Seminārs „LABDARĪBA, MECENĀTISMS UN BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS- JAUNĀ IZAUGSMES FILOZOFIJA”

Kategorija: Nevalstiskās organizācijas
Piektdiena, 27 Decembris 2013
Pēdējās izmaiņas: 03 Janvāris 2014

Semināra programma


NVO finanšu e-ziņas

Kategorija: Nevalstiskās organizācijas
Trešdiena, 18 Decembris 2013
Pēdējās izmaiņas: 18 Decembris 2013

Skatīt šeit.


NVO aktualitātes

Kategorija: Nevalstiskās organizācijas
Otrdiena, 05 Novembris 2013
Pēdējās izmaiņas: 05 Novembris 2013

Skatīt šeit.


NVO finanšu e-ziņas

Kategorija: Nevalstiskās organizācijas
Trešdiena, 30 Oktobris 2013
Pēdējās izmaiņas: 30 Oktobris 2013

NVO finanšu e-ziņas (oktobris 2013)


Balvu novada iedzīvotājiem paplašinās aktīvās atpūtas iespējas brīvā dabā

Kategorija: Nevalstiskās organizācijas
Piektdiena, 25 Oktobris 2013
Pēdējās izmaiņas: 25 Oktobris 2013

Informējam, ka 2013.gada 4.oktobrī Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvalde nolēma apstiprināt biedrības „Radošās Idejas”, reģ. Nr. 50008184511 iesniegto projekta pieteikumu Nr.13-07-LL04-L413201-000008 „Brīvā laika pavadīšanas un aktīvās atpūtas iespēju pilnveidošana Balvu novada iedzīvotājiem" (lēmums Nr. 07.6-11/13/1919) ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" ietvaros.
Projekta mērķis ir paplašināt aktīvās atpūtas iespējas brīvā dabā Balvu novadā, uzstādot brīvdabas trenažierus un skrituļošanas rampas Lāča dārzā, Balvos, Brīvības ielā 52.
Projekta ieviešana paredz piecu brīvdabas trenažieru un skrituļošanas rampas uzstādīšanu. Projekta ietvaros veiktās aktivitātes uzlabos Balvu novada iedzīvotāju aktīvās atpūtas kvalitāti, paplašinās iespējas fizisko aktivitāšu veikšanai brīvā dabā ne tikai vasaras laikā, bet arī ziemas periodā, motivēs arvien vairāk novada iedzīvotājus pievērsties aktīvai atpūtai un veselīgam dzīvesveidam, kas kopumā sekmē veselīgu un pozitīvu domāšanu un dzīves uztveri.

Lasīt tālāk...


Biedrībai „Radošās Idejas” atbalstīts starptautisks projekts „The Living Heritage” (Dzīvais mantojums)

Kategorija: Nevalstiskās organizācijas
Piektdiena, 25 Oktobris 2013
Pēdējās izmaiņas: 25 Oktobris 2013

Biedrība „Radošās Idejas” sadarbībā ar 8 partneriem no Lielbritānijas, Nīderlandes, Bulgārijas, Grieķijas, Itālijas, Maltas, Turcijas un Polijas 2013.gada sākumā izstrādāja un š.g. 21.februārī iesniedza Valsts izglītības attīstības aģentūrai (turpmāk – VIAA) Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Grundtvig apakšprogrammas vienā no septiņām decentralizētajām aktivitātēm „Mācību partnerības” projekta pieteikumu „The Living Heritage” (latviskais tulkojums – „Dzīvais mantojums”, turpmāk-Projekts) 2013.gada izsludinātajā konkursā.
2013.gada 12.jūlijā Biedrība „Radošās Idejas” saņēma VIAA lēmumu Nr. 8.3.-1/6164 par Projekta identifikācijas numurs un līguma numurs: 2013-1-LV1-GRU06-05452 1 apstiprināšanu, īstenošanai no 2013.gada 1.augusta līdz 2015.gada 31.jūlijam ar 8 partneriem. Turcijas partneris netika atbalstīts. Apstiprinātais maksimālais finansējums Biedrībai „Radošās Idejas” ir EUR 21 000,00 (divdesmit viens tūkstotis eiro un 00 centi) vismaz 24 mobilitātes īstenošanai.

Plašāka informācija šeit.

Lasīt tālāk...


Biedrība "Ritineitis" informē

Kategorija: Nevalstiskās organizācijas
Trešdiena, 16 Oktobris 2013
Pēdējās izmaiņas: 16 Oktobris 2013

Labdarības programma "Maizes rieciens", kuru atbalsta Borisa un Ināras Teterovu fonds sācis projektu "Zupas virtuve trūcīgām personām"
Borisa un Ināras Teterevu fonds dibināts 2010.gadā ar mērķi veicināt kultūras, mākslas un izglītības attīstību Latvijā un ārpus tās robežām, kā arī stiprināt sociālās atbildības jēdzienu sabiedrībā
Labdarības programma jau oktobrī ar biedrības "RITINEITIS" atbalstīto projektu ieviesta arī Balvos.
Sagatavoto ēdienu izsniedz gan līdznešanai, gan iespēja ēst uz vietas Brīvības ielā 47, i.u Valdogs telpās laikā 14.00-15.00. Savu atbalstu kartupeļu un dārzeņu piegādei arī šogan neliedz Inta un Māris Korlaši z/s Užgava un a/s Balvu maiznieks.
Silttas maltītes plānots nodrošināt 4200 trūcīgām un 300 mazaizsargātām personām visā Latvijā - kopumā gandrīz 500 000 ēdiena porciju. Balvos plānots mēnesī sniegt palīdzību 140 personām.lai nerastos pārpratumi biedrība šogad sadarbosies ar Balvu Sociālo dienestu, lai pēc iespējas abak varētu palīdzēt grūtībā nonākušajām personām.

Labdarības programmas ieinteresētās personas lūdzam griesties Balvu Sociālajā dienestā, lai saņemtu talonus.
vairāk info-Maruta Castrova 26162614


Iespēja piedalīties fotokonkursā "Mana zeme - Latvija"

Kategorija: Nevalstiskās organizācijas
Pirmdiena, 07 Oktobris 2013
Pēdējās izmaiņas: 07 Oktobris 2013

Sagaidot mūsu valsts 95. gadadienu biedrība, Balvu novada attīstības veicināšanai "SAVI" aicina piedalīties fotokonkursā "Mana zeme - Latvija".
Konkurss ir lieliska iespēja sagādāt mūsu valstij dāvanu 95 gadu jubilejā, demonstrēt savu fotogrāfa meistarību un fotogrāfiju apstrādes programmu apguves līmeni. Noslēgumā visi priecāsimies piedaloties kopīgā pašu darbiem veidotā izstādē.

Konkursa nolikums
 


Stiprinās Balvu novada nevalstisko sektoru

Kategorija: Nevalstiskās organizācijas
Otrdiena, 27 Augusts 2013
Pēdējās izmaiņas: 27 Augusts 2013

Informējam, ka 2013.gada 20. jūnijā Sabiedrības integrācijas fonda padome nolēma apstiprināt biedrības „Radošās idejas”, reģ. Nr. 50008184511 iesniegto projekta iesniegumu „Biedrības „Radošās Idejas” institucionālās kapacitātes stiprināšana un ilgtspējīga attīstība” (Nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/173) un 2013. gada 19.augustā biedrības „Radošās Idejas” valdes priekšsēdētāja Sanita Putniņa Sabiedrības integrācijas fondā, Rīgā parakstīja Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO darbības atbalsta programma” (turpmāk-programma) Finansēšanas līgumu ar identifikācijas numuru: 2012.EEZ/DAP/MIC/173/3/L/031/2013 un Projekta līgumu ar identifikācijas numuru: 2012.EEZ/DAP/MIC/173/3/L/031.
Projekta ietvaros tiks stiprināta biedrības „Radošās idejas” kapacitāte un veicināta Balvu novada nevalstiskā sektora un pilsoniskās sabiedrības aktivizēšana un sadarbība ar mērķi sekmēt līdzdalību savas valsts un pašvaldības attīstībā un lēmumu pieņemšanā vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī.

Lasīt tālāk...


Iespēja nevalstiskajām organizācijām

Kategorija: Nevalstiskās organizācijas
Trešdiena, 07 Augusts 2013
Pēdējās izmaiņas: 09 Augusts 2013

Biedrība Balvu novada attīstības veicināšanai „SAVI” jūlijā ir uzsākusi projekta „Ziemeļlatgales NVO darbības aktivizēšana” realizāciju. Programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma” ietvaros projektu finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Latvijas valsts.
Projektā līdz pat 2015.gada decembrim plānotas daudzveidīgas aktivitātes, kurās aicinām iesaistīties arī citu Balvu, kā arī tuvāko kaimiņu novadu nevalstisko organizāciju aktīvistus. Plānoti semināri, apmācības, pieredzes apmaiņas pasākumi, bezmaksas konsultācijas biedrību grāmatvedības, projektu izstrādes jautājumos un citas aktivitātes. Vairāk informācijas varēs uzzināt projekta uzsākšanas seminārā Balvu Novada muzejā 2013.gada 12.augustā. Uz semināru aicināti nevalstistisko organizāciju aktīvisti, pašvaldību pārstāvji un visi interesenti.

Semināra programma


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei