Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
English (United Kingdom)   Latvian   Russian (CIS)
Izglītība

Rudens kross Tilžas internātpamatskolā

Neskatoties uz rudenīgajiem laika apstākļiem, 30. septembrī skolā sporta skolotājs A. Dokāns rīkoja Rudens krosu. Skolēni bija aktīvi un ieguva arī šādas vietas:
D grupa 2002. g. dz. un jaunāki. Meitenes.
Ē. Šarapova-1.vieta
A. Štelmahere-2. vieta
M. Avota-3.vieta
S. Sīmane-3.vieta
D grupa 2002. g. dz. un jaunāki. Zēni.
R. Gremzda-1.vieta
A. Simoņenko-2.vieta
S. Mitrovskis-3.vieta
C grupa 2000.g. dz. un jaunāki un 2001.g. dz. Meitenes.
M. Pinkena-1. vieta
C grupa 2000.g. dz. un jaunāki un 2001.g. dz. Zēni.
J. Pinkens-1.vieta
 

 

Dārzeņu pēcpusdiena Tilžas internātpamatskolā

27. septembrī par godu Miķeļdienai skolas meiteņu mājturības kabinetā tika organizēta Dārzeņu pēcpusdiena no 6.-9.klasei. Minēto klašu skolēni izvirzīja trīs labākos klases pavārus, kuri cepa dārzeņu pankūkas.
Mājturības skolotāja un idejas autore Līga Ločmele stāsta: „Skolēni cepa pankūkas gan no dārzeņiem, gan no augļiem ( kartupeļiem, kabačiem, ķirbjiem, āboliem, kāpostiem, burkāniem). Cept pankūkas skolēniem ļoti patika, tas skolēnos veidoja vienotības un māju sajūtu. Ceptās pankūkas vērtēja un degustēja gan skolēni, gan skolotāji. Iecienītākās bija kartupeļu pankūkas, kurām klāt pievienoja gan piedevas, gan arī citus dārzeņus. Skolēnu vērtējumā neparastākās bija ābolu un ķirbju pankūkas.” Skolai iesaistoties projektā „Skolas auglis” ir doma rīkot arī Salātu pēcpusdienu.

Lasīt tālāk...

 

Tilžas internātpamatskolas grāmatu lasītāji dodas uz Tilžas bibliotēku

26.septembrī Dzejas dienas ietvaros, Tilžas internātpamatskolas čaklo grāmatu lasītāju pulciņš un bibliotekāre R.Ločmele devās uz Tilžas pagasta bibliotēku. Dzejas dienas tika veltītas bērnu dzejniecei I.Zanderei-55. Bērniem bija iespēja iepazīties ar dzejnieces grāmatiņām, kas ir ne mazums. Pasākumā tika lasīta dzejnieces grāmatiņa „Diegu burti”. Strādājot komandās, bērniem bija jāsaliek kopā dzejnieces grāmatu nosaukumi. Labākajiem I.Zanderes daiļrades pazinējiem tika uzlīmītes un āboli no pagasta bibliotekāres I.Pugačas. Vēl bibliotekāre lasītājus iepazīstināja ar jaunākajām bērnu grāmatām bibliotēkā. Visvairāk bērniem patika grāmata par Milzi, ar ko visi gribēja arī nobildēties.

Lasīt tālāk...

 

Tilžas internātpamatskolas Iekļaujošās izglītības skolēnu ekskursija

18. septembra saulainā pēcpusdienā mūsu skolas iekļaujošās izglītības skolēni un skolotājas Dz. Škapare, R. Ločmele devās ekskursijā uz Lazdukalna pagastu „Saipetniekiem” Ekskursantiem bija iespēja apskatīt kultūrvēsturiskos priekšmetus -senos darbarīkus, sadzīves priekšmetus, tehniku. Skolēniem ļoti patika arī skaistais daiļdārzs. Bērniem tā bija lieliska atpūta un pozitīvu emociju pēcpusdiena.

Lasīt tālāk...

 

Drošības dienas Tilžas internātpamatskolā

Drošības nedēļas ietvaros, 17. septembrī skolā bija ieradies Valsts policijas Balvu iecirkņa inspektors I. Vizulis, lai skolēniem runātu par vardarbību-šobrīd tik aktuālo tēmu skolās. Skolēni varēja noskatīties sagatavotu prezentāciju par šo tēmu, vēlāk uzdot jautājumus policistam un diskutēt.

Lasīt tālāk...

 

Āboli, ābolīši...

Tā kā šogad ābolu raža ir ļoti laba, tad arī Tilžas inetrnātpamatskolas skolēni pēc stundām skolas ābeļdārzā skolas kopgaldam cītīgi lasa garšīgos ābolus, kuros ir tik daudz dažādu vērtīgu vitamīnu.

 

Dāvanas Tilžas internātpamatskolas skolēniem no Bērnu Bāreņu fonda

Sākoties jaunajam mācību gadam, Tilžas internātpamatskolai Bērnu Bāreņu fonds uzdāvināja veikala „Depo” dāvanu karti 100 ls vērtībā mācību piederumu iegādei. Vēl kā dāvaniņu katrs skolēns saņēma rakstāmpiederumu komplektu un piezīmju blociņu no Bērnu Bāreņu fonda. Pirmsskolas grupiņas bērni tika pie skaistām pasaku mājiņām, 1.klases skolēni pie futbola vārtiem. Vēl bērniem tika uzdāvinātas dažādas spēles brīvajam laikam un par cik tuvojas vēsais rudens laiks, bērniem tika uzdāvinātas arī siltas zeķītes.

Lasīt tālāk...

 

Vasaras brīvlaiku pavada ASV

Tilžas internātpamatskola iesaistoties labdarības organizācijā „One Forty Three” , deva iespēju diviem mūsu skolas skolēniem J. Drozdovam un S. Zelčam vasaras brīvlaiku pavadīt ASV. Organizācijas mērķis ir palīdzēt bez vecāku gādības palikušajiem bērniem. Jaroslavs un Sandris dzīvoja viesģimenēs. Zēniem bija iespēja iepazīt Amerikas kultūru, gūt jaunus iespaidus, uzlabot angļu valodas zināšanas un pats galvenais baudīt viesģimenes rūpes un gādību.

Lasīt tālāk...

 

Zinību diena Tilžas internātpamatskolā

... un atkal septembrī kāds gads no jauna sākas!


„Krīt naktīs āboli...
No rīta pilna zāle.
Un zvaigznes septembrī
Kā zelta augļi krīt.
Un atkal septembrī
Kāds gads no jauna sākas.”

Kā jau ierasts- Zinību dienas rītā Tilžas internātpamatskolas skolēni kopā ar audzinātājiem devās uz Tilžas Romas katoļu baznīcu.
Šajā mācību gadā 1.klasē mācības uzsāk astoņi skolēni. Svinīgajā pasākumā ar skolas gaitas sācējiem iepazīties bija ieradušies Grāmatu Tārpiņš (skolotāja M. Timoškāne) un slavenais Harijs Poters (3.kl.skolēns J. Drozdovs). Grāmatu Tārpiņam svarīgi bija pierakstīt jaunos skolēnus savā lielajā „Skolas hronikas grāmatā” savukārt, Harijs Poters uzbūra katram dāvaniņas- grāmatiņu par Gāzēnu, pildspalvu bez kuras skolā nevar iztikt neviens skolēns un vēl viņiem tika pasniegts ābolu grozs, jo šajā mācību gadā viņiem būs vajadzīgi spēka vitamīni. Arī skolas direktore I. Bērziša katram 1.klases skolēnam un audzinātājām Sk. Paulovičai un E. Krakopei pasniedza dāvaniņas-balonus, konfektes un zīmulīšus. Katrs 1. klases skolēns tika arī pie savas „Ābeces”, ko pasniedza 9. klases skolēni.

Lasīt tālāk...

 

Izlaidums Tilžas internātpamatskolā

„Tālu, kad iesi nākotnes ceļos,
Sāpēs un priekos dvēsele ies,
Atmiņas klusas kā liepziedu šalkas
Šeit no skolas laikiem būs.”
12.jūnijā Tilžas internātpamatskolā notika 9.klases un profesionālās izglītības –galdnieks izlaidums. Šogad skolu absolvēja 10 audzēkņi. Izlaidums –tas ir prieks par paveikto, bet arī skumjas, jo ir jāšķiras citam no cita un no skolotājiem ar kuriem kopā pavadīti tik daudzi gadi...

Lasīt tālāk...

 
Vairāk rakstu...