crafts
Pirmdiena, 11 maijs 2020
Pēdējās izmaiņas: 06 Aprīlis 2022

Sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Šī publikācija ir sagatavota sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Balvu novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalsts Latvijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Projekta nosaukums: „Amatniecība bez robežām”

Projekta nosaukums angļu valodā: „Craftsmanship without Borders”

Akronīms: Crafts

Projekta numurs: LV-RU-018

Lasīt tālāk...


Daugavpilī tikās projekta Crafts partneri

Kategorija: Crafts
Ceturtdiena, 14 Novembris 2019
Pēdējās izmaiņas: 06 Aprīlis 2022

Sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Šī publikācija ir sagatavota sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Balvu novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalsts Latvijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

2019.gada 7.novembrī Latgales plānošanas reģions tikās ar Latvijas- Krievijas pārrobežu projekta LV-RU-018 “Amatniecība bez robežām”, akronīms Crafts, partneriem, kas bija aicināti uz pirmo Uzraudzības komitejas sanāksmi un otro Vadības grupas sanāksmi Daugavpilī.

Lasīt tālāk...


Uzsākta projekta „Amatniecība bez robežām”, akronīms Crafts, īstenošana

Kategorija: Crafts
Trešdiena, 31 Jūlijs 2019
Pēdējās izmaiņas: 06 Aprīlis 2022

Sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Šī publikācija ir sagatavota sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Balvu novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalsts Latvijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Latgales plānošanas reģions, kā vadošais partneris, sadarbībā ar piecām Latgales pašvaldībām - Daugavpils pilsētas dome, Rēzeknes novada pašvaldība, Balvu novada pašvaldība, Dagdas novada pašvaldība, Daugavpils novada pašvaldība, un diviem sadarbības partneriem no Krievijas - Pleskavas apgabala Porhovas rajona administrāciju un Pleskavas apgabala Garantiju un Uzņēmējdarbības attīstības fondu, ir uzsācis Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta LV-RU-018 “Amatniecība bez robežām”, akronīms Crafts (Amatniecība), īstenošanu.

Lasīt tālāk...