Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
English (United Kingdom)   Latvian   Russian (CIS)
Izglītība

Lāčplēša diena Tilžas internātpamatskolā

Tilžas internātpamatskolā Lāčplēša dienas pēcpusdienā bija iespēja vērot Ielu vingrotāju –Austra, Arnis un mūsu skolas 2.klases skolēna Kristera demonstrējumus. Atraktīvie puiši pārējiem skolas zēniem parādīja, ka savu brīvo laiku var pavadīt lietderīgi- šādi trenējoties un sportojot. Daudzus tas ieinteresēja un pasākuma beigās bija tādi zēni, kas izrādīja lielu interesi un mēģināja arī kaut ko nodemonstrēt.
Vēlāk skolas zēniem bija iespēja piedalīties sporta skolotāja A. Dokāna rīkotajā konkursā - „Skolas stiprinieks” Zēni sacentās šādās disciplīnās-basketbola soda metieni, svaru ripas turēšana, pievilkšanās pie stieņa, svaru bumbas celšana un „Kļūdies vienreiz”. Pēc spraigas cīņas visi rezultāti tika apkopoti un skolas stiprinieki-

Lasīt tālāk...

 

Sveicam valsts svētkos!

Mums ticis viszilākais ezers
Un rudākais rudzu lauks.
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu visskaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.
/L. Vāczemnieks/

Sveicam Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienā!

 

Lai mums stipra valsts un lai tai ilga nākotne!

Tilžas internātpamatskolas kolektīvs
 

 

Dāvanas no Bērnu Bāreņu fonda Tilžas internātpamatskolai

Oktobra mēnesī daudzas lietas, ko bija sarūpējis Bērnu Bāreņu fonds noder arī mācību stundās kā vizuālajā mākslā, mājturībā un pulciņu, fakultatīvu nodarbībās - dzīves mācībā iekļaujošās izglītības bērniem, kur top skaisti darbiņi un bērni ir ļoti priecīgi par paveikto. Skolas bibliotēkā tika veidota arī izstāde ar šiem darbiņiem.

Lasīt tālāk...

 

Labo darbu nedēļa Tilžas internātpamatskolā

Oktobrī skolā bija Labo darbu nedēļa. Klašu kolektīvi centās padarīt daudz labu darbu un darbiņu. Pie labajiem darbiem var pierakstīt-klašu kolektīvi gāja ciemos pie pirmsskolas grupiņas bērniem tur vadot interesantas rotaļu pēcpusdienas. Daudzas klases gāja uz Tilžas kapiem un sakopa kapu kopiņas. Daudz skolēni strādāja savos klašu dekoratīvajos sektoros. Par Labo darbu nedēļas veikumu skolēni tika apbalvoti skolas līnijā. Klašu kolektīvi tika pie skaistām krāsojamajām grāmatām un katrs skolēns saņēma flomāsteru paciņu, ko bija sarūpējis Bērnu Bāreņu fonds. Īpaši Labo darbu nedēļā daudz labu darbu paveica 6.klases kolektīvs, jo strādāja arī pie Tilžas katoļu baznīcas apkārtnes uzkopšanas. Skolēnu moto bija: „Viens par visiem, visi par vienu!” 6.klases kolektīvs saņēma hokeja galda spēli, ko varēs spēlēt brīvajos brīžos.

Lasīt tālāk...

 

Tilžas internātpamatskolas skolēni apmeklē Grāmatu svētkus Tilžā

18.oktobrī Tilžas internātpamatskolas čaklie grāmatu lasītāji devās uz Grāmatu svētkiem Tilžā. Skolēniem bija iespēja tikties ar dzejnieci Annu Rancāni un rakstnieci Lindu Nemieru (Dreimani). Abās tikšanās skolēni ar lielu interesi klausījās, ko grāmatu autores stāstīja un uzzināja daudz ko jaunu. Skolēni uzdeva arī sev interesējošus jautājumus. Piemēram, par L. Nemieras notikumiem dzīvē, kā viņa sāka rakstīt grāmatas un cik laika tas aizņem. Skolēni uzzināja, ka rakstniecei ļoti patīk fantazēt un kā viņa sāka rakstīt visādus mazus stāstiņus un sūtīja tos uz izdevniecības „Zvaigzne ABC” rīkotajiem konkursiem. L. Nemiera klātesošos jauniešus uzrunāja, „ka nevajag turēt sveci zem pūra, ka droši jāpiedalās konkursos!”

Lasīt tālāk...

 

Putras diena Tilžas internātpamatskolā

Oktobrī sākumskolas klasēs tika rīkota Putras diena. Lai veiksmīgi šī diena noritētu, sākumskolas skolotāja I. Daukste mazāko klašu skolēnus un viņu audzinātājus sasauca uz Putras stundu, kur tika katrai klasei izdalīti mājas darbi, sadalīti pienākumi un pats galvenais, kāda putra katrai klasei jāvāra. Putras dienā skolēni ar klašu audzinātājiem devās uz mājturības kabinetu, kur tika vārītas veselīgās putras-auzu pārslu putra ar riekstiem un aprikozēm, ar āboliem un kanēli, ar banāniem! Kad putras tika sagatavotas, skolas mazajā zālītē uz pasākumu „Vāru, vāru putriņu...” ieradās pats Profesors Grauds (Sk. I. Daukste) ar Pūčulēnu (9.kl. L. Briede) uz putru degustāciju, taču skolēniem bija jāatrāda sagatavotie mājas darbi, priekšnesumi, ko visu vērtēja abi ciemiņi. Skolēni gan dziedāja dziesmas, gan skandēja dzejoļus, gan rādīja pasaku par putru. 1.klases skolēni no profesora Grauda saņēma paciņas ar ātri pagatavojamo putriņu, jo viņiem taču jāaug lieliem! Vēlāk sekoja pats interesantākais-putru degustācija! Katrs klases kolektīvs saņēma arī Atzinības rakstu no paša Profesora Grauda. Skolēniem ļoti patika šis pasākums un viņi jau gaida nākošo Putras dienu, jo zina -Putras ēst ir ļoti veselīgi!

Lasīt tālāk...

 

Skolotāju diena Tilžas internātpamatskolā

Oktobrī skolā tika svinēta Skolotāju diena. Par godu Skolotāju dienai mazāko klašu skolēni izpušķoja skolas vestibilu, vēl skolēni latviešu valodas stundās bija izveidojuši aprakstus un portretus ar skolotājiem. Savukārt, skolas bibliotēkā bija skatāma izstāde ”Skolotāju mīļākās bērnības grāmatiņas.”
Kā jau tradīcija par Skolotāju dienas norisi skolā bija atbildīga 9.klase. No rīta, ierodoties skolotājiem uz darbu, katram tika pasniegtas puķes. Vēlāk sekoja skolēnu apsveikumi skolotājiem tās bija gan dziesmas, gan dzejolīši un ziedi, mīļi apskāvieni, pateicības vārdi. Vēlāk skolotājiem tika izdalītas īpašās kartes ar kurām viņi varēja apmeklēt „Klubu 44 krēsli”. „Klubā” visus sagaidīja galanti oficianti-9.klases zēni, kas skolotājus apkalpoja ar pašu gatavotām uzkodām, pašceptu torti, kafiju un kokteiļiem. Bija pieaicināts arī viesmākslinieks - Z.Krakops, kas visus iepriecināja ar savām skanīgajām dziesmām. Jautrību „klubā” ieviesa arī ekstrasenss (Sk. A.Tomaševiča) un viņa palīdze (Sk. I. Zelča), kas visiem skolotājiem centās pareģot nākotni un vilka ārā negatīvo enerģiju, ko meta ārā pa logu.

Lasīt tālāk...

 

Pirmsskolas grupiņas bērni apmeklē Tilžas internātpamatskolas bibliotēku

Oktobra mēnesī Tilžas internātpamatskolas bibliotēku apmeklēja pirmsskolas grupiņu „ Bitītes” un „Spārītes” bērni. Bibliotēkā mazos ciemiņus laipni sagaidīja bibliotekāre R.Ločmele un lelle Pepija Garzeķe. Bibliotēkā bērni iepazinās ar lielām, mazām grāmatiņām un kopā ar Pepiju aplūkoja grāmatu izstādi. Bērni uzmanīgi klausījās grāmatas lasījumu „Kur ņemt vienu apkampienu”.
Vēlāk bērni kopā ar Pepiju Garzeķi gāja dažādās rotaļās, no tām visvairāk patika rotaļa „Pietupies”. Pēc rotaļām bērni datorā skatījās un klausījās dziesmu „Joka pēc alfabēts”. Lielākās grupiņas bērni no burtiņu alfabēta izvēlējas katrs savu burtiņu un to izkrāsoja.

Lasīt tālāk...

 

Rudens pārgājiens „Pretī zelta rudenim!” Tilžas internātpamatskolā

Kā jau katru gadu rudenī kā tradīcija Tilžas internātpamatskolā klašu kolektīviem ir iet pārgājienā „Pretī zelta rudenim!” Arī šajā mācību gadā, saulainajā atvasarā skolēni devās ceļā. Skolēni iepazina Krišjāņu Staburagu. Vēl skolēni apciemoja zemnieku saimniecību „Kapulejas” Tilžā, kur varēja pavizināties ar poniju Mambo un apskatīt citus zirdziņus.
Viens no pārgājiena galamērķiem bija retro moču „Rūsa vējā” izstāde Tilžā, kuru saimnieks ir K. Romanovs. Skolēniem bija iespēja aplūkot arī citus Tilžas kultūrvēsturiskos objektus. Skolā pārgājiena dalībnieki atgriezās ar pozitīvām emocijām no redzētā- pārgājiens „Pretī zelta rudenim!” bija izdevies!

Lasīt tālāk...

 

Tilžas internātpamatskolas bērni apmeklē izrādi „Mazā raganiņa”

4.oktobrī Tilžas internātpamatskolas pirmsskolas grupiņas bērniem un sākumskolas skolēniem tika piešķirtas brīvbiļetes uz izrādi „Mazā raganiņa”.
Šādu jauku iespēju sagādāja biedrība „Balvu teātris”
Paldies jaukajiem cilvēkiem par sagādāto prieku bērniem!
 

 
Vairāk rakstu...