Deinstitucionalizācija

Latgales reģiona pašvaldību sociālās jomas darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Zemgales un Rīgas reģionu

Category: Deinstitucionalizācija
Friday, 09 December 2022
Last Updated: 09 December 2022

Latgales plānošanas reģions (LPR) deinstitucionalizācijas projekta (DI) ietvaros 2022. gada 6.-7. decembrī rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu 20 esošajiem un potenciālajiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem Latgales reģionā, pašvaldību un plānošanas reģiona pārstāvjiem uz sociālo pakalpojumu sniegšanas vietām Jelgavas novadā, Rīgā un Ādažos.

Pieredzes apmaiņas brauciens notika divas dienas, kuru laikā tika apmeklētas sešas sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas Zemgales un Rīgas reģionā, tai skaitā sociālās infrastruktūras, kas tapušas deinstitucionalizācijas plāna ietvaros. Braucienā piedalījās pārstāvji no astoņām LPR pašvaldībām – Daugavpils, Rēzeknes valstspilsētas, Augšdaugavas, Balvu, Krāslavas, Ludzas, Preiļu un Rēzeknes novada.

Read more ...


Zīmējumu konkurss bērniem “Ziemassvētku brīnums”

Category: Deinstitucionalizācija
Friday, 02 December 2022
Last Updated: 02 December 2022

di projektiem 1627b

dilatgale zimejumu konkurss attels 03fea

Tuvojas gada skaistākais laiks – Ziemassvētki. Lai veicinātu bērnu radošo domāšanu, iztēli un pašizpausmi Latgales plānošanas reģions (LPR) aicina bērnus, kuri izmanto Dienas aprūpes centra pakalpojumus Latgales reģionā, piedalīties zīmējumu konkursā “Ziemassvētku brīnums”. Konkursa laureāta darbs tiks izmantots LPR projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) Ziemassvētku apsveikuma dizainā.

Zīmējumu konkurss norisinās līdz 2022. gada 18. decembrim. Šajā laikā bērni vecumā no 4 līdz 18 gadiem, kuri saņem Dienas aprūpes centra pakalpojumus LPR, tiek aicināti pēc saviem ieskatiem izveidot ilustrāciju uz A4 formāta lapas, kas atbilst konkursa tematikai “Ziemassvētku brīnums”.

Read more ...


Sniegtie pakalpojumi un aktualitātes Balvu novadā DI projekta ietvaros

Category: Deinstitucionalizācija
Wednesday, 28 September 2022
Last Updated: 28 September 2022

sociaalais fondsBalvu novada pašvaldībā aktīvi turpinās projekta «Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā» (Nr.9.2.2.1./15/I/005) (DI projekts) realizācija.

Projekts tiek realizēts specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" ietvaros ar kopējo summu 7 596 069,00 EUR, no tiem 6 456 658,53 EUR (85%) ir ESF līdzfinansējums.

Read more ...


Notika kārtējā Latgales plānošanas reģiona DI vadības grupas sanāksme

Category: Deinstitucionalizācija
Thursday, 26 May 2022
Last Updated: 09 September 2022

Šī gada 10. maijā projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) ietvaros notika kārtējā Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (turpmāk – DI) vadības grupas sanāksme. Rēzeknes novada domes Lielajā zālē satikās pašvaldību pilnvarotie pārstāvji, sociālo dienestu vadītāji un darbinieki, lai pārrunātu pakalpojumu sniegšanas progresu DI projekta mērķa grupām un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides aktualitātes, kā arī grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr. 313.

Read more ...


Pieejami dažādi pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm

Category: Deinstitucionalizācija
Monday, 05 October 2020
Last Updated: 09 September 2022

logo043Līdz 2023. gadam deinstitucionalizācijas pasākuma ietvaros ar ES fondu finansiālu atbalstu pieejami dažādi pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm.

Lai pieprasītu pakalpojumu bērna vecāki vai likumiskie pārstāvji vēršas savas deklarētās dzīvesvietas sociālajā dienestā.

Read more ...


Projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Balvu novadā”, Nr. 9.3.1.1/18/I/010 īstenošana ir pabeigta.

Category: Deinstitucionalizācija
Thursday, 30 December 2021
Last Updated: 09 September 2022

Projekta mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Balvu novada pašvaldībā.

Projekta ietvaros ir veikti pārbūves darbi divos objektos:

• Balvos, Liepu ielā 2, kur tika veikti Grupu dzīvokļu mājas pārbūves, atjaunošanas darbi un autostāvvietas izbūves darbi,
• Balvos, Vidzemes ielā 2B, kur tika veikti pārbūves darbi ēkas 1.stāvā un pagarabstāvā. Projekta īstenošanas rezultātā tiks izveidots daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs.

Read more ...


Sniegtie pakalpojumi 2021. gadā un aktualitātes projektā “DI Latgalē”

Category: Deinstitucionalizācija
Wednesday, 09 February 2022
Last Updated: 09 September 2022

LogoLatgalē turpinās projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI Latgalē)” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) realizācija. Kopā ar sadarbības partneriem Latgales pašvaldībās mēs veidojam pamatu iekļaujošai sabiedrībai, kur bērni, kas šobrīd dzīvo sociālās aprūpes centros, varēs augt ģimeniskā vidē un bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT), kas dzīvo ģimenēs, varēs saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus savās pašvaldībās. Savukārt pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), atbilstoši savām iespējām un ar speciālistu atbalstu, varēs izvēlēties dzīvot patstāvīgi un strādāt sev piemērotu darbu.

Read more ...


Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” – jauna logotipa ieviešana

Category: Deinstitucionalizācija
Wednesday, 10 July 2019
Last Updated: 09 September 2022

logo005Latgales plānošanas reģions kopā citiem Latvijas plānošanas reģioniem un pašvaldībām, tajā skaitā arī Balvu novada pašvaldību, visā Latvijā īsteno projektu, kura ietvaros ar ES fondu finansējuma atbalstu pašvaldības varēs radīt plašu pakalpojumu klāstu, lai bērni, kas šobrīd dzīvo sociālās aprūpes centros, varētu augt ģimeniskā vidē un bērni ar funkcionāliem traucējumiem varētu saņemt sociālo aprūpi un rehabilitāciju savā pašvaldībā. Savukārt pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem atbilstoši savām iespējām un ar speciālistu atbalstu varēs izvēlēties dzīvot patstāvīgi un strādāt sev piemērotu darbu. Tādējādi projekta ietvaros Latvijā notiks deinstitucionalizācija (DI) - lielie institucionālās aprūpes centri tiks aizstāti ar sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem un ģimeniskai videi pietuvinātiem pakalpojumiem.

Read more ...


Sniegtie pakalpojumi un aktualitātes Balvu novadā DI projekta ietvaros

Category: Deinstitucionalizācija
Wednesday, 30 June 2021
Last Updated: 09 September 2022

Balvu novada pašvaldībā aktīvi turpinās projekta «Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā» (Nr.9.2.2.1./15/I/005) (DI projekts) realizācija. 26.04.2021. svinīgi tika atvērts Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs  (Centrs) juridiskā adrese Vidzemes iela 2B, Balvi. Centrs nodrošina sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT). DI projekta ietvaros Centrā tiks izveidoti 5 sociālie pakalpojumi, no kuriem 3 jau ir reģistrēti Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un uzsākuši darbību.

Read more ...


Sniegtie pakalpojumi 2020. gadā un aktualitātes projektā “DI Latgalē”

Category: Deinstitucionalizācija
Friday, 30 April 2021
Last Updated: 09 September 2022

Projekta logo

Latgalē turpinās projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI projekts)” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) realizācija. Latgales plānošanas reģions kopā ar sadarbības partneriem pašvaldībās veido pamatu iekļaujošai sabiedrībai, kur bērni, kas šobrīd dzīvo sociālās aprūpes centros, varētu augt ģimeniskā vidē un bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT), kas dzīvo ģimenē, varētu saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus savā pašvaldībā. Savukārt, cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), atbilstoši savām iespējām un ar speciālistu atbalstu, varētu izvēlēties dzīvot patstāvīgi un strādāt sev piemērotu darbu.

Read more ...