Kultūras pārvalde

Kas ir kultūra?

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Adrese
Kultūras pārvaldes vadītāja Rudīte Krūmiņa 28301540

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Brīvības iela 61, Balvi, Balvu novads
Kultūras darba vadītājs Iveta Tiltiņa 29101873

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Brīvības iela 61, Balvi, Balvu novads
Kultūras darba speciālists Maija Laicāne 26186364 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Brīvības iela 61, Balvi, Balvu novads

DOKUMENTI

BALVU NOVADA KULTŪRAS PĀRVALDES NOLIKUMS
Pašvaldības lēmumi kultūras jautājumos

  • Balvu novada kultūrvidi veido kultūras mantojums, infrastruktūra, tradīcijas, kultūrizglītības iespējas, muzeju un bibliotēku pakalpojumi.
  • Balvu novada Kultūras pārvalde atbild par kultūras nozares attīstību, kultūras vērtību radīšanu un saglabāšanu, kultūras dzīves norišu daudzveidību, tautas mākslas attīstību, profesionālās mākslas un mūzikas pieejamību Balvu novadā.
  • Kultūras pārvaldes misija - piedāvāt pilsētas un novada iedzīvotājiem, ciemiņiem kvalitatīvu kultūras notikumu klāstu – iespēju apmeklēt profesionālās mākslas pasākumus, līdzdarboties kopienas amatiermākslu kustībās un organizēt pilsētas, novada un valsts mēroga notikumus.