Atbalsts ukraiņiem    Balviem 95


Informatīvs paziņojums Lazdukalna pagasta Grīvu salas zemes īpašniekiem

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 28 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 03 Oktobris 2022

Valsts vides dienests_logo

Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu.

Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde informē par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu paredzētā LIFE projekta “LIFE20 NAT/LV/000273 LIFE MarshMeadows ietvaros, nedarbojošos (norakstītu) meliorācijas grāvju demontāža (aizbēršana), nelielu seklūdens dīķu izveide” īstenošanai Balvu novada Lazdukalna pagastā, Grīvu salā.

Lasīt tālāk...


Apstiprina izglītības iestāžu darba algas un izsludinās atklātu konkursu uz Balvu Valsts ģimnāzijas direktora amatu

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 26 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 29 Septembris 2022

arkartas domes sede26.septembrī notika Balvu novada domes ārkārtas sēde, kuras darba kārtībā tika izskatīti septiņi jautājumi.

Apstiprina pašvaldības noteikumus

Nr.8/2022 „Par Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtību un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Balvu novada pašvaldības pedagogu darba samaksai obligātās pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”.

Noteikumi noteiks kārtību, kādā Balvu novada pašvaldība sadala valsts budžeta mērķdotāciju Balvu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, pamata, vispārējās vidējās, profesionālās vidējās, profesionālās ievirzes un interešu izglītības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Lasīt tālāk...


Balvu novadā turpmāk zels četri Glika ozoli

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 26 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 29 Septembris 2022

Glika ozols ViļakāAtzīmējot reformācijas piecsimtgadi Latvijā un Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) simto dzimšanas dienu,  2022. gadā dažādās Latvijas vietās tiek stādīti ozoli, kas izaudzēti no Ernsta Glika pirms vairāk nekā 300 gadiem stādīto ozolu zīlēm.

Lasīt tālāk...


Uz Balvu novadu atceļo trīs Nikodema Rancāna balvas!

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 26 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 05 Oktobris 2022

Nikodema Rancāna balvas saņēmējas no Balvu novada

Iesākot Skolotāju dienas svinības un godinot vienu no izcilākajiem skolotājiem Nikodemu Rancānu, 25.septembrī Balvu Kultūras un atpūtas  centrā notika Nikodema Rancāna balvas pasniegšana Latgales izcilākajiem pedagogiem. Starp viņiem arī trīs Balvu novada pedagogi - Baltinavas vidusskolas skolotāja Ligita Spridzāne un Rugāju vidusskolas skolotāja Natālija Garā saņēma balvu nominācijā par ieguldījumu un sasniegumiem latgaliešu valodas, kultūrvēstures un novada mācības ieviešanā un iedzīvināšanā skolā, bet Balvu sākumskolas skolotāja Gunta Blauma saņēma balvu nominācijā par radošu un psiholoģiski atbalstošu pieeju mācību procesa organizēšanā.

Turpretim Rekavas vidusskolas skolotāja Daina Pužule saņēma Atzinību un Latgales Etnogrāfiskās vēstniecības specbalvu.

Lasīt tālāk...


Iepazīstot tūrisma nozares uzņēmējus Balvu novadā

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 23 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 29 Septembris 2022

Iepazīst viesmīlības nozari Balvu novadā2022. gada 20. septembrī Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu Latgales uzņēmējdarbības centru (LUC) organizēja informācijas apmaiņas dienu, viesojoties pie Balvu novada Viļakas un Baltinavas puses uzņēmumiem.

Šāda veida tikšanās, apmeklējot Balvu un Rugāju puses viesmīlības nozares uzņēmumus, jau notika 3. augustā, kuras laikā tika uzklausīti uzņēmēju stāsti par pašreizējo situāciju gan pašā uzņēmumā, gan tūrisma nozarē kopumā, kā arī izzinātas uzņēmēju vajadzības un nepieciešamais atbalsts no pašvaldības un citu uzņēmējdarbību atbalstošo institūciju puses.

Lasīt tālāk...


14.Saeimas vēlēšanas jau 1. oktobrī! Informācija par vēlēšanu iecirkņiem Balvu novadā

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 20 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 29 Septembris 2022

Saeimas vēlēšanas 20222022. gada 1. oktobrī Latvijā notiks kārtējās – 14.Saeimas – vēlēšanas, kurās uz nākamajiem četriem gadiem būs jāievēl 100 parlamenta deputāti. Iesniegtie deputātu kandidātu saraksti ir apskatāmi vietnē sv2022.cvk.lv.

Vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirkņi Latvijā un ārzemēs vēlētājiem būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00 pēc vietējā laika. Balsstiesības Saeimas vēlēšanās ir Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Vairāk par balsošanas kārtību vēlēšanu iecirkņos uzzini šeit

Lasīt tālāk...


Nolemj veikt izmaiņas pašvaldības ceļu un ielu reģistrā un reģistrēt Balvu pilsētas ģerboni Ģerboņu reģistrā

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 22 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 29 Septembris 2022

septembris 202222.septembrī notika kārtējā Balvu novada domes sēde, kurā deputāti darba kārtībā izskatīja 60 jautājumus.

Apstiprināja Balvu novada pašvaldības sniegto maksas pakalpojumu cenrādi par siltumenerģijas pakalpojumu

Nolēma grozīt 2022.gada 24. marta lēmuma Nr.8, §65 „Par pašvaldības sniegto ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumenerģijas piegādes tarifu apstiprināšanu” 2.pielikumu, papildinot ar 2.punktu un izteica jaunā redakcijā. Tas paredz, ka Viļakas pilsētā, Pļavu ielā 2 siltumenerģijas maksa bez PVN par m2 būs 1,38 euro.

Lasīt tālāk...


Balvu novada administrācija aicina darbā EKONOMISTU

Kategorija: Vakances pašvaldībā
Trešdiena, 14 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 14 Septembris 2022

EkonomistsBalvu novada administrācija (Reģ.Nr.40900036984) aicina darbā ekonomistu (profesijas kods 2631 02). 

Prasības pretendentiem(-ēm):

  • augstākā izglītība grāmatvedībā, finansēs vai ekonomikā;
  • kā priekšrocība tiks uzskatīta darba pieredze finanšu vadībā vai grāmatvedībā;
  • laba finanšu grāmatvedības un LR nodokļu izpratne un zināšanas;
  • teicamas valsts valodas zināšanas;
  • teicamas sadarbības un organizatoriskās prasmes;
  • analītikas spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
  • prasme darbā ar datoru (MS Outlook,Word, Excel, Power Point), kā arī prasmes darbā ar biroja tehniku.

Lasīt tālāk...


Lai būtu gan sakopti, gan skaisti! Balvu novada iedzīvotāji piedalās Pasaules talkas aktivitātēs

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 20 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 29 Septembris 2022

Laimes kokiJau vairāku gadu garumā pavasarī tiek rīkota Lielā Talka, kuras laikā esam palīdzējuši Latvijai tapt zaļākai, sakoptākai, gan savācot atkritumus, labiekārtojot apkārtējo vidi, stādot kokus, gan izbūvējot jaunus apskates un atpūtas objektus. Taču rudenī Latvijā norisinās Pasaules talka, kad iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties tradicionālajā koku sēšanas un stādīšanas  akcijā “Laimes koki”. Balvu novadā iedzīvotāji ir aktīvi gan pavasara, gan rudens talkās, tāpēc novada teritorija tiek ne tikai sakopta, bet arī padarīta skaistāka un priecē gan pašus iedzīvotājus, gan ciemiņus.

Lasīt tālāk...


Valsts ieņēmumu dienests izsludina darba vakances

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 16 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 29 Septembris 2022

Darba vakances Valsts ieņēmumu dienestāValsts ieņēmumu dienests (reģ.Nr.90000069281, www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Nodokļu pārvaldes Informācijas sagatavošanas daļas Trešās nodaļas galvenā nodokļu inspektora ierēdņa amatu (1 vakance uz nenoteiktu laiku). 

Nodokļu pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta pamatdarbības un atbalsta funkcijas īstenošana nodokļu administrēšanas jomā.

Lasīt tālāk...


Ar nākamo gadu AS “Balvu Enerģija” plāno siltumenerģijas apgādes tarifa pieaugumu

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 15 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 29 Septembris 2022

AS Balvu enerģijaStraujiem soļiem tuvojas gada vēsākie mēneši, līdz ar to arvien aktuālāks kļūst jautājums par gaidāmajām izmaiņām siltumenerģijas tarifos. AS “Balvu Enerģija” valdes priekšsēdētājs Sandris Šalajevs 14.septembrī Tautsaimniecības un vides komitejas sēdē ikvienu klātesošo informēja par uzņēmuma gatavību jaunajai apkures sezonai un gaidāmajiem izaicinājumiem.

AS “Balvu Enerģija” valdes priekšsēdētājs Sandris Šalajevs atzīst, ka uzņēmums ir gatavs jaunajai apkures sezonai, par ko liecina sasniegtie ekonomiskie rezultāti un tehnoloģisko iekārtu uzlabojumi 2021.gadu noslēdzot, kā arī veiktie sagatavošanās darbi vasaras laikā, bet joprojām aktuāls jautājums ir sabiedrības maksātspēja.

Lasīt tālāk...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei