Atbalsts ukraiņiem    Balviem 95


Balvu novada Kubulu pagastā, kādā mājas cūku novietnē, konstatēts saslimšanas gadījums ar Āfrikas cūku mēri

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 11 Augusts 2022
Pēdējās izmaiņas: 22 Augusts 2022

BiodrošībaPārtikas un veterinārais dienests (PVD) novietnē veic slimības apkarošanas un ierobežošanas pasākumus, tostarp cūku likvidēšanu, kā arī epidemioloģisko izmeklēšanu, lai noskaidrotu, kā slimība iekļuva novietnē.

Līdzīgi kā citos gadījumos, ap slimības skarto saimniecību noteikta karantīna - aizsardzības zona trīs kilometru rādiusā un uzraudzības zona desmit kilometru rādiusā. Šajā teritorijā esošajās novietnēs tiks pastiprināti kontrolēta cūku reģistrācijas un biodrošības prasību ievērošana.

Lasīt tālāk...


Nolēma ņemt ilgtermiņa aizņēmumu projekta “Balvu muižas apbūves kompleksa pārbūve 2.kārta” īstenošanai

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 11 Augusts 2022
Pēdējās izmaiņas: 22 Augusts 2022

arkartas domes sede

11.augustā notika ārkārtas Balvu novada domes sēde. Darba kārtībā deputāti izskatīja četrus jautājumus.

Ņems ilgtermiņa aizņēmumu

Deputāti nolēma ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 2022.gadā  līdz 700 000  euro  uz 20 gadiem no Valsts kases ar noteikto gada procentu likmi aizņēmumam prioritārā investīciju projekta “Balvu muižas apbūves kompleksa pārbūve 2.kārta” īstenošanai. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veiks no 2023.gada marta līdz 2042.gada decembrim (ieskaitot). Aizņēmumu atmaksu garantēs ar Balvu novada pašvaldības budžetu.

Lasīt tālāk...


Upītē svētku programmā – teātri, simpozijs un starptautiskais folkloras festivāls

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Otrdiena, 09 Augusts 2022
Pēdējās izmaiņas: 18 Augusts 2022

Svētki UpītēBalvu novada, Šķilbēnu pagasta “Upītes kultūrtelpā” tradicionāli augustā svinēs “Svātkus Upītie”. Šogad svētkus sāks svinēt 12. augustā un noslēgs 28. augustā. Svētku laikā būs iespēja izbaudīt Latvijas Nacionālā teātra, Dailes teātra, Dirty Deal Teatro un Latvijas Leļļu teātra izrādes. Norisināsies tekstilmākslinieku un mūziķu simpozijs. Būs stipro skrējiens, amatnieku tirdziņš. Svētku kulminācija starptautiskais folkloras festivāls “Lipa Kust III” ar danču meistarklasēm un danču nakti.

Šogad svētkus atklās Dailes teātris ar izrādi “Elpa”, vēl apmeklētāji svētku laikā izbaudīs Latvijas Nacionālā teātra izrādi “Tik mīla vien”, Dirty Deal Teatro izrādi “Konklāvs”, bet paši mazākie skatītāji tiks iepriecināti ar Latvijas Leļļu teātra izrādi “Naksitrallīši”.

Lasīt tālāk...


2022. gadā tiks organizēta vēsturiski radioaktīvo priekšmetu nodošanas kampaņa

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 10 Augusts 2022
Pēdējās izmaiņas: 22 Augusts 2022

InfoValsts vides dienesta VVD Radiācijas drošības centrs RDC informē, ka 2022. gadā tiks organizēta vēsturiski radioaktīvo priekšmetu nodošanas kampaņa.

Kampaņas mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību vēsturiski radioaktīvajiem priekšmetiem, kuri, iespējams, atrodas iedzīvotāju īpašumos, vēsturiskajās rūpnieciskajās zonās (piemēram, pulksteņi un kompasi ar rādija krāsu, vēsturiskie militārie priekšmeti - mērskalas, slēdži, aviācijas mērinstrumenti, kuģu pulksteņi, tanku vadības paneļi ar rādija krāsu, dūmu detektori ar plutoniju, rūpnieciskie radioaktīvie avoti). Kampaņas ietvaros iedzīvotājiem būs iespēja bez maksasnodot šos vēsturiski radioaktīvos priekšmetus drošai apsaimniekošanai radioaktīvo atkritumu glabātavā “Radons”. Vienlaikus VVD RDC organizēs sabiedrības informēšanu par šāda veida priekšmetiem, iespējamiem riskiem, saskaroties ar šiem priekšmetiem, un kā pareizi rīkoties, ja šādi priekšmeti nonāk iedzīvotāju rīcībā.

Lasīt tālāk...


Iepazīstot viesmīlības nozares uzņēmējus Balvu novadā

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 09 Augusts 2022
Pēdējās izmaiņas: 22 Augusts 2022

Tikšanās Rūķīšos2022. gada 3. augustā  Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs sadarbībā ar Latgales uzņēmējdarbības centru organizēja informācijas apmaiņas dienu, kurā viesmīlības nozares uzņēmumu pārstāvji tikās ar Balvu novada pašvaldības vadītāju, speciālistiem un uzņēmējdarbību atbalstošo institūciju pārstāvjiem.

Tikšanās mērķis - apzināt Balvu novada viesmīlības nozares uzņēmumus, to pakalpojumu dažādību, diskutēt par mārketinga un digitalizācijas rīku izmantošanas iespējām, savstarpējo sadarbības nozīmi efektīvākai attīstībai un tūristu ilgākai uzturēšanās piesaistei novadā, kā arī piedāvāt Balvu novada pašvaldības un valsts uzņēmējdarbību atbalstošo institūciju atbalstu.

Lasīt tālāk...


Iedzīvotāju ievērībai- Balvu pilsētā uzstādītas ātruma ierobežojuma zīmes!

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 08 Augusts 2022
Pēdējās izmaiņas: 22 Augusts 2022

pazinojums no pilsetas parvaldes ce428Balvu pilsētā uzstādītas 30 km/h ātruma ierobežojuma zīmes:

  • Ezera ielas posmā no Dārza ielas krustojuma līdz Jāņa Logina ielas krustojumam, ceļam abos virzienos (kadastra apzīmējums 38010020178).

Aicinām autovadītājus būt vērīgiem!


Balvu novadā tiek atjaunoti valsts autoceļu posmi

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 03 Augusts 2022
Pēdējās izmaiņas: 22 Augusts 2022

Selektīvā virsmas apstrāde ceļa posmam P35 Gulbene-Balvi-Viļaka-Krievijas rob. (no Balvu pilsētas robežas līdz pagriezienam uz Stompaku purva apmetni)

Šogad VSIA "Latvijas Valsts ceļi" (LVC) ir veikuši un veic vairākus ceļa posmu atjaunošanas darbus uz vietējās un reģionālās nozīmes valsts ceļiem.

Šobrīd tiek atjaunots ceļa posms P35 Gulbene-Balvi-Viļaka-Krievijas rob. (no Litenes krustojuma līdz Balvu pilsētas robežai un no Balvu pilsētas robežas līdz pagriezienam uz Stompaku purva apmetni), veicot selektīvo virsmas apstrādi.

Lasīt tālāk...


Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītājas pienākumus pildīs Arnita Pugača

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 02 Augusts 2022
Pēdējās izmaiņas: 22 Augusts 2022

Lazdukalna pagasta pārvaldes ēka

No 2.augusta Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītājas pienākumus pildīs Arnita Pugača, pamatojoties uz 2022.gada 28. jūlija Balvu novada domes lēmumu (Nr.15., 78.§) “Par Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu veikšanu”, kurā noteikts uzdot Rugāju pagasta pārvaldes vadītājai Arnitai Pugačai veikt Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītāja pienākumus ar 2022.gada 2.augustu līdz laikam, kad darbā tiek pieņemts Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītājs, un noteikt A.Pugačai par Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu veikšanu piemaksu 30% apmērā no noteiktās mēnešalgas.

Lasīt tālāk...


Informācija par pabalstu individuālo mācību līdzekļu iegādei

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Otrdiena, 02 Augusts 2022
Pēdējās izmaiņas: 02 Augusts 2022

Dāvanu kartes mācību līdzekļu iegādeiBalvu novada Sociālā pārvalde informē, pabalstu individuālo mācību līdzekļu iegādei piešķir vienu reizi kalendāra gadā, izsniedzot izglītības iestādē Zinību dienā dāvanu karti 15,00 euro apmērā. 

Pabalstu individuālo mācību līdzekļu iegādei ir tiesības saņemt izglītojamajam, kurš savu dzīvesvietu ir deklarējis Balvu novada administratīvajā teritorijā:

  • mācās Balvu novada vispārizglītojošajā izglītības iestādē;
  • līdz 24 gadu vecumam apgūst arodizglītību vai profesionālo vidējo izglītību Balvu novada izglītības iestādē vai cita novada izglītības iestādē, programmā, kura netiek nodrošināta Balvu novada izglītības iestādēs.

Lasīt tālāk...


Balvu novada Vēlēšanu komisijas paziņojums par iecirkņu komisiju izveidošanu 2022.gada 1.oktobra 14.Saeimas vēlēšanām

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 01 Augusts 2022
Pēdējās izmaiņas: 22 Augusts 2022

Vēlēšanu komisijaSaskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2022.gada 5.maija Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukciju, noteikt iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu: no 2022.gada 2.augusta  līdz  2022.gada 18.augustam. 

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapa atrodama CVK mājaslapā www.cvk.lv – tiesību akti – veidlapas – 14_pielikums.docx (live.com)

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikumus iesniegt:

  • Balvu novada pašvaldībā (Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads, LV-4501, 1.stāvā pastkastītē “Iesniegumi novada pašvaldībai”);
  • Viļakas pilsētas pārvaldē (Abrenes ielā 26, Viļaka, Balvu novads, LV-4583);
  • Rugāju pagasta pārvaldē (Kurmenes ielā 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Balvu novads, LV-4570);
  • Baltinavas pagasta pārvaldē (Kārsavas ielā 16, Baltinava, Balvu novads, LV-4594);
  • Balvu novada Vēlēšanu komisijā (Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads, LV-4501, 1.stāvā pastkastītē “Iesniegumi novada pašvaldībai” vai Brīvības iela 46A, Balvi, Balvu novads, LV-4501, 1.stāvs pastkastītē “Balvu novada Vēlēšanu komisijai”).

Lasīt tālāk...


Balvu novada pašvaldība aicina vietējos uzņēmumus piedalīties izsludinātajos iepirkumos un iepirkumu procedūrās

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 28 Jūlijs 2022
Pēdējās izmaiņas: 22 Augusts 2022

pazinojums no pasvaldibas 78feeBalvu novada pašvaldība aicina vietējos uzņēmumus piedalīties izsludinātajos iepirkumos un iepirkumu procedūrās, iesniedzot piedāvājumus Elektronisko iepirkumu sistēmā, piemēram, piegādājot malku Balvu novada pašvaldības iestādēm visā Balvu novada teritorijā (piedāvājumu ir iespējams iesniegt katrai iepirkuma priekšmeta daļai atsevišķi).


(Saite uz malkas iepirkumu: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/85584 ;
saite uz pircēja profilu: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1345)


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei