Deinstitucionalizācija

Sniegtie pakalpojumi un aktualitātes Balvu novadā DI projekta ietvaros

Категория: Deinstitucionalizācija
28.09.2022
Обновлено: 28 сентября 2022

sociaalais fondsBalvu novada pašvaldībā aktīvi turpinās projekta «Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā» (Nr.9.2.2.1./15/I/005) (DI projekts) realizācija.

Projekts tiek realizēts specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" ietvaros ar kopējo summu 7 596 069,00 EUR, no tiem 6 456 658,53 EUR (85%) ir ESF līdzfinansējums.

Подробнее...


Notika kārtējā Latgales plānošanas reģiona DI vadības grupas sanāksme

Категория: Deinstitucionalizācija
26.05.2022
Обновлено: 09 сентября 2022

Šī gada 10. maijā projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) ietvaros notika kārtējā Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (turpmāk – DI) vadības grupas sanāksme. Rēzeknes novada domes Lielajā zālē satikās pašvaldību pilnvarotie pārstāvji, sociālo dienestu vadītāji un darbinieki, lai pārrunātu pakalpojumu sniegšanas progresu DI projekta mērķa grupām un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides aktualitātes, kā arī grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr. 313.

Подробнее...


Pieejami dažādi pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm

Категория: Deinstitucionalizācija
05.10.2020
Обновлено: 09 сентября 2022

logo043Līdz 2023. gadam deinstitucionalizācijas pasākuma ietvaros ar ES fondu finansiālu atbalstu pieejami dažādi pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm.

Lai pieprasītu pakalpojumu bērna vecāki vai likumiskie pārstāvji vēršas savas deklarētās dzīvesvietas sociālajā dienestā.

Подробнее...


Projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Balvu novadā”, Nr. 9.3.1.1/18/I/010 īstenošana ir pabeigta.

Категория: Deinstitucionalizācija
30.12.2021
Обновлено: 09 сентября 2022

Projekta mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Balvu novada pašvaldībā.

Projekta ietvaros ir veikti pārbūves darbi divos objektos:

• Balvos, Liepu ielā 2, kur tika veikti Grupu dzīvokļu mājas pārbūves, atjaunošanas darbi un autostāvvietas izbūves darbi,
• Balvos, Vidzemes ielā 2B, kur tika veikti pārbūves darbi ēkas 1.stāvā un pagarabstāvā. Projekta īstenošanas rezultātā tiks izveidots daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs.

Подробнее...


Sniegtie pakalpojumi 2021. gadā un aktualitātes projektā “DI Latgalē”

Категория: Deinstitucionalizācija
09.02.2022
Обновлено: 09 сентября 2022

LogoLatgalē turpinās projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI Latgalē)” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) realizācija. Kopā ar sadarbības partneriem Latgales pašvaldībās mēs veidojam pamatu iekļaujošai sabiedrībai, kur bērni, kas šobrīd dzīvo sociālās aprūpes centros, varēs augt ģimeniskā vidē un bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT), kas dzīvo ģimenēs, varēs saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus savās pašvaldībās. Savukārt pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), atbilstoši savām iespējām un ar speciālistu atbalstu, varēs izvēlēties dzīvot patstāvīgi un strādāt sev piemērotu darbu.

Подробнее...


Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” – jauna logotipa ieviešana

Категория: Deinstitucionalizācija
10.07.2019
Обновлено: 09 сентября 2022

logo005Latgales plānošanas reģions kopā citiem Latvijas plānošanas reģioniem un pašvaldībām, tajā skaitā arī Balvu novada pašvaldību, visā Latvijā īsteno projektu, kura ietvaros ar ES fondu finansējuma atbalstu pašvaldības varēs radīt plašu pakalpojumu klāstu, lai bērni, kas šobrīd dzīvo sociālās aprūpes centros, varētu augt ģimeniskā vidē un bērni ar funkcionāliem traucējumiem varētu saņemt sociālo aprūpi un rehabilitāciju savā pašvaldībā. Savukārt pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem atbilstoši savām iespējām un ar speciālistu atbalstu varēs izvēlēties dzīvot patstāvīgi un strādāt sev piemērotu darbu. Tādējādi projekta ietvaros Latvijā notiks deinstitucionalizācija (DI) - lielie institucionālās aprūpes centri tiks aizstāti ar sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem un ģimeniskai videi pietuvinātiem pakalpojumiem.

Подробнее...


Sniegtie pakalpojumi un aktualitātes Balvu novadā DI projekta ietvaros

Категория: Deinstitucionalizācija
30.06.2021
Обновлено: 09 сентября 2022

Balvu novada pašvaldībā aktīvi turpinās projekta «Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā» (Nr.9.2.2.1./15/I/005) (DI projekts) realizācija. 26.04.2021. svinīgi tika atvērts Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs  (Centrs) juridiskā adrese Vidzemes iela 2B, Balvi. Centrs nodrošina sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT). DI projekta ietvaros Centrā tiks izveidoti 5 sociālie pakalpojumi, no kuriem 3 jau ir reģistrēti Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un uzsākuši darbību.

Подробнее...


Sniegtie pakalpojumi 2020. gadā un aktualitātes projektā “DI Latgalē”

Категория: Deinstitucionalizācija
30.04.2021
Обновлено: 09 сентября 2022

Projekta logo

Latgalē turpinās projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI projekts)” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) realizācija. Latgales plānošanas reģions kopā ar sadarbības partneriem pašvaldībās veido pamatu iekļaujošai sabiedrībai, kur bērni, kas šobrīd dzīvo sociālās aprūpes centros, varētu augt ģimeniskā vidē un bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT), kas dzīvo ģimenē, varētu saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus savā pašvaldībā. Savukārt, cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), atbilstoši savām iespējām un ar speciālistu atbalstu, varētu izvēlēties dzīvot patstāvīgi un strādāt sev piemērotu darbu.

Подробнее...


Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā

Категория: Deinstitucionalizācija
03.02.2021
Обновлено: 09 сентября 2022
nap2020 eraf ieguldijums
Projekts “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Balvu novadā”, Nr. 9.3.1.1/18/I/010

Balvu novada pašvaldība, lai nodrošinātu sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) nodrošinātu sagatavošanos pārejai uz dzīvi sabiedrībā, tiek labiekārtots Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs (DSPC).

Šobrīd notiek aktīvs darbs pie telpu aprīkojuma un iekārtu piegādes un uzstādīšanas. Valstī un citviet pasaulē Covid pandēmija ir ietekmējusi aprīkojuma un preču piegādes tempus.

Подробнее...


Projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Balvu novadā”, Nr. 9.3.1.1/18/I/010 īstenošana

Категория: Deinstitucionalizācija
20.07.2020
Обновлено: 09 сентября 2022

nap2020 eraf ieguldijums

Projekta mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Balvu novada pašvaldībā.

Подробнее...